Erilaisia naisia kaupunkiympäristössä.

Näkökulmaksi tasa-arvo!

Laita tasa-arvosilmälasit päähän! Miltä koulusi toimintakulttuuri näyttää niiden läpi tarkasteltuna? Miten yhteiskuntamme sukupuolinormit vaikuttavat koulussa? Tästä koulutuksesta saat oivalluksia siitä, kuinka rakentaa koulua, jossa jokainen sukupuolesta riippumatta voi olla oma itsensä. Koulutus koostuu tutkimustiedosta, itsereflektiosta, keskusteluista ja käytännön harjoitteista, joita voit hyödyntää omassa opetuksessasi.

Sisältö:

  • Miten sukupuolinormit näkyvät koulussa
  • Opetussuunnitelman mukainen sukupuolitietoinen kasvatus
  • Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä toimintakulttuuri

Kenelle: Koulutus sopii perusopetuksen ja toisen asteen opetushenkilöstölle ja johdolle. Koulutus voidaan toteuttaa perustasoisena (perustietoja ja -taitoja koulutusteemoista, käsitteiden avaamisesta lähtien, sisältäen myös helposti sovellettavia käytännön vinkkejä) tai syventävänä (niille, joilla on jo perustiedot ja -taidot sekä enemmän kokemusta koulutusteemoista ja niiden soveltamisesta käytäntöön opetustyössä, sisältäen hieman vaativampia käytännön toteutusvinkkejä).

Kesto: Koulutuksen kesto on tilaajan toiveen mukaan 1,5–4 tuntia.

Toteutus: Koulutus toteutetaan virtuaalisesti Microsoft Teamsissa tai koulun niin toivoessa ja koronatilanteen salliessa koulun tiloissa. Sekä verkko- että lähikoulutuksessa hyödynnetään osallistavia menetelmiä. Koulutus on tilaajalle ja osallistujille maksuton.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja:

  • Ymmärtää koulun toimintakulttuurin merkityksen tasa-arvon edistämisen kannalta
  • Tiedostaa, miten sukupuoliroolit ja -normit vaikuttavat ja miten niitä voi purkaa kouluyhteisössä
  • Saa ideoita tasa-arvokysymysten käsittelyyn omassa opetuksessa

Koulutuksen toteuttavat Plan International Suomen globaalikoulun asiantuntijat.