Asennetta vapaaehtoisuuteen – opintokokonaisuus

Asennetta vapaaehtoisuuteen -opas antaa käytännön eväitä nuorten osallisuuden vahvistamiseen vapaaehtoisuuden kautta. Oppaassa on paljon toimiviksi todettuja harjoitteita, joista voit valita ryhmällesi sopivat. Opintokokonaisuus koostuu kolmesta osasta:

1) Tiedon ja ymmärryksen vahvistaminen vapaaehtoistoiminnan eri muodoista sekä niiden merkityksestä paikallisten ja globaalien haasteiden ratkaisussa
2) Vapaaehtoistoiminnan kokeilut ja projektityöskentely
3) Opitun reflektoiminen yhdessä

Opintokokonaisuus soveltuu peruskoulun ylimmille luokille, kymppiluokille, lukioon valmistaville luokille ja lukioon. Se sopii hyvin monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi.