Toimii! Kohti kestävää kehitystä ja aktiivista kansalaisuutta (2020)

Toimii! -koulutuksen tavoitteena oli vahvistaa osallistujien sisällöllistä ja pedagogista osaamista kestävän kehityksen ja osallisuuden kysymyksistä. Toteutimme kolme Toimii! -koulutusta vuonna 2020, ja niihin osallistui yhteensä 31 opettajaa ja kasvattajaa.

Koulutuksessa käsitellyt teemat olivat:

  • sosiaalisesti, ekologisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys koulun näkökulmasta,
  • kestävää kehitystä tukeva toimintakulttuuri koulussa,
  • lasten ja nuorten osallisuus ja aktiivinen kansalaisuus,
  • vihapuhe osallisuutta heikentävänä ilmiönä sekä
  • yhdenvertaisuus ja normikriittinen pedagogiikka.

Kouluttajina toimivat Planin Globaalikoulun asiantuntijat Leena Honkasalo ja Minna Mannert sekä vihapuhetutkija Elina Tolonen Tampereen yliopiston COMET-tutkimuskeskuksesta ja osallisuusasiantuntija Virva Viljanen Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssista.

Koulutus vastasi laajuudeltaan 5 opintopistettä. Siihen kuului joko kolme lähipäivää tai kuusi puolen päivän webinaaria, itsenäisiä välitehtäviä sekä omaan työhön liittyvä kehittämisprojekti. Kehittämisprojektin suunnittelua ja toteutusta tuki kouluttajien antama verkkovalmennus ja ryhmissä toteutettu vertaisvalmennus. Projektin avulla osallistujat pääsivät soveltamaan koulutuksessa oppimiaan asioita omaan työhönsä.

Toimii! -koulutukset toteutettiin Opetushallituksen rahoituksella. Ne olivat osa varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstökoulutusta.

Voit tutustua koulutusmateriaaliin (pdf-muodossa):

Seuraa Planin tulevia kasvattajien koulutuksia osoitteessa https://www.globaalikoulu.net/koulutukset/.

“Kiitos! Tämä koulutus oli eheä, selkeä kokonaisuus, joka oli nivottu hyvin kouluarkea tukevaksi. Erittäin mielenkiintoiset aiheet, inspiroiva ja keskusteleva ryhmä, paljon jaettuja ideoita ja ajatuksia, hyvä henki, erinomaiset vetäjät!”

Opettajien palautetta Toimii! -koulutuksesta

“Kokonaisuus oli monipuolinen ja innostava. Ihana porukka, voimaannuttava koulutus.”

Opettajien palautetta Toimii! -koulutuksesta

“Ammattitaitoisin, eettisin ja innostavin koulutus, jossa olen ollut aikoihin. Aivan täysi 10!”

Opettajien palautetta Toimii! -koulutuksesta

“Ihana ja monipuolinen koulutus! Hienosti myös osallistava vaikka verkossa tavattiinkin.”

Opettajien palautetta Toimii! -koulutuksesta