Tilaa meiltä koulutus

Etsitkö oppilaitoksesi henkilöstölle täydennyskoulutusta kestävästä kehityksestä, vihapuheesta tai lapsen oikeuksista? Globaalikoulun asiantuntijat tarjoavat vuosien kokemuksella laadukasta koulutusta kasvatusalan ammattilaisille globaalikasvatuksen teemoista ja menetelmistä. Koulutukset ovat tilaajalle maksuttomia ja soveltuvat veso-koulutuksiksi. Järjestämme tilauskoulutuksia keväällä 2021 koronatilanteesta johtuen lähtökohtaisesti webinaareina. Koulutukset on mahdollista räätälöidä tarpeisiinne.

Tarjoamamme koulutukset vuonna 2021 ovat:

Koulu kestävää tulevaisuutta rakentamassa

Kestävä kehitys on aikamme suuri haaste, johon koulun on vastattava. Tämä koulutus vahvistaa opetusalan ammattilaisten sisällöllistä ja pedagogista osaamista kestävän kehityksen teemoista. Koulutus antaa välineitä, vauhtia ja vertaistukea kestävän kehityksen työn kehittämiseen omassa koulussa. Opit konkreettisia menetelmiä kestävän kehityksen kasvatukseen ja toimintakulttuurin kehittämiseen.

Vihapuheesta dialogiin

Vihapuheesta on tullut voimistuva ilmiö, johon lapset ja nuoret törmäävät arjessaan. Koulutuksessa opit, mitä vihapuheella tarkoitetaan, miksi vihapuhe ei kuulu sananvapauden piiriin ja miten yhteiskunnan valtarakenteet vaikuttavat vihapuheen taustalla. Tutustut lisäksi osallistaviin ja toiminnallisiin menetelmiin, joiden avulla vihapuhetta voi käsitellä lasten ja nuorten kanssa tavoilla, jotka kehittävät empatia- ja dialogitaitoja ja auttavat löytämään ratkaisuja.

Eväitä varhaiskasvatukseen

Miten käsitellä lapsen oikeuksia, kestävää kehitystä ja muita varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa tärkeiksi määriteltyjä globaalikasvatuksen teemoja varhaiskasvatuksessa? Koulutuksessa opit konkreettisia menetelmiä ja leikinomaisia harjoituksia, joita voit käyttää lasten kanssa. Pääset lisäksi pohtimaan, miksi lapsen oikeuksista ja kestävästä kehityksestä on tärkeää puhua jo varhaiskasvatuksessa ja miten globaalikasvatus kehittää tietoja, taitoja, arvoja ja asenteita.

Lisätietoja ja tiedustelut: globaalikasvatuksen asiantuntija Leena Honkasalo, 050 562 8470, leena.honkasalo(at)plan.fi  


Ratkaisijat – ilmastokasvatuksella aktiivista toimijuutta

Vuonna 2021 järjestämme kaksi kertaa Ratkaisijat-koulutuskokonaisuuden, joka antaa välineitä, vertaistukea ja uutta intoa ilmastokasvatukseen ja oppilaiden aktiivisen toimijuuden ja osallisuuden tukemiseen omassa koulussa. Ratkaisijat-koulutus vahvistaa sisällöllistä ja pedagogista osaamistasi kestävän kehityksen teemoista. Koulutukseen kuuluu kuusi webinaaria, itsenäisiä välitehtäviä ja omassa koulussa toteutettava kehittämisprojekti, ja se vastaa laajuudeltaan 5 opintopistettä. Maksuton koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. Ensimmäinen koulutuskokonaisuus on käynnissä ja kestää kevään 2021. Syksyllä toteutetaan toinen vastaava koulutuskokonaisuus. Lue lisää.


Syksyn 2021 koulutuskalenteri (päivittyy):

 • Vihapuheesta dialogiin, 25.8.2021, osa AVIforum21-tapahtuman Yhteiskuntataidot-polkua. Ilmoittaudu tästä.
 • Tuumasta toimeen – koulu kestävää tulevaisuutta rakentamassa, 9.9.2021. Yhteistyössä Osaava Satakunta / Porin Sivistystoimiala. Ilmoittaudu tästä.
 • Koulu kestävää tulevaisuutta rakentamassa, 20.9.2021. Yhteistyössä Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
 • Lapsen oikeudet ja moninaisuus varhaiskasvatuksessa, 1.11.2021. Yhteistyössä Tehy.
 • Koulu kestävää tulevaisuutta rakentamassa, 11.11.2021. Yhteistyössä Tampereen Maailmankoulu. Ilmoittaudu tästä.

