Tilaa tasa-arvon tekijät -peli

Tasa-arvon tekijät on keskustelua herättävä oppimispeli, joka havainnollistaa tasa-arvoon liittyviä haasteita ja ratkaisuja nuorten näkökulmasta. Pelissä pohditaan tasa-arvoon liittyviä kotimaisia ja kansainvälisiä kysymyksiä sekä harjoitellaan mielipiteen ilmaisua ja tasa-arvon edistämiseen tarvittavia taitoja.

Peli on suunnattu yläkouluikäisille nuorille. Sen tehtävänannoissa käytetään selkeää kieltä. Peliä voi käyttää koko luokan yhteistoiminnallisena oppituntina, jossa toimitaan pienryhmissä. Kortteja voi käyttää myös lyhyempiin opetustuokioihin parin tai pienryhmän kanssa.

Tasa-arvon tekijät sisältää neljä korttityyppiä, joiden aiheina ovat:

  • Tiedot (vihreät kortit)
  • Taidot (keltaiset kortit)
  • Pohdinta (oranssit kortit)
  • Mielipiteen ilmaisu (vaaleanpunaiset kortit).

Etenkin oranssin ja vaaleanpunaisen kysymyssarjan käyttöön kannattaa yhdistää opettajajohtoinen purkukeskustelu.