Materiaalit

Kaikki materiaalit

Toivoa etsimässä

lmastonmuutos ei ole vain tulevaisuuden uhka. Se vaikuttaa jo elämään kehittyvissä maissa, kuten Kaakkois-Aasiassa sijaitsevassa Kambodžassa. Tytöt kohtaavat ilmastonmuutoksen vuoksi erityisiä vaikeuksia, sillä heidän asemansa on valmiiksi huonoin. Tyttöjen on usein kannettava vastuu vedenhausta, ruuanlaitosta ja pikkusisarusten hoitamisesta kuivuuden ja myrskyjen keskellä. Kun sadot heikkenevät, tytöt joutuvat monesti jäämään pois koulusta mennäkseen töihin tai avioon. Työskentelemme Kambodžassa, jotta lapset, erityisesti tytöt, pystyvät sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja jotta heidän perustarpeensa ja tulevaisuutensa voidaan turvata. Näyttely koostuu 16 taulusta (65x44cm), aloitustaulusta (43x43cm) sekä tekstitauluista (n. 30x30cm). Näyttelyyn on saatavilla myös ääniraita.

Tekstit: Iida Riekko
Kuvat: Karoliina Paatos

Tilaa näyttely

Maailman ympäri -peli

Planin globaalikoulu on tehnyt uuden version alakoululaisille suunnatusta Maailman ympäri -verkkopelistä. Suosittu peli käsittelee lasten oikeuksia ja globaaleja kehityskysymyksiä sekä lasten arkea eri puolilla maailmaa. Peli toteuttaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita tekemällä YK:n lapsen oikeuksien sopimusta tunnetuksi sekä haastamalla pelaajat pohtimaan globaaleja syy-seuraussuhteita.

Globaalikoulun julkaisema kirja Lasten oikeuksien kymppi tarjoaa hyviä jatkoideoita siihen, miten Maailman ympäri -pelin teemoja voi käsitellä luokan kanssa.

Tutustu Maailman ympäri -peliin

Tytöt ja ilmasto -materiaali

Tyttöjen päivää vietetään 11.lokakuuta. Planin tyttöjen päivän koulumateriaalissa käsitellään ilmastonmuutosta kehitysmaiden nuorten ja suomalaisten nuorten näkökulmista. Syksyn 2019 materiaalissa on aamunavauksia, kirjallisuusvinkkejä sekä ohjeet koulun oman ilmastoteon ideointiin. Ideoilla voi osallistua myös OAJ:n ja Planin yhteiseen koulujen ilmastoteko-kilpailuun, joka on käynnissä 25.10.2019 saakka. Materiaalit ja kilpailun osallistumisohjeet löytyvät Planin Koulujen ilmastoteko -sivuilta.

Taustatietoa tytöt ja ilmasto -teemasta
Oppituntirunko Koulujen ilmastoteko -ideakilpailun järjestämiseen
Alakoulun aamunavaukset
Yläkoulun ja toisen asteen aamunavaukset
Lukuvinkkejä tytöt ja ilmasto -teemasta

Unelma tulevaisuudesta

Miljoonat ihmiset ovat paenneet Syyrian sisällissotaa. Heistä arviolta 1,4 miljoonaa elää Jordaniassa. Plan International tukee Jordaniassa pakolaisperheitä Azraqin pakolaisleirillä ja Itä-Ammanissa. Kuvasimme ja haastattelimme tyttöjä ja naisia, jotka kertoivat tärkeimmistä unelmistaan. Haaveet ja paremman tulevaisuuden tavoittelu auttavat heitä jaksamaan epävarmuutta ja arkipäivän vaikeuksia.

Näyttelyyn on saatavilla tehtävämateriaali yläkouluille ja toiselle asteelle.

Tilaa näyttely
Lataa tehtävämateriaali

Lapsen oikeudet todeksi

Lapsen oikeudet ovat ihmisoikeuksia, jotka kuuluvat kaikkien maiden lapsille. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen ovat ratifioineet kaikki maailman maat Yhdysvaltoja lukuun ottamatta. Suomessa sopimus astui voimaan vuonna 1991. Sopimuksen mukaan lapsilla on oikeus kasvaa pelkäämättä väkivaltaa, syrjintää tai riistoa. Lapsen ei tarvitse tehdä raskaita töitä vaan hänellä on oikeus muun muassa leikkiin ja koulunkäyntiin.

Lapsen oikeuksista kertovan valokuvanäyttelyn kuvat ovat Planin hankkeista Guatemalassa, Intiassa, Ugandassa ja Jordaniassa. Näyttely koostuu 16 taulusta (559x453mm) ja sen tekstitys on suomeksi ja englanniksi.
Näyttely on saatavissa myös sähköisenä versiona.

