Tasa-arvon tekijät -korttipeli ilmestyy huhtikuussa

Tasa-arvon tekijät on keskustelua herättävä oppimispeli, joka havainnollistaa tasa-arvoon liittyviä haasteita ja ratkaisuja nuorten näkökulmasta. Pelissä pohditaan tasa-arvoon liittyviä kotimaisia ja kansainvälisiä kysymyksiä sekä harjoitellaan mielipiteen ilmaisua ja tasa-arvon edistämiseen tarvittavia taitoja.

Peli on suunnattu yläkouluikäisille nuorille. Sen tehtävänannoissa käytetään selkeää kieltä. Peliä voi käyttää koko luokan yhteistoiminnallisena oppituntina, jossa toimitaan pienryhmissä. Kortteja voi käyttää myös lyhyempiin opetustuokioihin parin tai pienryhmän kanssa.

Peli julkaistaan huhtikuussa 2024.

Tasa-arvon tekijät sisältää neljä korttityyppiä, joiden aiheina ovat:

  • Tiedot (vihreä pakka)
  • Taidot (keltainen pakka)
  • Pohdinta (oranssi pakka)
  • Mielipiteen ilmaisu (vaaleanpunainen pakka).

Etenkin oranssin ja vaaleanpunaisen pakan käyttöön kannattaa yhdistää opettajajohtoinen purkukeskustelu.