Työssämme tapahtuu

07.04.2020

Vinkkejä verkko-opetukseen


Globaalikoulu on kasvattajien tukena myös verkossa!

Itsenäiseen opiskeluun sopivaa materiaalia:

Lapsen oikeuksien lähettilään vierailu etäoppituntina
Planin Lapsen oikeuksien lähettiläältä voi tilata myös etäopetusaikana oppitunnin lapsen oikeuksista. Vuorovaikutteinen ja osallistava oppitunti on tarkoitettu alakoulun 5.–6.-luokille tai yläkouluun, ja se on kestoltaan 45–75 minuuttia. Oppitunti toteutetaan koulun sähköisellä oppimisalustalla. Lisätietoa

Täydennyskoulutusta

Planin asiantuntijat ovat käytettävissä täydennyskoulutusten toteuttamiseen verkon välityksellä. Koulutuksissamme käsitellään lasten oikeuksia ja osallisuutta, kestävää kehitystä sekä vihapuhe-ilmiötä. Jos esimerkiksi mietit, miten toteuttaisitte tämän kevään tai ensi syksyn veso-koulutukset, ole yhteydessä koulutussuunnittelijaamme Leenaan: leena.honkasalo@plan.fi, 050 562 8470. Lisätietoa koulutuksista

Materiaalitilaukset

Globaalikoulun tuottamia opetusaineistoja voi tilata myös opettajan kotiin. Postitukset toteutetaan hieman tavallista pidemmällä viiveellä koronavirustilanteen vuoksi. Tutustu tilattaviin materiaaleihin.

17.03.2020

Itseopiskelumateriaalia kestävästä kehityksestä

Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys kouluissa -koulutus toteutui vuonna 2019 Helsingissä, Tamperella, Turussa ja verkkokurssina. Koulutuksen satoa on nyt koottu yhteen. Koulutuksessa luotiin yhdessä resurssikirjasto, jossa on hyödyllistä verkosta löytyvää luettavaa kasvattajille itseopiskelua varten. Resurssikirjasto sekä koulutuksen neljän luennon opetusmateriaali ovat nyt kaikkien luettavissa maksutta. Koulutuksen rahoitti Opetushallitus.

Koulutuksen teemat olivat kestävän kehityksen tavoitteet ja kestävä koulukulttuuri, osallisuus ja aktiivinen kansalaisuus sekä normikriittisen ajattelun perusteet, vihapuhe osallisuutta ja demokratiaa rapauttavana ilmiönä sekä osallisuus nuorten näkökulmasta.

Koulutuksessa pohdittiin muun muassa, kuinka tehdä koulusta sellainen paikka, jossa jokainen voi saada tietoa, taitoa, innostusta ja mahdollisuuksia kestävän kehityksen edistämiseen. Miten puhua vaikeista asioista ja luoda uskoa tulevaan? Kuinka innostaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen?

Osallistujat kertovat koulutuksen haastaneen tarkastelemaan oman koulun käytänteitä kriittisesti ja antaneen menetelmiä käsitellä kestävän kehityksen teemoja osana omaa opetusta. Tärkeää oli myös muilta osallistujilta saatu vertaistuki ja yhteinen pohdiskelu. Turussa järjestettyyn koulutukseen osallistuneelle opettaja Minna Viiniemelle merkityksellistä oli koulutuksen ratkaisukeskeinen ote. ”Ei jäädä vellomaan negatiiviseen fiilikseen, vaan löydetään positiivinen vire ja mietitään, mitä voidaan tehdä näiden asioiden eteen”, Viiniemi kuvasi.

Kestävän kehityksen edistämisen tulisi olla osa koulun toimintakulttuuria ja on tärkeää, ettei sitä käsitellä vain yhtenä teemapäivänä, vaan laajasti niin opetuksessa kuin arjen käytännöissäkin. Osallistujat ovat kertoneet aloittaneensa koulutuksen jälkeen monia innostavia projekteja ja käytäntöjä aina puun istutuksesta osallistavaan kurssisuunnitteluun.

Tutustu sinäkin koulutuksen materiaaleihin, inspiroidu ja kokeile käytännössä!