Kuvat: Mikko Toivonen
Tekstit: Minttu-Maaria Partanen

Näyttelyyn on saatavilla tehtävämateriaali peruskouluille ja toiselle asteelle.

Tilaa näyttely
Lataa tehtävämateriaali

Turvallinen alku elämälle

Turvallinen alku elämälle -näyttely kertoo työstämme Mosambikissa, jossa edistämme tyttöjen ja naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä sekä -oikeuksia ja tuemme tyttöjen koulutusta yhteistyössä paikallisten yhteisöjen ja klinikoiden kanssa. Työtämme tukevat ulkoministeriö ja kuukausilahjoittajamme. Merkittävässä roolissa ovat myös paikalliset terveysvapaaehtoisemme, jotka jakavat tietoa perhesuunnittelusta ja ehkäisystä. Näyttely koostuu 12 taulusta (550x366mm) sekä pienistä, kuvien alle sijoitettavista tekstitauluista.

Tekstit: Iida Riekko
Kuvat: Mikko Toivonen

Tilaa näyttely

Raised by words educational toolkit

Children are taught gender-related attitudes, norms, and expectations that concern their behavior, values, and roles from birth. These ideas set restrictions for all genders, but evidence shows that gender-related norms have a particularly significant impact on girls’ behavior, the possibilities available to them and their expectations for the future. The Sheboard app was developed to challenge harmful gender stereotypes that affect us all and restrict the enforcement of girls’ rights.

This teacher’s toolkit consists of three lesson plans, each 90 minutes in length, that cover harmful gender stereotypes, equality and the impact of digitalization on women’s and girls’ lives around the world.

Download educational toolkit

Nyt kuuntele mua!

Nyt kuuntele mua! on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaistu kappale. Kappaleen on säveltänyt Kengurumeningistä tuttu Klaus Tuominen ja tanssikoreografian on tehnyt Marko Keränen.

Nyt Kuuntele Mua! -nuotit

Sisällissota -opetusmateriaali

Sisällissota -opetusmateriaali on tuotettu Turun museokeskuksen ja Plan International Suomen yhteistyönä osaksi Wäinö Aaltosen museossa lokakuussa 2018 avautunutta Sisällissota-näyttelyä, mutta sitä voi hyödyntää opetuksessa myös näyttelyn ulkopuolella. Osa tehtävistä liittyy suoraan näyttelyn teoksiin, osa on yleisluontoisia. Materiaali on suunnattu ensisijaisesti yläkoulujen ja toisen asteen opettajille ja oppilaille, mutta sitä voi soveltaa myös muiden luokka-asteiden opetukseen poimimalla eritasoisten tehtävien joukosta juuri omalle ryhmälle sopivan kokonaisuuden.

Tutustu materiaaliin

Sanoista tehty -opetusmateriaali tasa-arvon ja sukupuolistereotypioiden käsittelyyn

Lapsille opetetaan syntymästä lähtien sukupuoleen perustuvia asenteita, normeja ja odotuksia, jotka koskevat heidän käyttäytymistään, arvojaan ja rooliaan. Nämä rajoittavat kaikkia sukupuolia, mutta todisteiden valossa sukupuolinormit vaikuttavat erityisen paljon tyttöjen toimintaan, tuleviin mahdollisuuksiin ja siihen, mitä he odottavat tulevaisuudelta.

Tässä opetusmateriaalissa on kolme kaksoistunnin mittaista tehtäväkokonaisuutta, joiden avulla voidaan käsitellä purkaa sukupuoleen liittyviä stereotypioita, käsitellä tasa-arvoa ja digitalisaation vaikutuksia naisten ja tyttöjen arkeen ympäri maailman.

Materiaalin tehtävissä hyödynnetään Sheboard-sovellusta. Sheboard-sovellus luotiin kyseenalaistamaan haitallisia sukupuolistereotypioita, jotka vaikuttavat meihin jokaiseen ja estävät tyttöjen oikeuksien toteutumista. Sheboard-sovelluksen voi ladata maksutta Google Play -kaupasta Android-laitteille. Materiaalia voi käyttää opetuksessa myös ilman sovellusta.

Lisätietoa Sheboardista: sheboard.com/fi

Tutustu opetusmateriaaliin Tutustu opetusmateriaaliin
Ohjeet Sheboard -sovelluksen lataamiseen ja käyttöön

Sanoista tehty

Miten puhumme tytöille ja tytöistä? Sheboard -sovellukseen liittyvä minuutin pituinen tunnelmavideo.

Miten Sheboard toimii?

