Undervisningsmaterialet Från hatretorik till dialog är riktat till pedagoger som arbetar med unga, särskilt på högre stadiet och i gymnasium eller på andra stadiets läroinrättningar. Materialet innehåller metoder som lämpar sig till att diskutera och arbeta med hatretoriktemat med de unga.