Tilaa innostava kouluvierailu!

Tilaa lapsen oikeuksien lähettiläs vierailulle

Kutsu lapsen oikeuksien lähettiläs vierailulle pitämään osallistava oppitunti lapsen oikeuksista, kestävästä kehityksestä tai tasa-arvokysymyksistä!

Planin lapsen oikeuksien lähettiläs koulun käytävällä, taustalla koulun oppilaita.

Tilaa innostava kouluvierailu!

Kutsu lapsen oikeuksien lähettiläs vierailulle pitämään osallistava oppitunti lapsen oikeuksista, kestävästä kehityksestä tai tasa-arvokysymyksistä! Kouluvierailut ovat hyvä tapa tuoda vaihtelua opetukseen sekä käsitellä tärkeitä, opetussuunnitelman mukaisia globaalikasvatuksen teemoja.

Planin koulutetut lapsen oikeuksien lähettiläät vierailevat alakoulusta toiselle asteelle ikätason mukaisilla opetuskokonaisuuksilla. Luokkahuoneissa järjestettävien vierailuiden lisäksi tarjolla on myös ulkona toteutettavia vierailuja sekä vierailuja etäyhteyden avulla. Koulujen lisäksi vierailemme myös muun muassa nuorisotaloilla, leireillä ja kerhoissa.

Vierailu on mahdollista tilata paikan päälle pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa sekä etäyhteyden kautta kaikkialla maassa.

“Olen taas innolla pyytämässä ensikin vuonna vierailijaa teiltä! Kahdelta vuodelta on hyvät kokemukset asiantuntevasta ja osaavasta tuntivierailusta!”

Opettajan palautetta vierailusta

Vierailujen teemoina ovat:

Lapsen oikeudet -tuntimme on tarjolla kaikille peruskoulun luokkatasoille ikätason mukaisin menetelmin. Tunnilla tutustutaan YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tunnin tavoitteena on saada osallistujat oivaltamaan lapsen oikeuksien merkitys itselle sekä herättää ajattelemaan lasten ja nuorten elämää ympäri maailman.

Missä: pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, Jyväskylä, Oulu sekä etäyhteydellä kaikkialla maassa.

STOP!-ilmastopeli on yläkoulun ja toisen asteen opiskelijaryhmille suunnattu oppimispeli, joka havainnollistaa paitsi ilmastonmuutosta myös vaurauden ja vaikutusmahdollisuuksien epätasaista jakautumista maailmassa. Lautapeli on alusta asti suunniteltu tukemaan ilmiöpohjaista oppimista ja soveltumaan jatkotyöskentelyn aiheeksi useamman aineen tunneille.

Missä: pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, Jyväskylä, Oulu

Oppitunnilla teemme näkyväksi sukupuoleen perustuvia asenteita, normeja ja odotuksia, jotka rajoittavat nuorten elämää. Tunnilla havainnoidaan sukupuolinormien vaikutusta omassa arjessa ja opitaan sukupuoleen liittyvien stereotypioiden vaikutuksesta naisten ja tyttöjen arkeen ympäri maailman. Tunti on suunnattu yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoille.

Missä: pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, Jyväskylä, Oulu

Miten voi rakentaa toisia kunnioittavaa verkon keskustelukulttuuria? Mitä tulisi tehdä, jos kohtaa häirintää somessa? Tunti sisältää toiminnallisia, osallistavia harjoitteita, joiden avulla verkkohäirintää ja verkossa käyttäytymistä voi käsitellä nuorten kanssa ja samalla vahvistaa nuorten vuorovaikutus-, myötätunto- ja vaikuttamisosaamista. Tunti on suunnattu yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoille.

Missä: pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, Jyväskylä, Oulu

Lapsen oikeuksien kymppi on kymmenen kaksoistunnin mittainen opetuskokonaisuus, jonka avulla voi käsitellä oppilaiden kanssa lapsen oikeuksia ja kestävää kehitystä monipuolisesti ja toiminnallisesti. Opetuskokonaisuus on suunnattu alakoulun 4.–6.-luokkalaisille.

Missä: pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, Jyväskylä, Oulu

Vihapuheesta dialogiin -tunti sisältää toiminnallisia, osallistavia harjoitteita, joiden avulla voi harjoitella empatian taitoja ja pohtia yhdessä ratkaisuja vihapuheen ehkäisyyn. Tunti on suunnattu yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoille.

Missä: pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, Jyväskylä, Oulu

Mistä on kyse Agenda2030 –tavoitteissa, ja kuinka niitä edistetään? Tällä tunnilla pohditaan, mistä osa-alueista kestävä kehitys koostuu ja millaisia toimia tarvitaan, jotta kehitykselle asetetut kansainväliset tavoitteet saavutettaisiin. Tunti on tilattavissa alakoulun ylimmille luokille (4.-6.lk), yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille.

Missä: pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, Jyväskylä, Oulu

Tilaa ilmainen kouluvierailu oheisella lomakkeella tai kysy lisää: kotimaa(at)plan.fi.

Vierailun aihe
Mistä kuulit meistä?

Uutiskirjeen tilaus
Suostumus*