28.10.2019

Plan etsii yläkouluja Uganda -yhteistyöhön

Plan etsii kolmea suomalaista oppilaitosta globaalikasvatus -yhteistyöhön, jossa nuoret pääsevät digitaalisten välineiden avulla vuorovaikutukseen Ugandassa asuvien nuorten kanssa.

Yhteistyö on ensisijaisesti suunnattu yläkouluille. Hanke käynnistyy kevätlukukaudella 2020 ja jatkuu lukuvuoden 2020-21 ajan. Yhteistyön tavoitteena on muodostaa koulun tarpeisiin soveltuva monialainen oppimiskokonaisuus. Aiheena on globaalikasvatus sekä erityisteemana sukupuoleen liittyvien normien, stereotypioiden ja haasteiden ilmeneminen nuorten elämässä.

Oppilaille projekti tarjoaa mahdollisuuden harjaantua kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen saralla sekä kehittyä monilukutaidossa; tekstien, kuvien, kirjoitetun ja puhutun ilmaisun alueilla. Samalla kehitytään projektityöskentelyssä sekä tieto- ja viestintäteknologisessa osaamisessa. Projektin organisoinnista vastaa Planin opettajataustainen ohjelmapäällikkö.

Yhteistyö tarjoaa koululle:

 • yhteistyökoulun Ugandasta
 • mahdollisuuden kehittää uusi monialainen oppikokonaisuus yhteistyössä Planin kanssa
 • mielekkään oppiainerajat ylittävän projektin
 • konkreettisia toimintamalleja laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien käsittelyyn
 • maksutonta täydennyskoulutusta opettajille (nuorten osallisuus, globaalikasvatus, tasa-arvo)
 • mahdollisuuden rakentaa omalle koululle sopivan kansainvälisen yhteistyön kokonaisuuden

Aikataulu ja vastuut

Yhteistyön ensimmäinen vaihe sijoittuu kevätlukukaudelle 2020, käynnistyen helmi-maaliskuussa. Yhteistyö jatkuu lukuvuoden 2020-21 aikana, joko saman ryhmän kanssa kuin keväällä tai uuden ryhmän kanssa. Hanke päättyy vuonna 2021, jolloin koostetaan opituista asioista ja työstetyistä aineistoista muiden koulujen käyttöön soveltuva loppujulkaisu. Yhteistyön vaiheistuksesta ja osallistumisen laajuudesta voidaan neuvotella tarkemmin koulunne kanssa.

Mukaan lähtevä koulu:

 • Nimeää opettajista työparin tai tiimin, joka vastaa kurssin toteutuksesta ja yhteydenpidosta Planiin (esim. 2-3 opettajaa)
 • Tarjoaa kurssille paikan lukujärjestyksestä, kokoontumistilat ja tarvittavat tvt-välineet
 • Vastaa kurssin markkinoinnista ja valitsee sille tulevat oppilaat
 • Vastaa siitä, että kurssin osallistujilla on riittävä tvt- ja englanninkielen taito
 • Tiedottaa projektista ja sen tuotoksista vanhemmille ja muille koulun yhteistyötahoille
 • On valmis oppimaan, kokeilemaan ja kehittämään yhdessä Planin kanssa globaalikasvatusta ja koulutusalan kehitysyhteistyötä
 • Osallistuu yhteistyön tuotoksien kokoamiseen projektin lopussa keväällä 2021.

Haku mukaan tapahtuu lomakkeella 13.11.2019 mennessä. Lisätietoa hankkeesta antaa Planin globaalikasvatuksen ohjelmapäällikkö Minna Mannert, minna.mannert@plan.fi, p.050 477 8744

19.09.2019

Tytöt ja ilmasto -materiaali

Tyttöjen päivää vietetään 11.lokakuuta. Planin tyttöjen päivän koulumateriaalissa käsitellään ilmastonmuutosta kehitysmaiden nuorten ja suomalaisten nuorten näkökulmista. Syksyn 2019 materiaalissa on aamunavauksia, kirjallisuusvinkkejä sekä ohjeet koulun oman ilmastoteon ideointiin. Ideoilla voi osallistua myös OAJ:n ja Planin yhteiseen koulujen ilmastoteko-kilpailuun, joka on käynnissä 25.10.2019 saakka. Materiaalit ja kilpailun osallistumisohjeet löytyvät Planin Koulujen ilmastoteko -sivuilta.

