Barnets rättigheter x 10 är en undervisningshelhet bestående av tio dubbellektioner, genom vilken man tillsammans med eleverna kan prata om barnets rättigheter och hållbar utveckling på ett mångsidigt och aktivitetsbaserat sätt. Undervisningshelheten riktar sig till årskurserna 4–6 på lågstadiet. Undervisningshelhetens innehåll och arbetsmetoder är planerade med hänsyn till läroplanerna för den grundläggande utbildningen. I egenskap av en helhet som integrerar olika läroämnen lämpar sig Barnets rättigheter x 10 utmärkt som ämnesövergripande undervisningshelhet.

Barnets rättigheter x 10 förnyades helt år 2020, och i början av 2021 kom en svensk översättning av den nya boken. Den nya boken är ännu starkare förankrad i den nuvarande läroplanen för grundskolan och i målen för hållbar utveckling. Den ledande tanken i den nya Barnets rättigheter x 10-boken är att studera globala frågor ur barnens eget perspektiv och utifrån deras upplevelsevärld, samt att stöda ett ansvarsfullt världsmedborgarskap bland dem. Syftet är att uppmuntra eleverna att vara aktiva och hjälpa dem att förstå sambanden mellan det lokala och det globala.

Med bokens hjälp kan du enkelt leda undervisningshelheten i din egen klass. Vi önskar er givande stunder med Barnets rättigheter x 10!