Kevään 2021 koulutuskalenteri:

 • Tuumasta toimeen – koulu kestävää tulevaisuutta rakentamassa, 10.2.2021, yhteistyössä Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
 • Vihapuheesta dialogiin, 29.3.2021, yhteistyössä Länsi-Suomen ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto sekä Osaava Satakunta.
 • Lapsen oikeudet ja moninaisuus varhaiskasvatuksessa, 8.4.2021, yhteistyössä Länsi-Suomen ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto sekä Osaava Satakunta.
 • Vihapuheesta dialogiin, 14.4., yhteistyössä Itä-Suomen aluehallintovirasto. Koulutus on osa Turvallinen koulu -webinaarisarjaa.
 • Eväitä varhaiskasvatukseen, 20.4.2021, yhteistyössä Kokkolan Maailmankoulu.
 • Lapsen oikeuksien kymppi – Ideoita ja inspiraatiota alakoulun ihmisoikeuskasvatukseen, 21.4.2021. Osa Maailma koulussa -seminaaria Rauman opettajankoulutuslaitoksella.
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus koulussa, 5.5.2021. Koulutus Lintumetsän koulun henkilöstölle.
 • Vihapuheesta dialogiin, 6.5., yhteistyössä Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

”Oli hyödyllistä, hauskaa ja mielenkiintoista.”

”Virkistävä, tärkeä ja ajatuksia herättävä paja!”

”Oli mukava huomata, kuinka “helposti” lastenkin kanssa on mahdollista käsitellä maailmassa tapahtuvia asioita ja saada erilaisia toimintaideoita.”

08.01.2021

Toimii! Kehittämisprojekteilla kestävää kehitystä kouluun

Syksyn 2020 aikana toteutimme Opetushallituksen tuella kolme Toimii! -koulutuskokonaisuutta. Toimii! -koulutuksen tavoitteena oli vahvistaa osallistujien sisällöllistä ja pedagogista osaamista kestävän kehityksen ja osallisuuden kysymyksistä. Koulutuksessa käsittelimme:

 • sosiaalisesti, ekologisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä koulun näkökulmasta,
 • kestävää kehitystä tukevaa toimintakulttuuria koulussa,
 • lasten ja nuorten osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta,
 • vihapuhetta osallisuutta heikentävänä ilmiönä sekä
 • yhdenvertaisuutta ja normikriittistä pedagogiikkaa.

Koulutus vastasi laajuudeltaan 5 opintopistettä. Siihen kuului omaan työhön liittyvä kehittämisprojekti, jonka myötä osallistujat pääsivät hyödyntämään ja soveltamaan koulutuksessa oppimaansa.

Kolmessa ryhmässä toteutettiin yhteensä 19 kehittämisprojektia. Niistä osa oli kahden opettajan yhteisiä projekteja. Kehittämisprojektit käsittelivät kestävän kehityksen ja osallisuuden kysymyksiä monista eri näkökulmista ja linkittyivät hienosti niihin kysymyksiin, jotka kussakin koulussa ovat ajankohtaisia. Tässä esimerkkejä:

Osana paikallisen lukion opetussuunnitelman valmistelua kaksi lukio-opettajaa suunnitteli kahden opintopisteen laajuisen Think globally -opintojakson, jossa yhdistyy englantia, kuvataidetta ja kestävän kehityksen kasvatusta. Opintojakso toteutuu syksyllä 2021, kun uusi LOPS astuu voimaan.

Kaksi aineenopettajaa selvitti, miten kestävän kehityksen eri osa-alueet toteutuvat opetuksessa heidän yläkoulussaan. He tekivät kyselyn opettajille, kokosivat vastaukset, analysoivat vahvuuksia ja heikkouksia sekä esittelivät kehittämisideansa johtoryhmälle ja kestävän kehityksen tiimille.