14.05.2019

Hae lastenoikeuksien lähettilääksi

Etsitkö keikkatyötä globaalikasvatuksen teemojen parissa? Plan hakee lapsen oikeuksien lähettiläitä lukuvuodelle 2019–2020 pääkaupunkiseudulle, Tampereelle, Turkuun, Jyväskylään, Ouluun ja Rovaniemelle.

Lähettiläs vierailee kouluissa, päiväkodeissa ja esimerkiksi nuorisotaloilla ohjaamassa toiminnallisia oppitunteja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta ja kestävän kehityksen teemoista. Lähettiläille maksetaan työkorvausta.

Lue lisää ja hae 31.7. mennessä osoitteessa: https://ats.talentadore.com/apply/Lapsen-oikeuksien-l%C3%A4hettil%C3%A4s/Z9jJlD.

 

23.04.2019

Tilaa monialainen oppimiskokonaisuus kouluusi

Etsimme uusia luokkia mukaan Lapsen oikeuksien kymppi -opetuskokonaisuuteen lukuvuodelle 20192020. Lapsen oikeuksien kymppi on alakoulun 4.6.-luokille suunnattu kymmenen kaksoistunnin opetuskokonaisuus. Sen tavoitteena on tukea oppilaiden osallisuutta antamalla heille tietoa lasten elämään vaikuttavista globaaleista asioista ja kestävän kehityksen teemoista sekä lapselle sopivista tavoista vaikuttaa ja toimia lapsen oikeuksien puolesta. Kokonaisuuden menetelmälliset ja tiedolliset sisällöt ovat hyvin linjassa opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden sekä eri oppiaineiden tavoitteiden ja sisältöjen kanssa. Se sopii erinomaisesti kirjattavaksi monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi koulun lukuvuosisuunnitelmaan. Maksuton opetuskokonaisuus voidaan toteuttaa joko yhden lukuvuoden aikana tai puolessatoista vuodessa, ja tunnit ohjaa Planin koulutettu lapsen oikeuksien lähettiläs.

Kiinnostuneet luokat yhteyshenkilöineen voivat ottaa yhteyttä sähköpostilla 31.5. mennessä osoitteeseen anna.juhola(at)plan.fi.

20.11.2018

Hyvää lapsen oikeuksien päivää!

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa järjestettävän lapsen oikeuksien viikon teema on lasten osallisuus. Mitä osallisuus tarkoittaa teidän päiväkodissa, koulussa tai vaikkapa nuorisotalolla? Materiaaleja Lapsen oikeuksien viikolle löydät täältä globaalikoulun nettisivuilta sekä Lapsen oikeuksien viikon verkkosivuilta.

OPH täydennyskoulutushanke

Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys kouluissa – täydennyskoulutusta lukion ja yläkoulun opettajille

Kevätlukukaudella 2019 kiitosta kerännyt globaalikasvatuksen koulutuskokonaisuus järjestetään syyslukukaudella kolmella paikkakunnalla ja verkossa. 

Koulutuksen aikana käsitellään teemoja kuten yhdenvertaisuus ja vihapuhe, kestävän kehityksen tavoitteet ja aktiivinen kansalaisuus. Vihapuhe-osiossa käsitellään moninaisuutta arvostavan koulukulttuurin kehittämistä sekä keinoja ehkäistä vihapuhetta koulussa, erityisesti mediakasvatuksen näkökulmasta. Koulutus antaa konkreettisia työkaluja kestävän kehityksen tavoitteiden käsittelyyn opetuksessa, globaalien ongelmien juurisyiden pohdintaan ja oman toiminnan globaalien vaikutusten ymmärtämiseen. Koulutuksessa tutustutaan syksyllä 2018 pilotoituun konkreettiseen toimintamalliin aktiivisen kansalaisuuden toteuttamiseksi kouluissa, erityisesti monikulttuurisissa oppilasryhmissä. 

Koulutuksen voi suorittaa osallistuen lähiopetukseen tai verkkokoulutuksiin.

