Tapahtumat, 16.1.2023

Ympäristötunteita käsittelevä tutkijatapaaminen 8.2.2023

Ympäristöasiat herättävät monenlaisia tunteita, joiden huomioiminen on tärkeää sekä toiminnan että hyvinvoinnin kannalta. Plan, Nuorisotutkimusseura, Fingo ja dosentti Panu Pihkala kutsuvat kasvatus- ja nuorisoalan ammattilaisia ja nuoria ilmastotoimijoita pohtimaan ympäristötunteita työpajaan, jossa kuullaan Panu Pihkalan uuteen tutkimusartikkeliin pohjautuva esitys ja eri toimijoiden kommenttipuheenvuoroja.

Ympäristökriisin kohtaamisella voi olla monenlaisia seurauksia ja Pihkala esittää, että tarvitaan sekä toimintaa, tunteiden käsittelyä että palautumista. Työpajan tarkoituksena on esitellä Pihkalan tutkimusartikkeliin pohjautuva uusi prosessimalli, keskustella siitä yhdessä ja tuoda se vuoropuheluun käytännön toimijoiden kanssa. Työpajan tavoitteena on aikaansaada ideoita sekä synnyttää motivaatiota mallin soveltamiseen omassa työssä eri aloilla: ilmastotoiminnassa, globaalikasvatuksessa ja nuorisoalan kestävän kehityksen käytännöissä.

Aika ja paikka: Ke 8.2.2023 klo 13-16 Fingon koulutustila, Lintulahdenkuja 10 (2.krs), Helsinki (läsnätilaisuus, ei striimausta).

Tilaisuuden ohjelma:

13.00 Tervetulokahvit 

13.30 Tilaisuuden avaus

Puheenjohtajina toimivat Ronja Karkinen ja Minna Mannert Planista.

13.50 Alustus aiheeseen

Dos. Panu Pihkala: “Ympäristötunteet prosessinäkökulmasta”. Alustus pohjautuu tuoreeseen artikkeliin: The Process of Eco-Anxiety and Ecological Grief: A Narrative Review and a New Proposal. Artikkelin ydinkohdat suomeksi: Ympäristöahdistuksen prosessimalli.

14.20 Pyydetyt kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

Nuorten Luontodelegaatti Alli Pylkkö

Elokapina-liikkeessä toimiva ympäristöaktivisti Theo Levlin

Tutkimusprofessori Sofia Laine, Nuorisotutkimusseura

Ohjelmapäällikkö Minna Mannert, Plan International globaalikoulu

15.10 Pienryhmäporina

15.30 Kokoava yhteinen keskustelu ja tilaisuuden päätös. 

16.00 Tilaisuuden päätös. Jatkokeskustelu ravintola Siltasessa.

Ilmoittautuminen

Tilaisuuteen on ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittaudu mukaan verkkolomakkeella. Huom. Paikkoja on rajatusti.

Tilaisuuden järjestäjät: Fingo, Nuorisotutkimusverkosto, Plan International Suomi ja Koneen säätiön hanke Kirjallisuus ja lukeminen ilmastokriisin aikakaudella.

Lisätiedot:

Käytännön asiat: Minna Mannert, minna.mannert@plan-international.org

Sisällölliset kysymykset: Panu Pihkala, panu.pihkala@helsinki.fi

Tutustu aiheeseen tarkemmin:

Nykytunteiden museon sivu ja video ympäristötunteista.

Kouluvierailut, Rekry, 22.5.2023

Haemme lapsen oikeuksien lähettiläitä

Kiinnostaisiko sinua osa-aikatyö lapsen oikeuksien, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon parissa? Plan International Suomi rekrytoi lapsen oikeuksien…
Oppimateriaalit, 12.5.2023

Etsitään palautteen antajia tasa-arvomateriaalin kehitykseen

Olemme kehittämässä uutta pedagogista tuotetta, jonka teemana ovat tasa-arvo ja nuorten vaikutusmahdollisuudet. Tuote on suunnattu…
pino kirjoja, joiden päällä omena, kyniä ja kirjanpalikat pöydällä
Uutiset, 24.3.2023

Globaalikasvatuksen suunnittelijana aloitti Mari Tapio

Globaalikoulun tiimi on saanut jälleen vahvistusta, sillä helmikuun alussa meillä aloitti uutena globaalikasvatuksen suunnittelijana Mari…