Alakoulun opettaja perusti kouluun oppilaiden ympäristöryhmän. Ryhmä kartoitti syksyn aikana muiden oppilaiden toiveita, maalasi seinille kannustavia ja ystävälliseen puheeseen ohjaavia lauseita ja sai hankittua koululle välituntiliikuntavälineitä ja istumatyynyjä viihtyisyyden lisäämiseksi.

Alakoulun apulaisrehtori kehitti osallisuutta tukevaa Aulavahtimestari-toimintaa, jossa yksinäiset oppilaat otetaan mukaan huolehtimaan koulun yhteisten tilojen viihtyisyydestä välitunneilla niin, että heidän pystyvyyden kokemuksensa lisääntyy ja heidän ryhmään kuulumisen kokemuksensa vahvistuu.

Yläkoulun opettaja toteutti jopoluokalle kolmen kaksoistunnin opetuskokonaisuuden vihapuheesta hyödyntäen Vihapuheesta dialogiin -materiaalia sekä UNHCR:n Kovat kertoimet -verkkopeliä ja Ylen verkkotestejä sananvapauden rajoista ja verkkokeskustelusta.

Luokanopettajan projekti oli alakoulun monialainen oppimiskokonaisuus kestävästä tulevaisuudesta. Futures of Education -kokonaisuus herättelee pohtimaan, miten maailma on muuttunut 30 vuodessa, millaiseksi maailma voisi muuttua seuraavien 30 vuoden aikana ja minkä asioiden haluamme säilyvän tai muuttuvan.

Yksi opettaja teki yhdessä koulun keke-tiimin kanssa kestävän kehityksen suunnitelman, jota aletaan toteuttaa ensi lukuvuoden alussa. Suunnitelmassa on yksi teema per vuosiluokka. Alaluokilla pääpaino on ekologisessa ja kulttuurisessa kestävyydessä, yläluokilla taas taloudellisessa ja sosiaalisessa kestävyydessä. Tämä systematisoi kestävän kehityksen teemojen käsittelyä, ja ymmärrys syvenee koulupolun aikana.  

Jokainen osallistuja oli palautteen mukaan tyytyväinen kehittämisprojektiinsa. ”Oma projekti oli käytännönläheinen. Oli kiinnostavaa seurata myös muiden projektien etenemistä. Niistä sai hyviä ideoita”.

Itselleni kouluttajana oli inspiroivaa työskennellä näin upeiden ja sitoutuneiden opettajien kanssa. Meillä oli huippuosallistujat, joilla on tahtoa, intoa ja osaamista kehittää oman koulunsa toimintakulttuuria kestävää kehitystä edistävään ja oppilaiden osallisuutta tukevaan suuntaan. Kiitos kuluneesta syksystä ja matka kohti kestävää tulevaisuutta jatkukoon!

07.01.2021

Koulutus: Ratkaisijat – ilmastokasvatuksella aktiivista toimijuutta

Hei opettaja! Tahdotko tukea nuorten ilmastomyönteistä toimintaa? Haluatko etsiä ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen haasteisiin muiden opettajien kanssa?

Tule mukaan maksuttomaan täydennyskoulutukseen, joka alkaa helmikuussa! Ratkaisijat – Ilmastokasvatuksella aktiivista toimijuutta -koulutus antaa välineitä, vertaistukea ja uutta intoa ilmastokasvatukseen ja oppilaiden osallisuuden tukemiseen. Koulutus vahvistaa sisällöllistä ja pedagogista osaamistasi kestävän kehityksen teemoista.

Verkossa toteutettavaan koulutukseen kuuluu 6 webinaaria, itsenäisiä välitehtäviä ja omassa koulussa toteutettava kehittämisprojekti. Koulutus vastaa laajuudeltaan 5 opintopistettä. Kouluttajina toimivat Planin Globaalikoulun, Kehittämiskeskus Opinkirjon, Lapin yliopiston sekä Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry:n asiantuntijat. Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta.

Lue lisää täältä tai ilmoittaudu koulutukseen tästä.

18.06.2020

Koulutus: Toimii! Kohti kestävää kehitystä ja aktiivista kansalaisuutta

”Monessa suhteessa innostavaa, niin paljon mahdollisuuksia!”
“Asiantuntemus 6/5”
”Monipuolinen ja ajatuksia herättävä combo”

– Vuonna 2019 koulutukseen osallistuneet opettajat

Toimii! -koulutus antaa välineitä, vertaistukea ja uutta intoa osallisuuden ja kestävän kehityksen eteenpäin viemiseen omassa koulussa. Oppimismatkasi tukena ovat Planin Globaalikoulun, Tampereen yliopiston COMET-tutkimuskeskuksen ja Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin asiantuntijat.