Lähiopetuskokonaisuuksia järjestetään Lahdessa, Turussa ja Helsingissä. Koulutus on vesokelpoinen, 1,5op laajuinen ja koostuu neljästä iltapäivän mittaisesta lähiopetusjaksosta sekä välitehtävistä.

Verkkokoulutuskokonaisuus on lähiopetusta hieman tiivistetympi kokonaisuus ja se koostuu viidestä verkkotapaamisesta ja itsenäisistä tehtävistä.

Koulutuksen toteutuksesta vastaavat Tampereen yliopiston Comet tutkimuskeskus sekä Planin Globaalikoulu. 

 

Turun lähiopetuspäivät:12.9, 25.9, 9.10, 23.10 kello 12.30.30-16

Lahden lähiopetuspäivät: 19.9, 8.10, 31.10 kello 12.30-16, paitsi 8.10 kello 9-17

Helsingin lähiopetuspäivät: 6.11, 19.11, 5.12, 18.12 kello 12.30-16

Verkkokoulutus 29.10, 5.11, 12.11, 19.11 ja 26.11 kello 16.15-17.45

 

Koulutuskokonaisuus on osallistujille maksuton ja se toteutetaan Opetushallituksen tuella.

Ilmoittaudu  verkkolomakkeella 1.9.2019 mennessä, kuhunkin koulutukseen otetaan 16 osallistujaa.

Lisätiedot globaalikasvatuksen suunnittelija Anna-Kaisa Hiedanniemi, anna-kaisa.hiedanniemi@plan.fi

20.09.2018

Maailman ympäri – peli

Planin globaalikoulu on tehnyt uuden version alakoululaisille suunnatusta
Maailman ympäri -verkkopelistä. Suosittu peli käsittelee lasten oikeuksia ja globaaleja
kehityskysymyksiä sekä lasten arkea eri puolilla maailmaa.
Peli toteuttaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita tekemällä YK:n
lapsen oikeuksien sopimusta tunnetuksi sekä haastamalla pelaajat pohtimaan
globaaleja syy-seuraussuhteita.

Peliin voi tutustua osoitteessa: https://www.globaalikoulu.net/maailman-ympari/

Globaalikoulun julkaisema kirja Lasten oikeuksien kymppi tarjoaa hyviä jatkoideoita
siihen, miten Maailman ympäri -pelin teemoja voi käsitellä luokan kanssa.

03.09.2018

Sheboard-oppitunnit tilattavissa syksyn 2018 aikana

Rohkea poika ja kaunis tyttö – miten puhumme lapsille?

Lapsille opetetaan syntymästä lähtien sukupuoleen perustuvia asenteita, normeja ja odotuksia, jotka koskevat heidän käyttäytymistään, arvojaan ja rooliaan. Nämä rajoittavat kaikkia sukupuolia, mutta todisteiden valossa sukupuolinormit vaikuttavat erityisen paljon tyttöjen toimintaan, tuleviin mahdollisuuksiin ja siihen, mitä he odottavat tulevaisuudelta.

Planin kehittämä Sheboard -näppäimistösovellus ja sitä hyödyntävä Sanoista tehty -opetusmateriaali purkavat haitallisia stereotypioita kyseenalaistamalla tapojamme puhua tytöistä ja tytöille.

Syksyn 2018 aikana Planin lapsen oikeuksien lähettiläiltä voi tilata Sanoista tehty -opetusmateriaaliin pohjaavia toiminnallisia oppitunteja, joilla puretaan haitallisia sukupuolistereotypioita, käsitellään tasa-arvoa yhteiskunnassa ja digitaalisuuden vaikutuksia naisten ja tyttöjen elämään eri puolella maailmaa. Tunnit toteutetaan käyttäen Planin lanseeraamaa Sheboard-näppäimistösovellusta käyttäen. Sovelluksen voi ladata joko oppilaiden tai koulun omille laitteille, tai lähettiläät voivat tuoda lainaan tabletteja, joille Sheboard on asennettu valmiiksi. Tunnit on suunnattu yläkouluun ja lukioon.

Lisätietoa Sheboardista ja opetusmateriaalista.