Erilaisia naisia kaupunkiympäristössä.

Yhdenvertaisen koulun rakentajat

Opettaja, tule oppimaan uutta, inspiroitumaan ja vaihtamaan kokemuksia muiden opettajien kanssa asiantuntijakouluttajien johdolla! Uusi opettajien täydennyskoulutus antaa monipuolisia eväitä oppilaitoksen toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittämiseen yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa tukevaksi. Tavoitteena on, että kaikki kouluyhteisön jäsenet voivat hyvin sekä tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi omana itsenään.

Koulutuksia toteutetaan sekä monimuoto- että verkkototeutuksena, yhteensä 3 kertaa. Monimuotokoulutuskokonaisuus sisältää 3 lähikoulutuspäivää ja verkkototeutus 3 verkko-opetuspäivää. Lisäksi pidetään lyhyempi verkkotapaaminen toisen ja kolmannen koulutuspäivän välissä erikseen sovittavana ajankohtana.

Koulutuksen sisältö:

 • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö oppilaitoksissa – inklusiivinen koulukulttuuri
 • Normikriittinen ja antirasistinen pedagogiikka
 • Sukupuolitietoinen kasvatus ja opetus

Saat koulutuksesta

 • vinkkejä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluun sekä suunnitelmien toimeenpanoon
 • tietoa sukupuolitietoisesta kasvatuksesta ja antirasistisesta pedagogiikasta
 • valmiuksia huomioida oppijoiden moninaisuus ja tukea heidän hyvinvointiaan sekä
 • konkreettisia esimerkkejä siitä, miten koulun toimintakulttuuria voi kehittää yhdenvertaisemmaksi ja inklusiivisemmaksi.

Kenelle: Koulutus on suunnattu erityisesti peruskoulun ja toisen asteen opetushenkilöstölle ja johdolle. Koulutus on osallistujille maksuton.

Mitä: Koulutukseen kuuluu kolme koulutuspäivää, itsenäisiä ennakko- ja välitehtäviä sekä omassa oppilaitoksessa toteutettava pedagoginen kokeilu, jonka toteuttamisen tueksi pidetään lyhyt yhteinen verkkotapaaminen. Koulutus vastaa laajuudeltaan 3 opintopistettä.

Seuraavat koulutukset: Monimuotokoulutus Tampereella sekä verkkototeutus syys-marraskuussa 2024.

Missä: Tampereen koulutuspaikka tarkentuu myöhemmin.

Kouluttajat:

 • Mona Eid, projektipäällikkö, THL
 • Alice Jäske, antirasismiasiantuntija, Mixed Finns
 • Teija Ryhtä, nuorisotyön osallisuuden asiantuntija, Seta  
 • Mari Tapio, globaalikasvatuksen suunnittelija, Plan International Suomi
 • Minna Mannert, globaalikasvatuksen ohjelmapäällikkö, Plan International Suomi

Ilmoittautuminen syksyn koulutuksiin avautuu viimeistään toukokuussa 2024.

Lisätietoja: Mari Tapio, mari.tapio(at)plan-international.org, p. 050 467 4361

Koulutus toteutetaan Opetushallituksen rahoituksella, ja se on osa opetustoimen henkilöstökoulutusta. Tervetuloa mukaan!

Katso alta video, jossa Julia Pakkanen sekä Anni-Leena Myllylä-Tervo Saunalahden koulusta kertovat, mitä aiempi, vastaavan sisältöinen Yhdessä kohti yhdenvertaista koulua -koulutuksemme heille antoi ja millaisia pedagogisia kokeiluja he omassa koulussaan toteuttivat syksyllä 2022.

Toisella videolla Kimpisen koulun Tytti Honkanen ja Anne Leminen kertovat puolestaan keväällä 2023 heidän koulussaan toteutetusta projektista, joka sekin kytkeytyi em. koulutukseen.