Mitä? Täydennyskoulutus sisältää lähiopetuksen / webinaarit, verkkovalmennusta, välitehtäviä ja omassa koulussa toteutettavan kehittämisprojektin, jota voi hyödyntää esimerkiksi paikallisessa LOPS-työssä tai monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelussa. Kehittämisprojekti voi olla myös pienimuotoisempi pedagoginen kokeilu. Koulutus vastaa laajuudeltaan 5 opintopistettä.

Missä ja milloin? Koulutus järjestetään monimuotototeutuksena Vantaalla ja Hämeenlinnassa. Lisäksi järjestämme kaksi verkkototeutusta.

 • Vantaa: Lähipäivät 7.9., 6.10. ja 3.12.2020 klo 9–15 Kulttuurikeskus Vernissassa (1. lähipäivä) ja Heurekassa (2. ja 3. lähipäivä).
 • Hämeenlinna: Lähipäivät 2.9., 5.10. ja 26.11.2020 klo 9–15 Koulutuskuntayhtymä Tavastian tiloissa.
 • Verkkototeutus I: Webinaarit 28.9., 8.10., 26.10., 3.11., 16.11. ja 24.11.2020 klo 14–16.30 Teamsissa.
 • Verkkototeutus II: Webinaarit 9.9., 23.9., 15.10., 27.10., 19.11. ja 1.12. klo 13.30–16.00 Teamsissa.

Koulutustilat ovat riittävän suuria turvavälien pitämiseksi. Mikäli koronaepidemian tilanne ei salli kokoontumista, suunnitellut lähipäivät toteutetaan verkon välityksellä, kuitenkin samana päivänä.

Kenelle? Koulutus on suunnattu peruskoulun ja toisen asteen opettajille ja rehtoreille.

Koulutuksen jälkeen

 • tunnet kestävän kehityksen tavoitteet ja osaat soveltaa niitä eri oppiaineiden opetuksessa,
 • ymmärrät, mikä on koulun rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa,
 • tiedät, mitä vihapuhe on ja millä keinoin sitä voidaan ehkäistä kouluympäristössä,
 • osaat tukea oppilaiden osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta.

Opetushallituksen tuella järjestettävä koulutus on osallistujille maksuton. Osallistujat vastaavat itse ruokailu- ja matkakuluista. Saat osallistumisestasi kurssitodistuksen.

Varaa paikkasi koulutuksesta ilmoittautumalla tällä lomakkeella.

Lisätiedot: globaalikasvatuksen asiantuntija Leena Honkasalo, leena.honkasalo@plan.fi, 050 562 8470.

18.03.2020

Globaalikoulun webinaarit 26.3. ja 30.3.

Tahdotko päivittää osaamistasi globaalikasvatuksen teemoista? Osallistu ammatilliseen täydennyskoulutukseen verkossa! Plan Suomen Globaalikoulu järjestää maaliskuussa kaksi webinaaria:

Koulu kestävän kehityksen toimintakulttuurin edistäjänä to 26.3. klo 15–16:30

Osallisuus koulussa ma 30.3. klo 15–16:30. 

Ensimmäisessä webinaarissa pääset pohtimaan, mikä on koulun rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa ja mitä tietoja, taitoja, arvoja ja asenteita kuuluu kestävän kehityksen toimintakulttuuriin.

Toisessa webinaarissa opit osallisuuden merkityksestä kestävän kehityksen koulukulttuurin kannalta ja arvioit oman kouluyhteisösi arkea osallisuuden näkökulmasta.

Voit osallistua molempiin webinaareihin tai vain toiseen. Webinaarit järjestetään Zoom-palvelun kautta, ja ne sisältävät osallistavia ja vuorovaikutteisia osuuksia. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Ilmoittaudu mukaan tästä.

Kysy lisää: koulutussuunnittelija Leena Honkasalo, leena.honkasalo@plan.fi.

24.09.2019

Uusi verkkokoulutus tarjoaa avaimia kestävän kehityksen koulukulttuurin rakentamiseen – ilmoittaudu nyt!

