Erilaisia naisia kaupunkiympäristössä.

Koulu kestävää tulevaisuutta rakentamassa

Kestävä kehitys on aikamme suuri haaste, johon koulun on vastattava. Se haastaa meidät etsimään uusia ratkaisuja, muuttamaan totuttuja tapoja toimia ja vaikuttamaan kasvattajan roolissamme. Tämä koulutus vahvistaa opetusalan ammattilaisten sisällöllistä ja pedagogista osaamista kestävän kehityksen teemoista. Koulutus antaa välineitä, vauhtia ja vertaistukea kestävän kehityksen työn kehittämiseen omassa koulussa. Opit konkreettisia menetelmiä kestävän kehityksen kasvatukseen.

Sisältö:

  • Sosiaalisesti, kulttuurisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä kehitys koulussa
  • Kestävä kehitys opetussuunnitelmissa
  • Toimintakulttuurin merkitys kestävän kehityksen kasvatuksessa
  • Käytännön vinkkejä kestävän kehityksen kasvatukseen

Kenelle: Koulutus on suunnattu peruskoulun ja toiseen asteen henkilöstölle ja johdolle. Koulutus voidaan toteuttaa perustasoisena (perustietoja ja -taitoja koulutusteemoista, käsitteiden avaamisesta lähtien, sisältäen myös helposti sovellettavia käytännön vinkkejä) tai syventävänä (niille, joilla on jo perustiedot ja -taidot sekä enemmän kokemusta koulutusteemoista ja niiden soveltamisesta käytäntöön opetustyössä, sisältäen hieman vaativampia käytännön toteutusvinkkejä).

Kesto: Suosittelemme kestoksi 2,5-3 tuntia, mutta kesto on neuvoteltavissa.

Toteutus: Voimme toteuttaa koulutuksen tilaajan toiveiden mukaisesti joko paikan päällä tai verkossa. Koulutus on vuorovaikutteinen ja osallistava, ja siinä hyödynnetään menetelmiä, joita voit hyödyntää myös omassa opetustyössäsi. Koulutus on sekä tilaajalle että osallistujille maksuton.

Koulutuksen jälkeen

  • tiedät, mitä ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja miten ne liittyvät opetussuunnitelmiin
  • ymmärrät, mikä on koulun rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
  • tunnet erilaisia pedagogisia ratkaisuja ja materiaaleja kestävän kehityksen kasvatukseen
  • tiedostat, mikä on koulun toimintakulttuurin merkitys ja miten toimintakulttuuria voi kehittää niin, että se tukee kestävän kehityksen kasvatusta

Koulutuksen toteuttavat Plan International Suomen globaalikoulun asiantuntijat.