Lapsen oikeuksien kymppi

“Tämä on todella upea paketti ja monipuolisia opetusmenetelmiä käyttävä kokonaisuus!” -Kymppiluokan opettaja

“Kokonaisuus on ollut erittäin mielenkiintoinen ja oppilaiden mielestä innostava. Kokonaisuudessa on käsitelty vaikeitakin asioita myönteisellä vireellä ja ikätasolle sopivasti.” – Opettajan palaute kymppikokonaisuudesta

Lapsen oikeuksien kymppi on kymmenen kaksoistunnin mittainen opetuskokonaisuus, jonka avulla voi käsitellä oppilaiden kanssa lapsen oikeuksia ja kestävää kehitystä monipuolisesti ja toiminnallisesti. Opetuskokonaisuus on suunnattu alakoulun 4.–6.-luokkalaisille. Opetuskokonaisuuden sisällöt ja työtavat on suunniteltu perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet huomioiden. Eri oppiaineita integroivana kokonaisuutena Lapsen oikeuksien kymppi soveltuu erinomaisesti monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi.

Lapsen oikeuksien kymppi on uudistettu täysin vuonna 2020. Uusi kymppikirja ankkuroituu entistä vahvemmin nykyiseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan ja kestävän kehityksen tavoitteisiin. Sen johtoajatuksena on globaalien kysymysten tarkastelu lasten omasta näkökulmasta ja kokemusmaailmasta käsin sekä heidän vastuullisen maailmankansalaisuutensa tukeminen. Tarkoitus on rohkaista oppilaita aktiivisuuteen sekä auttaa heitä ymmärtämään paikallisen ja globaalin välisiä yhteyksiä.

Voit helposti ohjata kirjan avulla opetuskokonaisuuden omalle luokallesi! Tilaa kirja maksutta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kotimaa(at)plan.fi. Antoisia hetkiä Lapsen oikeuksien kympin parissa!

Tilaa kirja Lataa kirja
 • Tunti 1 – YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus

  Lapsen oikeuksien kympin ensimmäisellä oppitunnilla sitoudutaan turvallisen tilan periaatteisiin,
  jotta lapsen oikeuksista oppivien lasten omat oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin. Oikeuksiin johdatellaan pohtimalla, mitä lapsi tarvitsee ja mitä eroa on tarpeella ja mielihalulla. Sitten tutustutaan lapsen oikeuksien sopimukseen. Lopuksi oppilaat tarkastelevat pareittain tarkemmin yhtä sopimuksen artiklaa ajatuskarttamenetelmän avulla ja kertovat oikeudesta muille.

  Lataa tunti

  Materiaalit:

  Apukysymykset
  Oikeuskortit
  Turvallisen tilan ohjeet
 • Tunti 5 – Oikeus koulutukseen

  Kuudennella oppitunnilla pohditaan koulutuksen merkitystä sekä omasta näkökulmasta että globaalisti. Tunnin alussa virittäydytään aiheeseen kuvantarkastelun avulla. Sitten kartoitetaan, mitä tietoja ja taitoja oppilailla on ja miten ne ovat kehittyneet. Oppilaat pohtivat koulutuksen merkitystä oman unelma-ammatin saavuttamisen kannalta ja etsivät syitä sille, että kaikki maailman lapset eivät saa käydä koulua. Lopuksi tutkitaan päinvastoin-harjoituksen keinoin, millainen on hyvä koulu.

  Lataa tunti

  Materiaalit:

  Apukysymykset
  Valokuva
 • Tunti 9 – Lapsen oikeudet ja ilmastokriisi

  Yhdeksännen oppitunnin teema on ilmastokriisin vaikutukset lapsen oikeuksiin. Tunnin alussa tutustutaan mielikuvaleikin avulla ilmastokriisin aiheuttamaan elinympäristön muutokseen ja ilmastopakolaisuuteen. Sen jälkeen käsitellään ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia ja mietitään, mitä merkitystä yksilön valinnoilla on ilmaston kannalta. Timantti-harjoituksen avulla pohditaan, miten voi itse vaikuttaa lapsen oikeuksiin ja ilmastoon aktiivisena kansalaisena. Tunnin päätteeksi käsitellään ilmastokriisin herättämiä tunteita mielipidejanan avulla.

  Lataa tunti

  Materiaalit:

  Ilmastokriisi-diaesitys
  Timanttikortit