Sheboard on näppäimistösovellus, joka on kehitetty herättämään pohdintaa siitä, miten puhumme tytöille ja tytöistä.

Videota voi käyttää yhdessä Sanoista tehty -opetusmateriaalin kanssa, erityisesti jos käytössä ei ole laitteita, joille Sheboardin voisi ladata.

Kuollut meemi – videoyhteistyö Blokessien kanssa

Blokess- kollektiivin kanssa toteutettu video vihapuhetta ja kiusaamista vastaan - mitä tapahtuu, kun Sepolla on uudet kengät?

Vi tiger inte – vad är hatretorik och hur hör den samman med kön?

Vi tiger inte -materialet innehåller information om hatretorik och om hatretorikens påverkan från könsperspektiv. Materialet har skapats av Institutet för hälsa och välfärd i 2016. I materialet finns det råd om vad man kan göra ifall man blir utsatt för hatretorik och varifrån man kan få hjälp. Materialet är riktat åt 13-18 -åringar.

Institutet för hälsa och välfärd har skapat materialet som uppdrag från Nordiska ministerrådet och Social- och hälsovärdsministeriet. Materialet baserar på norska Ikke Greit -broschyren.

Ladda ner materialet

Viisi vihapuhetarinaa

Milloin sanat muuttuvat vihapuheeksi? Viisi itse vihapuhetta kohdannutta suomalaista kertoo oman tarinansa videolla. Vihapuhevideoita voi käyttää yhdessä Vihapuheesta dialogiin -opetusmateriaalin kanssa havainnollistamaan, mitä vihapuhe on, minkälaiset ihmiset sitä voivat kohdata ja mitä se aiheuttaa vihapuhetta kohdanneelle ihmiselle.

Videoihin liittyy reflektioharjoitus, jonka voi tehdä ryhmän kanssa.

Tutustu videoihin Youtubessa
Lataa tästä videoihin liittyvät reflektiokysymykset

Ta din rätt – ett kortspel för att lära känna FN:s Barnkonvention

Ta din rätt är ett kortspel för barn och vuxna. Med spelet lär man sig om FN:s Barnkonvention. Spelet är en vanlig kortlek på 52 kort och 2 jokrar, för att Barnkonventionen har 54 artiklar. Det finns ett kort för varje Barnkonventionens artikel, med information om artikeln. Kortlek kan användas för vilken vanlig kortspel som helst, men med leket kommer också instruktioner till Ta din rätt -spelet, som kan användas att lära mer om Barnkonventionen.

Korlek går att beställas gratis från Plan, genom att skicka mejl till kotimaa @ plan.fi.

Minneskoj – memoryspel om barnets rättigheter

Minneskoj är ett memoryspel för 6-10 åringar. Genom att spela lär sig spelarna om grundfrågorna i barnets rättigheter - rätt till hälsa, utbildning, namn, lek, bra levnadstandard - på ett levande sått genom bilder och dikter.
I spelet försöker man precis samma sätt som i vanliga memoryspel få par, men paren kompletterar varandra på ett skojigt sätt: bilderna är lite annorlunda coh rimmen fortsätter från ett kort tlll ett annat.
Kortleken innehåller två olika spelregler: de första är framför allt för barn som just kommit upp i skolålder, och de andra för lite äldre. Spelet passar även för barn i förskoleåldern.

Minneskoj -spelet går att beställas helt gratis från kotimaa @ plan.fi

Ett brev från Barsha

I ett livfullt brev tar Barsha med dig till sitt hem och visar hur barn bäst förbereder sig för katastrofer. Barshas brev är en film i 360-grader, där du kan titta runt i bilden med hjälp av musen eller fingret. Kliv in och upplev vardagen i skuggan av katastrofen.

Genom filmen Ett brev från Barsha och tillhörande pedagogiska övningar synliggörs barns utsatthet vid katastrofer men också hur barn är med och bidrar till en stärkt motståndskraft mot kommande katastrofer. För dig som vill undervisa kring barnets rättigheter och de globala målen för hållbar utveckling passar Ett brev från Barsha, med flera pedagogiska övningar direkt från verkligheten.

Målgrupp: Årskurs 9 och gymnasiet

Materialet har skapats av Plan International Sverige.


Ladda ner pedagogiska övningar som hör ihop med filmen

Barns rättigheter i ett förändrat klimat

Utbildningsmaterialet vänder sig till dig som tycker om att arbeta med elevaktiva metoder kring frågor om mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och klimat. Utbildningsmaterialet syftar till att öka förutsättningarna för att barn och unga ska få möjlighet att påverka världens framtid i en hållbar riktning. Målet är att öka kunskapen om samt reflektera över världens utveckling och mänskliga rättigheter i ett förändrat klimat. Utbildningsmaterialet består av 17 övningar och ett klimatrollspel. Materialets introduktionsövningar, värderingsövningar och mer omfattande analysövningar saknar inbördes ordning och kan användas separat eller som förberedelse för klimatrollspelen.

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet

Materialet har skapats av Plan International Sverige

Ladda ner utbildningsmaterialet
Ladda ner klimatrollspelet

Utbildningsmaterial om flickors rättigheter

Materialet är ett redskap för att ta upp frågor om flickors rättigheter med elever. I grupper om 10–30 personer kan det användas i klassrummet, i den ideella organisationen eller kanske på en temadag. Materialet innehåller övningar på tre teman: flickors rättigheter, barnäktenskap och rätten till utbildning.

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet

Materialet har skapats av Plan International Sverige.

Ladda ner materialet

Emme vaikene – mitä on vihapuhe ja miten se liittyy sukupuoleen? THL:n opas nuorille

#EmmeVaikene – Mitä on vihapuhe ja miten se liittyy sukupuoleen? -opas sisältää tietoa vihapuheesta ja sen vaikutuksista sukupuolinäkökulmasta. Oppaan on tehnyt tasa-arvotiedon keskus THL 2016. Oppaaseen on koottu ohjeita siitä, miten toimia kohdatessaan vihapuhetta sekä tahoja, joilta voi saada apua. Materiaali on suunnattu 13–18-vuotiaille nuorille.

Tasa-arvotiedon keskus (THL) on laatinut oppaan Pohjoismaiden ministerineuvoston ja sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Työn pohjana on ollut Norjassa laadittu opas Ikke Greit, josta jokainen Pohjoismaa toteuttaa oman versionsa.

Emme vaikene -opasta voi tilata Planin kautta painettuna versiona esimerkiksi jaettavaksi luokassa.

Tutustu julkaisuun

Barnets rättigheter 10x

Barnets rättigheter x 10 består av 10 dubbellektioner med teman om global fostran, vilka är starkt sammankopplade med läroplanerna. Med hjälp av boken kan du tillsammans med eleverna behandla globala frågor som rör barnets rättigheter på ett praktiskt och varierande sätt.

Ladda ner materialet

Verkstad: världen – klubbledarens handbok om barnets rättigheter

Verkstad: Världen – klubbledarens handbok om barnets rättigheter riktar sig till ledare och lärare för klubbverksamhet i årskurserna 5–6. Metodhandboken koncentrerar sig på social klubbverksamhet. Bokens centrala teman är barnets rättigheter, att påverka gemensamma saker samt att bekanta sig med frågor som rör den globala världen. Handboken kan anpassas och användas i barngrupper med blandade åldrar.

Ladda ner materialet

Från hatretorik till dialog – undervisningsmaterial för lektioner som handlar hatretorik

Undervisningsmaterialet Från hatretorik till dialog är riktat till pedagoger som arbetar med unga, särskilt på högre stadiet och i gymnasium eller på andra stadiets läroinrättningar. Materialet innehåller metoder som lämpar sig till att diskutera och arbeta med hatretoriktemat med de unga.

Ladda ner materialet

Tyttöjen päivän opetusmateriaali

Tasa-arvokysymykset koskettavat sekä miehiä että naisia, mutta kansainvälisesti katsottuna naiset ja tytöt ovat huomattavasti heikommassa asemassa, joten heidän oikeuksiensa turvaaminen on erityisen tärkeää. YK:n kansainvälinen tyttöjen päivä 11.10. muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt kohtaavat kaikkialla maailmassa ikänsä ja sukupuolensa takia. Toisaalta se on juhlapäivä, joka nostaa esiin tyttöjen voiman ja mahdollisuudet.

Vuonna 2017 Plan haluaa muistuttaa erityisesti siitä, että tytöillä ja nuorilla naisilla on oltava oikeus päättää omasta elämästään ja osallistua omaa elämäänsä koskevaan päätöksentekoon. Planin tyttöjen päivän opetusmateriaali sisältää valmiit tuntisuunnitelmat ala- ja yläkoululle.

Tutustu tuntisuunnitelmiin tästä

Vihapuheesta dialogiin – koulutusmateriaali vihapuhetta käsitteleville oppitunneille

Vihapuheesta dialogiin -koulutusmateriaali tarjoaa tietoa ajankohtaisesta ongelmasta: vihapuheesta. Mitä on vihapuhe tai vihainen puhe? Miksi vihapuhe uhkaa sananvapautta?
Materiaali sisältää toiminnallisia, osallistavia menetelmiä, joiden avulla vihapuhetta voi käsitellä nuorten kanssa ja kehittää yhdessä ratkaisuja vihapuheeseen.
Materiaali on suunnattu ensisijaisesti yläkoulussa ja lukiossa tai toisella asteella toimiville kasvattajille.

Tutustu julkaisuun

Lapsen oikeuksien kymppi – opetuskokonaisuus

Lapsen oikeuksien kymppi on opetuskokonaisuus, johon on koottu kymmenen kaksoistunnin verran asiaa opetussuunnitelmiin vahvasti liittyvistä globaalikasvatuksen teemoista. Kirjan avulla pääset oppilaiden kanssa käsittelemään lapsen oikeuksiin liittyviä globaaleja kysymyksiä toiminnallisesti ja monipuolisesti.

Tutustu julkaisuun

Toiset Malalat

Malala Yousafzai on tunnettu pakistanilainen koulutuksen puolesta puhuva tyttöaktivisti. Tällä videolla puhuvat "toiset Malalat", pakistanilaiset tytöt jotka ovat kamppailleet oikeudestaan päästä kouluun. Planin epäviralliset koulutuskeskukset ovat Pakistanissa monelle tytölle ainoa mahdollisuus saada koulutus.

Uusi kotini – opettajan materiaali

Uusi kotini -dokumentti on vuorovaikutteinen tarina, jossa oppilas pääsee vierailemaan maailman suurimpiin kuuluvassa Nyarugusun pakolaisleirissä Tansaniassa. Oppilas voi asettua leirissä asuvan lapsen asemaan ja kokea, miltä tuntuisi pitää leiriä uutena kotinaan. Tarinan toteutuksessa on käytetty virtuaalitodellisuustekniikkaa, 360 asteen videokuvaa ja kuvia. Niiden avulla oppilaat voivat navigoida leirissä käyttämällä oman koulunsa tietotekniikkalaitteita.

Oppilaat voivat tutustua leirin jokapäiväiseen elämään ja paikkoihin selostuksen avulla. Kertomus on autenttinen – se koostuu todellisista pakolaislasten kertomuksista, joita

Tutustu Uusi kotini -dokumenttiin
Tutustu opettajan infoon

Liikkeelle! – opettajan materiaali

Opettajan materiaalin avulla opettaja voi tutustua pakolaisteemaan, lasten oikeuksiin ja VTS-menetelmään. Materiaali sisältää tehtäviä, joista opettaja voi valita ryhmälleen sopivimmat. Materiaali jakautuu kolmeen osaan: tehtäviä ennen museovierailua, tehtäviä näyttelyssä ja tehtäviä museovierailun jälkeen. Kolmiportaisen tutustumisen myötä museovierialusta muodostuu oppilaille selkeä oppimiskokonaisuus. Opettajan materiaalin tehtävät on suunnattu peruskoulun 5.-9. -luokkien oppilaille, mutta soveltamalla niitä voi käyttää myös laajemmalle ikäryhmälle.

Opettajan materiaali on tuotettu yhdessä Postimuseon, Mediamuseo Rupriikin, kulttuurikasvatusyksikkö Taiten ja Plan Suomen kanssa.

Tutustu materiaaliin

Alison – Nicaraguasta

Tässä on Alison Nicaraguasta. Annoimme hänelle kameran ja pyysimme häntä kertomaan elämästään.

Lempijuttuni – Hennockin tarina

Jokaisella lapsella on oikeus leikkiä. Mitä tämä tarkoittaa? Tutustu Hennockiin – hän kertoo sinulle kaiken siitä!

Tutustu maailman leikkeihin

Tanssiunelmia

Bangladeshiläisellä Jayashrilla on unelma. Hän haluaa tanssijaksi.
Jayashri pääsi tanssi- ja teatterikouluun, mutta isän sairastuttua joutui lopettamaan sen. Perheen elannon turvaamiseksi Jayashri käy töissä kutomossa.
70 % työssä käyvistä lapsista on tyttöjä. Plan pyrkii työssään parantamaan tyttöjen koulutustasoa, terveydenhuoltoa ja turvallisuutta.

Nuoret vihapuhetta vastaan – NO HATE

No Hate Speech Movement
plan.fi
nohatespeechmovement.org

Koulun ulkopuolelle jäävät lapset (UNESCO)

Peruskoulun ulkopuolelle jää joka vuosi 61 miljoonaa lasta. Tutustu UNESCOn keräämiin tilastoihin lasten koulunkäynnistä ympäri maailmaa.

