Yhdessä kohti yhdenvertaista koulua

Opettaja, tule oppimaan uutta, inspiroitumaan ja vaihtamaan kokemuksia muiden opettajien kanssa asiantuntijakouluttajien johdolla! Globaalikoulun uusi opettajien täydennyskoulutus antaa monipuolisia eväitä oppilaitosten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön. Tavoitteena on, että jokainen kouluyhteisön jäsen kokee tulevansa arvostetuksi omana itsenään.

Koulutuksen sisältö:

 • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö oppilaitoksissa
 • Normikriittinen ja antirasistinen pedagogiikka
 • Sukupuolinormit ja sukupuolitietoinen opetus

Saat koulutuksesta 

 • vinkkejä tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitteluun sekä suunnitelmien käytännön toimeenpanoon.
 • tietoa sukupuolitietoisesta kasvatuksesta ja antirasistisesta pedagogiikasta
 • valmiuksia huomioida oppijoiden moninaisuus
 • konkreettisia esimerkkejä siitä, miten koulun toimintakulttuuria voi kehittää yhdenvertaisempaan ja inklusiivisempaan suuntaan.

Kenelle: Koulutus on suunnattu peruskoulun ja toisen asteen opetushenkilöstölle ja johdolle. Myös varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön parissa työskentelevät voivat ilmoittautua mukaan. Koulutus on osallistujille täysin maksuton.

Mitä: Koulutukseen kuuluu kolme koulutuspäivää, itsenäisiä ennakko- ja välitehtäviä sekä omassa koulussa toteutettava pedagoginen kokeilu. Koulutus vastaa laajuudeltaan 4 opintopistettä.

Milloin: Koulutuspäivät ke 21.9., ke 12.10. ja to 17.11.2022 klo 9–15.

Miten: Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Verkko-oppimisympäristönä toimii Plan Academy. Koulutuspäivät pidetään Teamsissä. Verkkokoulutus on vuorovaikutteinen ja osallistava, ja voit hyödyntää siinä käytettyjä menetelmiä omassa opetustyössäsi.

Kouluttajat:

 • Virve Savoila, kouluttaja, Ekvalita
 • Mona Eid, erikoissuunnittelija, THL
 • Teija Ryhtä, nuorisotyön osallisuuden asiantuntija, Seta
 • Leena Honkasalo, globaalikasvatuksen asiantuntija, Plan International Suomi

Kysy lisää: Leena Honkasalo, leena.honkasalo[at]plan.fi, 050 562 8470

Ilmoittautuminen syksyn 2022 koulutukseen on päättynyt, ja koulutus on täynnä. Keväällä 2023 järjestämme vastaavan koulutuksen Lappeenrannassa.

Koulutus toteutetaan Opetushallituksen rahoituksella, ja se on osa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutusta.

Piirros, jossa etualalla erinäköisiä henkilöitä ja taustalla kaupunki