Työssämme tapahtuu

18.06.2020

Koulutus: Toimii! Kohti kestävää kehitystä ja aktiivista kansalaisuutta

”Monessa suhteessa innostavaa, niin paljon mahdollisuuksia!”
“Asiantuntemus 6/5”
”Monipuolinen ja ajatuksia herättävä combo”

– Vuonna 2019 koulutukseen osallistuneet opettajat

Toimii! -koulutus antaa välineitä, vertaistukea ja uutta intoa osallisuuden ja kestävän kehityksen eteenpäin viemiseen omassa koulussa. Oppimismatkasi tukena ovat Planin Globaalikoulun, Tampereen yliopiston COMET-tutkimuskeskuksen ja Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin asiantuntijat.

Mitä? Täydennyskoulutus sisältää lähiopetuksen / webinaarit, verkkovalmennusta, välitehtäviä ja omassa koulussa toteutettavan kehittämisprojektin, jota voi hyödyntää esimerkiksi paikallisessa LOPS-työssä tai monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelussa. Kehittämisprojekti voi olla myös pienimuotoisempi pedagoginen kokeilu. Koulutus vastaa laajuudeltaan 5 opintopistettä.

Missä ja milloin? Koulutus järjestetään monimuotototeutuksena Vantaalla ja Hämeenlinnassa. Lisäksi järjestämme kaksi verkkototeutusta.

 • Vantaa: Lähipäivät 7.9., 6.10. ja 3.12.2020 klo 9–15 Kulttuurikeskus Vernissassa (1. lähipäivä) ja Heurekassa (2. ja 3. lähipäivä).
 • Hämeenlinna: Lähipäivät 2.9., 5.10. ja 26.11.2020 klo 9–15 Koulutuskuntayhtymä Tavastian tiloissa.
 • Verkkototeutus I: Webinaarit 28.9., 8.10., 26.10., 3.11., 16.11. ja 24.11.2020 klo 14–16.30 Teamsissa.
 • Verkkototeutus II: Webinaarit 9.9., 23.9., 15.10., 27.10., 19.11. ja 1.12. klo 13.30–16.00 Teamsissa.

Koulutustilat ovat riittävän suuria turvavälien pitämiseksi. Mikäli koronaepidemian tilanne ei salli kokoontumista, suunnitellut lähipäivät toteutetaan verkon välityksellä, kuitenkin samana päivänä.

Kenelle? Koulutus on suunnattu peruskoulun ja toisen asteen opettajille ja rehtoreille.

Koulutuksen jälkeen

 • tunnet kestävän kehityksen tavoitteet ja osaat soveltaa niitä eri oppiaineiden opetuksessa,
 • ymmärrät, mikä on koulun rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa,
 • tiedät, mitä vihapuhe on ja millä keinoin sitä voidaan ehkäistä kouluympäristössä,
 • osaat tukea oppilaiden osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta.

Opetushallituksen tuella järjestettävä koulutus on osallistujille maksuton. Osallistujat vastaavat itse ruokailu- ja matkakuluista. Saat osallistumisestasi kurssitodistuksen.

Varaa paikkasi koulutuksesta ilmoittautumalla tällä lomakkeella.

Lisätiedot: koulutussuunnittelija Leena Honkasalo, leena.honkasalo@plan.fi, 050 562 8470.

12.05.2020

Tilaa kouluusi uudistunut Lapsen oikeuksien kymppi -kokonaisuus

Etsimme uusia luokkia mukaan Lapsen oikeuksien kymppi -opetuskokonaisuuteen lukuvuodelle 2020–2021 Lapsen oikeuksien kymppi on alakoulun 4.–6.-luokille suunnattu kymmenen kaksoistunnin opetuskokonaisuus. Kokonaisuus on tänä vuonna täysin uudistunut ja sisältää entistä vahvemmin kestävän kehityksen teemoja. Sen tavoitteena on tukea oppilaiden osallisuutta antamalla heille tietoa lasten elämään vaikuttavista globaaleista asioista ja kestävän kehityksen teemoista sekä lapselle sopivista tavoista vaikuttaa ja toimia lapsen oikeuksien puolesta.

Kokonaisuuden menetelmälliset ja tiedolliset sisällöt ovat hyvin linjassa opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden sekä eri oppiaineiden tavoitteiden ja sisältöjen kanssa. Se sopii erinomaisesti kirjattavaksi monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi koulun lukuvuosisuunnitelmaan. Maksuton opetuskokonaisuus voidaan toteuttaa joko yhden lukuvuoden aikana tai puolessatoista vuodessa, ja tunnit ohjaa Planin koulutettu lapsen oikeuksien lähettiläs. Kymppi-kokonaisuuksia järjestetään lukuvuoden 2020-21 aikana pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Rovaniemellä ja Joensuussa.

Kiinnostuneet opettajat voivat ottaa yhteyttä sähköpostilla: ronja.karkinen@plan.fi.

11.05.2020

Etsimme lapsen oikeuksien lähettiläitä

Kiinnostavatko sinua lapsen oikeudet, kestävä kehitys ja globaalikasvatus? Sopisiko elämäntilanteeseesi keikkatyö? Plan hakee uusia lapsen oikeuksien lähettiläitä pääkaupunkiseudulle, Tampereelle, Turkuun, Jyväskylään, Ouluun, Joensuuhun ja Rovaniemelle tekemään vierailuja ensi lukuvuodesta alkaen.

Lähettiläs vierailee kouluissa, päiväkodeissa ja esimerkiksi nuorisotaloilla ohjaamassa toiminnallisia oppitunteja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta ja kestävän kehityksen teemoista. Lähettiläille maksetaan työstä palkkaa.

Lue lisää ja hae 31.5. mennessä täällä.

07.04.2020

Vinkkejä verkko-opetukseen


Globaalikoulu on kasvattajien tukena myös verkossa!

Itsenäiseen opiskeluun sopivaa materiaalia:

Lapsen oikeuksien lähettilään vierailu etäoppituntina
Planin Lapsen oikeuksien lähettiläältä voi tilata myös etäopetusaikana oppitunnin lapsen oikeuksista. Vuorovaikutteinen ja osallistava oppitunti on tarkoitettu alakoulun 5.–6.-luokille tai yläkouluun, ja se on kestoltaan 45–75 minuuttia. Oppitunti toteutetaan koulun sähköisellä oppimisalustalla. Lisätietoa

Täydennyskoulutusta

Planin asiantuntijat ovat käytettävissä täydennyskoulutusten toteuttamiseen verkon välityksellä. Koulutuksissamme käsitellään lasten oikeuksia ja osallisuutta, kestävää kehitystä sekä vihapuhe-ilmiötä. Jos esimerkiksi mietit, miten toteuttaisitte tämän kevään tai ensi syksyn veso-koulutukset, ole yhteydessä koulutussuunnittelijaamme Leenaan: leena.honkasalo@plan.fi, 050 562 8470. Lisätietoa koulutuksista

Materiaalitilaukset

Globaalikoulun tuottamia opetusaineistoja voi tilata myös opettajan kotiin. Postitukset toteutetaan hieman tavallista pidemmällä viiveellä koronavirustilanteen vuoksi. Tutustu tilattaviin materiaaleihin.

17.03.2020

Itseopiskelumateriaalia kestävästä kehityksestä

Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys kouluissa -koulutus toteutui vuonna 2019 Helsingissä, Tamperella, Turussa ja verkkokurssina. Koulutuksen satoa on nyt koottu yhteen. Koulutuksessa luotiin yhdessä resurssikirjasto, jossa on hyödyllistä verkosta löytyvää luettavaa kasvattajille itseopiskelua varten. Resurssikirjasto sekä koulutuksen neljän luennon opetusmateriaali ovat nyt kaikkien luettavissa maksutta. Koulutuksen rahoitti Opetushallitus.

Koulutuksen teemat olivat kestävän kehityksen tavoitteet ja kestävä koulukulttuuri, osallisuus ja aktiivinen kansalaisuus sekä normikriittisen ajattelun perusteet, vihapuhe osallisuutta ja demokratiaa rapauttavana ilmiönä sekä osallisuus nuorten näkökulmasta.

Koulutuksessa pohdittiin muun muassa, kuinka tehdä koulusta sellainen paikka, jossa jokainen voi saada tietoa, taitoa, innostusta ja mahdollisuuksia kestävän kehityksen edistämiseen. Miten puhua vaikeista asioista ja luoda uskoa tulevaan? Kuinka innostaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen?