Tutustu sivustoon

Muuttajat: Demokratiakasvatuksen reittiopas

Demokratiakasvatuksen ja nuorten rohkaisun aktiiviseen kansalaisuuteen ei pitäisi olla rakettitiedettä. Joskus se saattaa kuitenkin olla yllättävän vaikeaa. Aihepiirin parissa työskentelevät pohtivat samoja kysymyksiä, oli kyseessä sitten nuorisotoimen, koulun tai järjestökentän toiminta. Miten innostaa nuoria kiinnostumaan aiheesta? Miten käsitellä demokratian ja aktiivisen kansalaisuuden teemoja mielenkiintoisella tavalla? Miten kannustaa ja rohkaista nuoria osallistumaan ja ottamaan oma paikkansa yhteiskunnassa? Demokratiakasvatuksen reittiopas on tarkoitettu kaikille maahanmuuttajanuorten kanssa työskenteleville, jotka haluavat käsitellä aktiivisen kansalaisuuden, demokratian, poliittisen osallistumisen ja vapaaehtoistyön teemoja.

Tutustu oppaaseen

Matkalla: Ideoita ja vinkkejä maahanmuuttajataustaisten nuorten toimintaan

Plan International Suomi on tehnyt maahanmuuttajanuoriin keskittyvää työtä vuodesta 2010 saakka. Tässä oppaassa keskitytään erityisesti maahanmuuttajanuorten kohtaamiin
haasteisiin ja monikulttuurisessa vertaistoiminnassa hyödynnettäviin menetelmiin. Oppaan teemat koskettavat tavalla tai toisella kaikkia nuoria, joten harjoitteita voidaan
käyttää myös muiden kuin maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa työskenneltäessä ja niitä voi soveltaa monipuolisesti nuorten toiminnassa

Tutustu oppaaseen

Tyttöjen koulunkäynti (UNESCO)

Koulutielle pääsy on yhä vaikeaa tytöille monessa maassa. Tutustu UNESCOn laatimiin tilastoihin tyttöjen koulunkäynnistä Afrikassa.

Tutustu sivustoon

Hurdles – Esteet (englanniksi)

Tasa-arvo on kestävän kehityksen ratkaiseva tekijä. Agenda 2030:n tavoite 5 on saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.

Tutustu kestävän kehityksen tavoitteisiin

Maailmanpaja – Kerhonohjaajan opas lapsen oikeuksista

Maailmanpaja-opas on suunnattu alakoulujen (5.-6.luokkalaisten) kerhotoiminnan ohjaajille ja opettajille. Menetelmäopas keskittyy yhteiskunnalliseen kerhotoimintaan. Keskeisiä teemoja ovat lapsen oikeudet, yhteisiin asioihin vaikuttaminen ja globaalin maailman kysymyksiin tutustuminen. Kirjassa on kolme eri mittaista kerhokokonaisuutta, joissa lapsen oikeuksiin liittyviä teemoja käsitellään erityisesti mediakasvatuksen keinoin. Toteutettu yhteistyössä Kehittämiskeskus Opinkirjon kanssa.

Tutustu julkaisuun

Plan katastrofisimulaattori – Roihu 2016

Hämeenlinnan Evolla heinäkuussa järjestetty suurleiri Roihu tarttui ajankohtaisiin aiheisiin. Perinteisten partiotaitojen harjoittelun ohella leiriläiset viettivät aikaa ohjelmalaaksoissa, joista yhdessä he samastuivat pakolaisen asemaan ja pohtivat lasten oikeuksia kriisitilanteissa.

Plan International esittely (englanniksi)

Näkymättömät tytöt (englanniksi)

Millions of girls are ‘invisible’ to governments and policy makers because they are not being counted.
We don’t count how many girls leave school because of early marriage, pregnancy or violence, exactly how many give birth before they turn 15, how many hours a day they spend working, what kind of work they do and whether they get paid for it.
Bringing visibility to these realities can change their lives.

Koska olen tyttö

Tytöt pystyvät mihin vaan, jos heille antaa mahdollisuuden. Tytöt ovat maailman kannattavin sijoitus. Koska olen tyttö -kampanjan video kertoo tyttöjen tilanteesta, unelmista ja mahdollisuuksista.

Mayan tarina

Kevään 2015 maanjäristyksistä toipuvassa Nepalissa kaikille syrjäseuduille ei ole edelleenkään kulkuyhteyksiä. Vapaaehtoisemme kiertävät syrjäisiä yhteisöjä ja jatkavat perustyötämme esimerkiksi lapsiavioliittojen kitkemiseksi. Nuorena naimisiin joutunut Maya pääsee nyt Planin avulla kouluun.

Champions of Change (englanniksi)

Champions of Change is a Plan International project that actively engages young men aged 14 to 18, from Latin America to carry out community actions to challenge harmful gender norms and stereotypes.