Kuinka rakentaa yhdenvertaista ja moninaisuutta arvostavaa kouluyhteisöä? Mitä kestävän kehityksen koulukulttuuri tarkoittaa? Kuinka käsitellä monimutkaisia globaaleja ilmiöitä ymmärrettävällä ja arkipäivään linkittyvällä tavalla? Kuinka rohkaista oppilaita aktiiviseen kansalaisuuteen?

Osallistu Plan International Suomen ja Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Cometin järjestämään tiiviiseen ja vuorovaikutteiseen verkkokoulutukseen “Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys kouluissa” vaikka kotisohvaltasi. Koulutukseen osallistuaksesi tarvitset oman tietokoneen internetyhteydellä sekä mikrofonilliset kuulokkeet.

Koulutuksessa käsitellään teemoja, kuten yhdenvertaisuus ja vihapuhe, kestävän kehityksen tavoitteet ja aktiivinen kansalaisuus. Koulutus antaa konkreettisia työkaluja kestävän kehityksen tavoitteiden käsittelyyn opetuksessa, globaalien ongelmien juurisyiden pohdintaan ja oman toiminnan globaalien vaikutusten ymmärtämiseen.

Koulutus on 0,5 op laajuinen ja se koostuu viidestä 1,5h verkkokoulutuksesta sekä itsenäisesti suoritettavista reflektiivisistä välitehtävistä. Koulutus soveltuu yläkoulun ja lukion opettajille ja rehtoreille.

Verkkokoulutuspäivät: 29.10, 5.11, 12.11, 19.11 ja 26.11 kello 16.15-17.45

Koulutuksen jälkeen:

 • ymmärrät, mikä on koulun rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
 • tiedät, mitä ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja kuinka käsitellä niitä opetuksessa
 • tiedät, mitä ovat normit ja etuoikeudet ja miten ne vaikuttavat vihapuheilmiöön
 • ymmärrät, minkälaisilla keinoilla vihapuhetta voidaan ennaltaehkäistä koulumaailmassa
 • osaat edistää yhdenvertaisuutta ja tukea oppilaiden osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta

Ilmoittautuminen verkkolomakkeella 28.10.2019 mennessä

Koulutus on osallistujille maksuton ja toteutetaan OPH:n opettajien täydennyskoulutusrahoituksella.

Lisätietoja: globaalikasvatuksen suunnittelija Anna-Kaisa Hiedanniemi anna-kaisa.hiedanniemi@plan-international.org

 

20.11.2018

OPH täydennyskoulutushanke

Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys kouluissa – täydennyskoulutusta lukion ja yläkoulun opettajille

Kevätlukukaudella 2019 kiitosta kerännyt globaalikasvatuksen koulutuskokonaisuus järjestetään syyslukukaudella kolmella paikkakunnalla ja verkossa. 

Koulutuksen aikana käsitellään teemoja kuten yhdenvertaisuus ja vihapuhe, kestävän kehityksen tavoitteet ja aktiivinen kansalaisuus. Vihapuhe-osiossa käsitellään moninaisuutta arvostavan koulukulttuurin kehittämistä sekä keinoja ehkäistä vihapuhetta koulussa, erityisesti mediakasvatuksen näkökulmasta. Koulutus antaa konkreettisia työkaluja kestävän kehityksen tavoitteiden käsittelyyn opetuksessa, globaalien ongelmien juurisyiden pohdintaan ja oman toiminnan globaalien vaikutusten ymmärtämiseen. Koulutuksessa tutustutaan syksyllä 2018 pilotoituun konkreettiseen toimintamalliin aktiivisen kansalaisuuden toteuttamiseksi kouluissa, erityisesti monikulttuurisissa oppilasryhmissä. 

Koulutuksen voi suorittaa osallistuen lähiopetukseen tai verkkokoulutuksiin.

Lähiopetuskokonaisuuksia järjestetään Lahdessa, Turussa ja Helsingissä. Koulutus on vesokelpoinen, 1,5op laajuinen ja koostuu neljästä iltapäivän mittaisesta lähiopetusjaksosta sekä välitehtävistä.

Verkkokoulutuskokonaisuus on lähiopetusta hieman tiivistetympi kokonaisuus ja se koostuu viidestä verkkotapaamisesta ja itsenäisistä tehtävistä.