Osallistujat kertovat koulutuksen haastaneen tarkastelemaan oman koulun käytänteitä kriittisesti ja antaneen menetelmiä käsitellä kestävän kehityksen teemoja osana omaa opetusta. Tärkeää oli myös muilta osallistujilta saatu vertaistuki ja yhteinen pohdiskelu. Turussa järjestettyyn koulutukseen osallistuneelle opettaja Minna Viiniemelle merkityksellistä oli koulutuksen ratkaisukeskeinen ote. ”Ei jäädä vellomaan negatiiviseen fiilikseen, vaan löydetään positiivinen vire ja mietitään, mitä voidaan tehdä näiden asioiden eteen”, Viiniemi kuvasi.

Kestävän kehityksen edistämisen tulisi olla osa koulun toimintakulttuuria ja on tärkeää, ettei sitä käsitellä vain yhtenä teemapäivänä, vaan laajasti niin opetuksessa kuin arjen käytännöissäkin. Osallistujat ovat kertoneet aloittaneensa koulutuksen jälkeen monia innostavia projekteja ja käytäntöjä aina puun istutuksesta osallistavaan kurssisuunnitteluun.

Tutustu sinäkin koulutuksen materiaaleihin, inspiroidu ja kokeile käytännössä!

28.10.2019

Plan etsii yläkouluja Uganda -yhteistyöhön

Plan etsii kolmea suomalaista oppilaitosta globaalikasvatus -yhteistyöhön, jossa nuoret pääsevät digitaalisten välineiden avulla vuorovaikutukseen Ugandassa asuvien nuorten kanssa.

Yhteistyö on ensisijaisesti suunnattu yläkouluille. Hanke käynnistyy kevätlukukaudella 2020 ja jatkuu lukuvuoden 2020-21 ajan. Yhteistyön tavoitteena on muodostaa koulun tarpeisiin soveltuva monialainen oppimiskokonaisuus. Aiheena on globaalikasvatus sekä erityisteemana sukupuoleen liittyvien normien, stereotypioiden ja haasteiden ilmeneminen nuorten elämässä.

Oppilaille projekti tarjoaa mahdollisuuden harjaantua kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen saralla sekä kehittyä monilukutaidossa; tekstien, kuvien, kirjoitetun ja puhutun ilmaisun alueilla. Samalla kehitytään projektityöskentelyssä sekä tieto- ja viestintäteknologisessa osaamisessa. Projektin organisoinnista vastaa Planin opettajataustainen ohjelmapäällikkö.

Yhteistyö tarjoaa koululle:

 • yhteistyökoulun Ugandasta
 • mahdollisuuden kehittää uusi monialainen oppikokonaisuus yhteistyössä Planin kanssa
 • mielekkään oppiainerajat ylittävän projektin
 • konkreettisia toimintamalleja laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien käsittelyyn
 • maksutonta täydennyskoulutusta opettajille (nuorten osallisuus, globaalikasvatus, tasa-arvo)
 • mahdollisuuden rakentaa omalle koululle sopivan kansainvälisen yhteistyön kokonaisuuden

Aikataulu ja vastuut

Yhteistyön ensimmäinen vaihe sijoittuu kevätlukukaudelle 2020, käynnistyen helmi-maaliskuussa. Yhteistyö jatkuu lukuvuoden 2020-21 aikana, joko saman ryhmän kanssa kuin keväällä tai uuden ryhmän kanssa. Hanke päättyy vuonna 2021, jolloin koostetaan opituista asioista ja työstetyistä aineistoista muiden koulujen käyttöön soveltuva loppujulkaisu. Yhteistyön vaiheistuksesta ja osallistumisen laajuudesta voidaan neuvotella tarkemmin koulunne kanssa.

