Yhdessä kohti yhdenvertaista koulua (2022–23)

Toteutimme vuosina 2022–23 kolme Yhdessä kohti yhdenvertaista koulua -koulutusta. Niihin osallistui yhteensä 74 opettajaa ja kasvattajaa pääasiassa perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitoksista ympäri Suomea. Osallistujat saivat koulutuksissa tietoa ja työkaluja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen koulun toimintakulttuurissa sekä oman työnsä arjessa.

Koulutusten tavoitteena oli vahvistaa osallistujien sisällöllistä ja pedagogista osaamista yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen teemoista. Koulutuksissa käsiteltiin

  • yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä oppilaitoksissa
  • normikriittistä ja antirasistista pedagogiikkaa sekä
  • sukupuolinormeja ja sukupuolitietoista opetusta ja kasvatusta.

Aiheista kouluttivat:

  • Planin Globaalikoulun asiantuntijat Leena Honkasalo, Tiina Salola, Minna Mannert ja Mari Tapio
  • Ekvalitan kouluttajat Virve Savoila ja Eerika Ströömi
  • THL:n projektipäällikkö Mona Eid sekä
  • Setan nuorisotyön osallisuuden asiantuntija Teija Ryhtä,

Kukin koulutus kesti noin kaksi kuukautta ja vastasi laajuudeltaan 4 opintopistettä. Yksi koulutus järjestettiin kokonaan verkossa, ja kaksi toteutettiin monimuotokoulutuksina Lappeenrannassa ja Tampereella. Koulutukset sisälsivät lähi- tai verkkokoulutuspäivien lisäksi itsenäistä työskentelyä. Koulutukseen kuului myös omassa koulussa tai hallintotyössä toteutettava pedagoginen kokeilu

Koulutukset toteutettiin Opetushallituksen rahoituksella. Ne olivat osa varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstökoulutusta.

Tutustu koulutusmateriaaleihin! 

Koulutuksen materiaaleit on julkaistu Avoimien oppimateriaalien kirjastossa. Voit tutustua Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0.-lisenssillä julkaistuihin koulutusmateriaaleihin myös tästä:

IDEOITA yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen – OPETTAJIEN ja kasvattajien pedagogiset kokeilut

Yhdessä..-koulutukseen kuului omassa koulussa toteutettava pedagoginen kokeilu, jonka kautta osallistujat pääsivät soveltamaan oppimaansa omaan työhönsä. Projektien kautta koulutuksen vaikutukset ulottuivat yksittäisistä opettajista heidän oppilaisiinsa ja parhaissa tapauksessa koko työyhteisöön. Kokeiluissa käynnistettiin uutta tai kehitettiin jo olemassa olevaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä.

Koulutusten osallistujat ovat toteuttaneet esimerkiksi erilaisia opetuskokonaisuuksia ja oppimistehtäviä oppilaille ja opiskelijoille, työyhteisölle suunnattuja koulutuksia sekä erilaisia toimintapisteitä. Oppilaat ovat päässeet mm. pohtimaan omakohtaisesti yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista omalla kohdalla ja väittelemään seksuaalioikeusteemoista. Kouluihin on myös perustettu aiheisiin liittyvä sosiaalisen median tili, turvallisemman tilan kahvila ja tähän liittyvää välituntitoimintaa. Kouluissa on myös alettu viestiä aktiivisesti antirasismista sekä vaikkapa mielen hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden edistämisen yhteydestä. Monessa koulussa on keskusteltu kattavasti turvallisemman tilan periaatteista henkilöstön ja nuorten kanssa sekä otettu periaatteet käyttöön. Lisäksi oppimateriaaleja ja koulun tiloja on tarkasteltu nuorten kanssa moninaisuuden huomioinnin, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen näkökulmista. Hyvin monen osallistujan kokeilu liittyi oppilaitoksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tekemiseen, päivittämiseen tai konkretisointiin koulun arjessa.

Tutustu osallistujien tekemien pedagogisten kokeilujen koosteeseen (PDF).

Kahden koulun pedagogisista kokeiluista ja projekteista on tehty videot, jotka on julkaistu Planin YouTube-kanavalla sekä linkitetty globaalikoulun materiaalipankkiin.

Syksyllä 2022 verkkokoulutukseen osallistuneet Saunalahden koulun Julia Pakkanen sekä Anni-Leena Myllylä-Tervo kertovat videolla, miten heidän kouluunsa avattiin turvallisemman tilan kahvila, jonne voi tulla kuka vain juuri sellaisena kuin on. Lisäksi koulussa päivitettiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma henkilökunnalle ja oppilaille suunnatun kyselyn avulla.

Keväällä 2023 Lappeenrannan koulutukseen osallistunut Kimpisen koulun opettaja Tytti Honkanen esittelee videolla mm. koululla toteutettua tasa-arvokävelypistettä, jossa pääsi pohtimaan, miten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat omalla kohdalla. Koulun tasa-arvotiimin vetäjä Anne Leminen on huomannut, että myös opettajat tunnistavat yhdenvertaisuushaasteita nyt paremmin.

” Paras täydennyskoulutus opettajan urallani.”

Opettajien palautetta Yhdessä..-koulutuksesta

”Pidin siitä, että koulutuksesta sai paljon uutta käytäntöön ja ryhmästä vertaistukea sekä vinkkejä omaan työhön. Koulutus oli selkeä, monipuolinen ja siinä oli hyvä tunnelma.”

Opettajien palautetta Yhdessä..-koulutuksesta

“Valtavasti tuli uuttakin tietoa ja hyviä pointteja, joita ei ole niin tullut aiemmin ajateltua. Myös turvallisen tilan luominen onnistui hienosti.”

Opettajien palautetta Yhdessä..-koulutuksesta

“Kiinnostavat luennoitsijat ja muutenkin koulutuksella oli hyvä rakenne. Itsenäiset tehtävät ennen jokaista koulutuspäivää oli hyvä herätys tulevalle päivälle.”

Opettajien palautetta Yhdessä..-koulutuksesta

“Koulutus vastasi tarpeisiini ja kiinnostuksen kohteisiini hyvin konkreettisesti. koulutuspäivät oli rakennettu hyvin, ja keskustelulle oli tilaa. ryhmä oli hyvin osallistuva ja vuorovaikutteinen, vertaisoppiminen oli yhtä tärkeää kuin muu sisältö.”

Opettajien palautetta Yhdessä..-koulutuksesta

”Voi kunpa tämä olisi kaikille pakollinen! Voisitteko rantautua esim. opettajankoulutukseen pakollisena! Ihanan armollinen ilmapiiri, vaikkei kaikkia ennakkotehtäviä aina ehtinyt tehdä.”

Opettajien palautetta Yhdessä..-koulutuksesta