Priyan tarina

Intialainen Priya, 13, kertoo tarinansa. Hän eli viisi vuotta kotiorjana ja ikävöi perhettään ja kouluaan. Lastenoikeusjärjestö Planin avulla Priya pääsi vapaaksi

Zarinin ja Saban tarina

Intiassa tytöt kohtaavat sukupuolensa vuoksi väkivaltaa ja syrjintää. Moni tyttövauva jää syntymättä. Kymmenkuinen Saba on onnekas, koska hänen äitinsä Zarin, 18, aikoo tarjota Saballe samat mahdollisuudet kuin poika saisi.

Kaikella on hintansa -kansalaisvaikuttamisen opas

Kaikella on hintansa on opas, josta saa tietoa siitä, millä eri tavoin suomalaiset nuoret voivat käyttää oikeuksiaan vaikuttaa globaaleihin kehityskysymyksiin Euroopassa. Lähtökohtana oppaan painotukselle ovat olleet nuorten pohdinnat siitä, missä asioissa ja miten nuoret voivat vaikuttaa. Kulutuspäätösten tekemiseen nuoret tarvitsevat tietoa myös siitä, mitä vaikutuksia päätöksillä on. Plan Suomen lastenhallitus toteutti oppaan yhteistyössä Allianssin, Eurooppanuorten ja Nuorisovaltuustojen liiton kanssa.

Tutustu oppaaseen

Lapset kriisien kuvissa -media- ja taidekasvatusopas

Oppaan tavoitteena on lisätä tietämystä lapsen oikeuksista ja kehitysmaiden lasten asemasta kriiseissä sekä kehittää nuorten media- ja kuvanlukutaitoja. Median ja taiteen kuvat kriiseissä elävistä lapsista kertovat heidän elämästään ja oikeuksistaan, mutta avaavat silmiä ihmisoikeuksille myös laajemmin. Erityisesti toisen asteen opettajille, museopedagogeille sekä muille nuorten parissa työskenteleville suunnattu julkaisu koostuu asiantuntijoiden artikkeleista, taiteen ja median kuvista sekä kattavasta tehtäväosiosta. Tehtävät soveltuvat muun muassa useiden eri aineiden opetukseen, museotyöskentelyyn, erilaisiin työpajoihin ja nuorisotyöhön.

Tutustu oppaaseen
Tutustu tehtäviin

Kirjanmerkit – käsikirja verkon vihapuheen torjumiseen

Kirjanmerkit – käsikirja verkon vihapuheen torjumiseen ihmisoikeuskasvatuksen avulla -julkaisu on suunniteltu tukemaan Ei vihapuheelle -liikettä. Käsikirja auttaa opettajia ja muita kasvattajia käsittelemään vihapuheen ongelmaa niin virallisessa koulujärjestelmässä kuin sen ulkopuolellakin. Käsikirja on suunniteltu työskentelyyn 13–18-vuotiaiden kanssa, mutta harjoituksia voi muokata myös muille ikäryhmille ja erilaisille oppijoille sopiviksi

Tutustu käsikirjaan

Kuvien tarinat

Kuvien tarinat – artikkeleita ja tehtäviä lapsen oikeuksien näkökulmasta -opetusmateriaali sisältää media-, taide- ja museoalan asiantuntijoiden artikkeleita lasten oikeuksista ja visuaalisesta kuvanlukutaidosta, media- ja taidekuvia sekä kuviin liittyviä tehtäviä. Kirja on suunnattu erityisesti alakoulujen opettajille ja museopedagogeille.

Tutustu julkaisuun

Osallistava koulu, aktiivinen maailmankansalaisuus

Uudet perusopetuksen opetussuunnitelmat painottavat entistä enemmän oppilaiden osallisuuteen kasvamista. Myös maailmankansalaisuuden kehittyminen on tärkeässä asemassa opetussuunnitelmissa. Mitä oppilaiden osallisuus koulutyössä merkitsee? Miten osallisuutta opitaan? Miten kehittyy maailmankansalaisuuteen liittyvä globaalin osallisuuden tunne?
Planin uusi artikkelikokoelma ”Osallistava koulu, aktiivinen maailmankansalaisuus” etsii vastauksia näihin kysymyksiin sekä teoreettisesta että käytännönläheisestä näkökulmasta.

Tutustu julkaisuun

Animoidut artiklat

Animoidut artiklat tarjoaa konkreettisia välineitä lapsen oikeuksien käsittelemiseen ja siitä löytyy mm. kertomuksia, taustatietoa teemoista sekä harjoituksia. Kirja on tarkoitettu 6 - 12-vuotiaille lapsille ja heidän parissaan työskenteleville aikuisille. HUOM! Monet harjoituksista pohjautuvat kirjan mukana tulevaan DVD-levyyn, mutta ladattava PDF toimii osittain myös itsenäisesti.

Lataa tehtävät

Muistiepeli

"Muistiepeli" on pääasiassa 6 - 10 -vuotiaille lapsille suunnattu muistipeli, jossa lapsen oikeuksien peruskysymykset tulevat elävästi esille kuvien ja lorujen kautta. Tässä ladattavassa tiedostossa kortit ovat A5 kokoa ja tulostamisen helpottamiseksi kaksi korttia on sijoitettu A4 -kokoiselle paperiarkille.

Lataa Muistiepeli

Disability Awareness Toolkit (Sub Saharan Africa – English)

The Disability Awareness Toolkit is a resource that is aimed at providing field staff and volunteers with the knowledge and materials needed to assist in introducing disability to communities and challenging negative perceptions.

Tutustu julkaisuun

Disability Awareness Toolkit (Sub Saharan Africa – French)

Le présent kit vise à outiller les équipes de terrain et les volontaires de ressources qui pourront les aider à expliquer le handicap aux communautés et à lutter contre les perceptions négatives.

Tutustu julkaisuun

Disability Awareness Toolkit (Sub Saharan Africa – Portuguese)

Este Kit tem como objetivo equipar as equipas no terreno e os voluntários com recursos que ajudem a introduzir a deficiência à comunidade e a questionar as percepções negativas.

Tutustu julkaisuun

Disability Awareness Toolkit (Asia (Mekhong) – English)

The Disability Awareness Toolkit is a resource that is aimed at providing field staff and volunteers with the knowledge and materials needed to assist in introducing disability to communities and challenging negative perceptions.

Tutustu julkaisuun

Disability Awareness Toolkit (Americas – Spanish)

Este kit tiene por objeto equipar al personal de campo y a los voluntarios de un recurso que pueda ayudarles a presentar las discapacidades a las comunidades y a cuestionar las percepciones negativas.

Tutustu julkaisuun

Tehtäviä lapsen oikeuksista

Eri-ikäisille sopivia toiminnallisia tehtäviä. Jokaisen tehtävän yhteydessä on erikseen mainittu ikäryhmä.

Lataa tehtävät

Kaiken maailman leikit -ideapakka

Globaalien pihaleikkien ideapakasta löytyy monenlaisia leikkejä eri puolilta maailmaa. Ideapakka avaa uusia näkökulmia muihin maihin ja kulttuureihin hauskan tekemisen kautta. Oivallinen esimerkiksi välituntileikkeihin. Ideapakka on rekisteröity tavaramerkki.

Lataa ideapakka

Heenan tarina

Intialainen Heena, 18, kertoo tarinansa. Hän joutui lapsena naimisiin ja koki henkistä ja fyysistä väkivaltaa. Nyt Heena haaveilee poliisin ammatista ja opettelee itsepuolustusta Planin tyttöryhmässä.

Meeri Koutaniemi: Vapaita unelmia

Valokuvaaja Meeri Koutaniemi ja lastenoikeusjärjestö Plan toteuttivat valokuvaushankkeen yhdessä orjatyöstä vapautuneiden nepalilaistyttöjen kanssa. Työpajaan osallistuneet tytöt kuuluvat etniseen tharu-vähemmistöön, jossa perheet ovat perinteisesti myyneet tyttäriään vauraisiin perheisiin kotiorjiksi, niin kutsutuiksi kamalareiksi. Kamalari-orjien määrä on vähentynyt roimasti viime vuosina Planin ja muiden järjestöjen sekä Nepalin hallituksen työn ansiosta. Nykyään heitä arvioidaan olevan enää 600, kun vielä 2006 määrä oli 12 000. Koutaniemi valokuvasi tyttöjen tarinoista näyttelyn Vapaita unelmia. Näyttely koostuu 17 taulusta, jotka ovat kahta kokoa (7 kpl 600x335mm ja 10kpl 335x335mm).

Tilaa näyttely

Ashwinin tarina

Uusittu versio Ashwinin tarinasta. Kuvitus Johanna Välinoro.

Lataa kuvat
Lataa tarina

Lapsella on oikeus

Planin globaalikoulun video kertoo, mistä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa on kyse.

Meeri Koutaniemi: Kaukana kotoa

Valokuvaaja Meeri Koutaniemi matkusti vuonna 2013 Nigeriin Tabareybareyn pakolaisleirille, jossa hän kuvasi viittä kotoaan paennutta malilaistyttöä ja heidän elämäänsä leirillä. Näyttely koostuu 16 taulusta (600x350mm).

Tilaa näyttely