Mukaan lähtevä koulu:

 • Nimeää opettajista työparin tai tiimin, joka vastaa kurssin toteutuksesta ja yhteydenpidosta Planiin (esim. 2-3 opettajaa)
 • Tarjoaa kurssille paikan lukujärjestyksestä, kokoontumistilat ja tarvittavat tvt-välineet
 • Vastaa kurssin markkinoinnista ja valitsee sille tulevat oppilaat
 • Vastaa siitä, että kurssin osallistujilla on riittävä tvt- ja englanninkielen taito
 • Tiedottaa projektista ja sen tuotoksista vanhemmille ja muille koulun yhteistyötahoille
 • On valmis oppimaan, kokeilemaan ja kehittämään yhdessä Planin kanssa globaalikasvatusta ja koulutusalan kehitysyhteistyötä
 • Osallistuu yhteistyön tuotoksien kokoamiseen projektin lopussa keväällä 2021.

Haku mukaan tapahtuu lomakkeella 13.11.2019 mennessä. Lisätietoa hankkeesta antaa Planin globaalikasvatuksen ohjelmapäällikkö Minna Mannert, minna.mannert@plan.fi, p.050 477 8744

19.09.2019

Tytöt ja ilmasto -materiaali

Tyttöjen päivää vietetään 11.lokakuuta. Planin tyttöjen päivän koulumateriaalissa käsitellään ilmastonmuutosta kehitysmaiden nuorten ja suomalaisten nuorten näkökulmista. Syksyn 2019 materiaalissa on aamunavauksia, kirjallisuusvinkkejä sekä ohjeet koulun oman ilmastoteon ideointiin. Ideoilla voi osallistua myös OAJ:n ja Planin yhteiseen koulujen ilmastoteko-kilpailuun, joka on käynnissä 25.10.2019 saakka. Materiaalit ja kilpailun osallistumisohjeet löytyvät Planin Koulujen ilmastoteko -sivuilta.

14.05.2019

Hae lastenoikeuksien lähettilääksi

Etsitkö keikkatyötä globaalikasvatuksen teemojen parissa? Plan hakee lapsen oikeuksien lähettiläitä lukuvuodelle 2019–2020 pääkaupunkiseudulle, Tampereelle, Turkuun, Jyväskylään, Ouluun ja Rovaniemelle.

Lähettiläs vierailee kouluissa, päiväkodeissa ja esimerkiksi nuorisotaloilla ohjaamassa toiminnallisia oppitunteja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta ja kestävän kehityksen teemoista. Lähettiläille maksetaan työkorvausta.

Lue lisää ja hae 31.7. mennessä osoitteessa: https://ats.talentadore.com/apply/Lapsen-oikeuksien-l%C3%A4hettil%C3%A4s/Z9jJlD.

 

23.04.2019

Tilaa monialainen oppimiskokonaisuus kouluusi

Etsimme uusia luokkia mukaan Lapsen oikeuksien kymppi -opetuskokonaisuuteen lukuvuodelle 20192020. Lapsen oikeuksien kymppi on alakoulun 4.6.-luokille suunnattu kymmenen kaksoistunnin opetuskokonaisuus. Sen tavoitteena on tukea oppilaiden osallisuutta antamalla heille tietoa lasten elämään vaikuttavista globaaleista asioista ja kestävän kehityksen teemoista sekä lapselle sopivista tavoista vaikuttaa ja toimia lapsen oikeuksien puolesta. Kokonaisuuden menetelmälliset ja tiedolliset sisällöt ovat hyvin linjassa opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden sekä eri oppiaineiden tavoitteiden ja sisältöjen kanssa. Se sopii erinomaisesti kirjattavaksi monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi koulun lukuvuosisuunnitelmaan. Maksuton opetuskokonaisuus voidaan toteuttaa joko yhden lukuvuoden aikana tai puolessatoista vuodessa, ja tunnit ohjaa Planin koulutettu lapsen oikeuksien lähettiläs.

Kiinnostuneet luokat yhteyshenkilöineen voivat ottaa yhteyttä sähköpostilla 31.5. mennessä osoitteeseen anna.juhola(at)plan.fi.

20.11.2018

Hyvää lapsen oikeuksien päivää!

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa järjestettävän lapsen oikeuksien viikon teema on lasten osallisuus. Mitä osallisuus tarkoittaa teidän päiväkodissa, koulussa tai vaikkapa nuorisotalolla? Materiaaleja Lapsen oikeuksien viikolle löydät täältä globaalikoulun nettisivuilta sekä Lapsen oikeuksien viikon verkkosivuilta.