Koulutuksen toteutuksesta vastaavat Tampereen yliopiston Comet tutkimuskeskus sekä Planin Globaalikoulu. 

 

Turun lähiopetuspäivät:12.9, 25.9, 9.10, 23.10 kello 12.30.30-16

Lahden lähiopetuspäivät: 19.9, 8.10, 31.10 kello 12.30-16, paitsi 8.10 kello 9-17

Helsingin lähiopetuspäivät: 6.11, 19.11, 5.12, 18.12 kello 12.30-16

Verkkokoulutus 29.10, 5.11, 12.11, 19.11 ja 26.11 kello 16.15-17.45

 

Koulutuskokonaisuus on osallistujille maksuton ja se toteutetaan Opetushallituksen tuella.

Ilmoittaudu  verkkolomakkeella 1.9.2019 mennessä, kuhunkin koulutukseen otetaan 16 osallistujaa.

Lisätiedot globaalikasvatuksen suunnittelija Anna-Kaisa Hiedanniemi, anna-kaisa.hiedanniemi@plan.fi

20.07.2018

Globaalikoulun koulutukset varhaiskasvattajille

Globaalikasvatusta varhaiskasvattajille

Plan Suomi tarjoaa varhaiskasvattajalle soveltuvia koulutuksia, joissa käsitellään lapsen oikeuksia ja muita globaalikasvatuksen teemoja alle kouluikäisille sopivilla pedagogisilla menetelmillä. Globaalikasvatuksessa vaikutetaan asenteisiin, taitoihin ja tietoihin, joiden kautta maailman erilaiset todellisuudet avautuvat.

Koulutus antaa käytännön toimintavinkkejä varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa tärkeiksi määriteltyjen teemojen, esimerkiksi yhdenvertaisuuden, moninaisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja osallisuuden käsittelyyn varhaiskasvatuksessa.

Koulutuksen jälkeen

 • tiedät, mitä ovat lapsen oikeudet
 • tiedät, mitä on globaalikasvatus ja miten sitä voi toteuttaa varhaiskasvatuksessa
 • osaat erilaisia toiminnallisia harjoitteita, pelejä ja leikkejä, joiden avulla voit käsitellä globaalikasvatuksen teemoja lasten kanssa

Koulutukset ovat maksuttomia tilaajalle. Koulutuksen kesto on 2,5 tuntia.

Syksyllä koulutamme varhaiskasvattajia seuraavilla paikkakunnilla

Joensuu 10.9.2019 ilmoittautuminen

Lappeenranta 17.9.2019 ilmoittautuminen

Tampere 28.11.2019 ilmoittautuminen

Lisätietoja koulutuksista: anna-kaisa.hiedanniemi at plan.fi

 

06.06.2018

Itseopiskelukurssi Vihapuheesta dialogiin

Vihapuheesta dialogiin -koulutus nyt myös verkkokurssina!

Planin suosittuun Vihapuheesta dialogiin -täydennyskoulutukseen pohjautuva verkkokurssi opastaa sinut vihapuheilmiön lähteille ja tarjoaa konkreettisia ja osallistavia esimerkkejä vihapuheen käsittelyn pedagogiikan soveltamiseen. Kurssi on maksuton ja soveltuu veso-koulutukseksi (1 veso). Kurssi on suunnattu pääasiassa kasvatusalan ammattilaisille, kuten opettajille. Kurssin voi kuitenkin käydä kuka tahansa ja sen antama tietotaito vihapuheesta ilmiönä on hyödyllistä jokaiselle kansalaiselle.

Kurssi suoritetaan itsenäisesti Eliademy-alustalla. Sen suorittamiseen tarvitset noin kuusi tuntia aikaa.

Kurssin jälkeen

 • ymmärrät, mitä eroa on vihaisella puheella ja vihapuheella
 • tiedät vihapuheen suhteesta lakiin, sananvapauteen ja kiusaamiseen
 • tiedät, mitä ovat normit ja etuoikeudet ja miten ne vaikuttavat vihapuheilmiöön
 • ymmärrät millaisilla keinoilla vihapuhetta voidaan ennaltaehkäistä koulumaailmassa
 • tunnet konkreettisia menetelmiä vihapuheen käsittelyyn oppitunneilla

Tästä pääset kirjautumaan verkkokurssille.