Lapsen oikeuksien kymppi

“Loistavasti toteutettu kokonaisuus ja oppilaat olivat tyytyväisiä. Menetelmät olivat oppilaita osallistavia ja monipuolisia.”  Opettajan palaute

“Olen käyttänyt [Kymppi-kirjaa] koko syksyn. Olen tykännyt tosi paljon. Materiaali on toiminut siksikin niin hyvin, että siitä on riittänyt ideoita kaksoistunnille ja on ollut helppo soveltaa ikäryhmän mukaan. Oheismateriaalit ovat olleet erityisen hyviä.” Opettajan palaute

Lapsen oikeuksien kymppi on kymmenen kaksoistunnin mittainen opetuskokonaisuus, jonka avulla voit käsitellä oppilaiden kanssa lapsen oikeuksia ja kestävää kehitystä monipuolisesti ja toiminnallisesti. Opetuskokonaisuus on suunnattu alakoulun 4.–6.-luokkalaisille. Opetuskokonaisuuden sisällöt ja työtavat on suunniteltu perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet huomioiden. Eri oppiaineita integroivana kokonaisuutena Lapsen oikeuksien kymppi soveltuu erinomaisesti monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi.

Lapsen oikeuksien kympin johtoajatuksena on globaalien kysymysten tarkastelu lasten omasta näkökulmasta ja kokemusmaailmasta käsin sekä heidän vastuullisen maailmankansalaisuutensa tukeminen. Tarkoitus on rohkaista oppilaita aktiivisuuteen ja auttaa heitä ymmärtämään paikallisen ja globaalin välisiä yhteyksiä. Kirjan avulla voit helposti ohjata opetuskokonaisuuden omalle luokallesi! Voit myös tilata lapsen oikeuksien lähettilään ohjaamaan opetuskokonaisuuden luokallesi.

Videolta näet tarkemmin, mistä Kympissä on kyse, ja pääset kurkistamaan esimerkkituntiin.

Tilaa kirja Lataa kirja
 • Tunti 1 – YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus

  Lapsen oikeuksien kympin ensimmäisellä oppitunnilla sitoudutaan turvallisen tilan periaatteisiin,
  jotta lapsen oikeuksista oppivien lasten omat oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin. Oikeuksiin johdatellaan pohtimalla, mitä lapsi tarvitsee ja mitä eroa on tarpeella ja mielihalulla. Sitten tutustutaan lapsen oikeuksien sopimukseen. Lopuksi oppilaat tarkastelevat pareittain tarkemmin yhtä sopimuksen artiklaa ajatuskarttamenetelmän avulla ja kertovat oikeudesta muille.

  Lataa tunti

  Materiaalit:

  Apukysymykset
  Oikeuskortit
  Turvallisen tilan ohjeet
 • Tunti 5 – Oikeus koulutukseen

  Kuudennella oppitunnilla pohditaan koulutuksen merkitystä sekä omasta näkökulmasta että globaalisti. Tunnin alussa virittäydytään aiheeseen kuvantarkastelun avulla. Sitten kartoitetaan, mitä tietoja ja taitoja oppilailla on ja miten ne ovat kehittyneet. Oppilaat pohtivat koulutuksen merkitystä oman unelma-ammatin saavuttamisen kannalta ja etsivät syitä sille, että kaikki maailman lapset eivät saa käydä koulua. Lopuksi tutkitaan päinvastoin-harjoituksen keinoin, millainen on hyvä koulu.

  Lataa tunti

  Materiaalit:

  Apukysymykset
  Valokuva
 • Tunti 9 – Lapsen oikeudet ja ilmastokriisi

  Yhdeksännen oppitunnin teema on ilmastokriisin vaikutukset lapsen oikeuksiin. Tunnin alussa tutustutaan mielikuvaleikin avulla ilmastokriisin aiheuttamaan elinympäristön muutokseen ja ilmastopakolaisuuteen. Sen jälkeen käsitellään ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia ja mietitään, mitä merkitystä yksilön valinnoilla on ilmaston kannalta. Timantti-harjoituksen avulla pohditaan, miten voi itse vaikuttaa lapsen oikeuksiin ja ilmastoon aktiivisena kansalaisena. Tunnin päätteeksi käsitellään ilmastokriisin herättämiä tunteita mielipidejanan avulla.

  Lataa tunti

  Materiaalit:

  Ilmastokriisi-diaesitys
  Timanttikortit