Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys kouluissa (2019)

Toteutimme neljä Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys kouluissa -koulutusta vuonna 2019: Helsingissä, Tampereella, Turussa ja verkossa. Niihin osallistui yhteensä 42 opettajaa ja kasvattajaa. Koulutus vahvisti osallistujien ymmärrystä sosiaalisesti kestävästä kehityksestä ja antoi heille innostusta ja uskoa omiin mahdollisuuksiin muutosagentteina.

Koulutuksen teemat olivat:

  • Agenda 2030 ja kestävän kehityksen koulukulttuuri,
  • Osallisuus kestävän kehityksen koulukulttuurin edistäjänä,
  • Vihapuhe ja yhdenvertaisuus sekä
  • Aktiivinen kansalaisuus ja kestävän kehityksen koulukulttuurin käytännön toteutus.

Koulutuksessa pohdittiin muun muassa, kuinka tehdä koulusta sellainen paikka, jossa jokainen voi saada tietoa, taitoa, innostusta ja mahdollisuuksia kestävän kehityksen edistämiseen. Miten puhua vaikeista asioista ja luoda uskoa tulevaan? Kuinka innostaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen? Kouluttajina toimivat Plan International Suomen asiantuntijat Anna-Kaisa Hiedanniemi ja Minna Mannert sekä COMET-tutkimuskeskuksen tutkijat Elina Tolonen. Verkkokurssilla koulutti lisäksi kansalaistoiminnan asiantuntija Salla Kuuluvainen.

Lähiopetuskokonaisuudet (Helsinki, Tampere ja Turku) muodostuivat neljästä koulutuspäivästä sekä opetuskertojen välissä tehtävistä orientoivista tehtävistä. Koulutukset toteutettiin käänteinen luokkahuone -menetelmällä, joten lähiopetuskerroilla oli enemmän aikaa vuorovaikutukselliseen kokemusten vaihtoon ja erilaisten menetelmien käytännön kokeiluun. Lähiopetuksena toteutetut koulutukset vastasivat laajuudeltaan 1,5 opintopistettä.

Verkkokoulutus koostui viidestä webinaarista ja reflektiotehtävistä kokoontumisten välissä. Se vastasi laajuudeltaan 0,5 opintopistettä.

Tutustu koulutusmateriaaliin (pdf-muodossa):

Hankkeen kouluttajat ja osallistujat kokosivat vuoden aikana resurssikirjaston hankkeen teemoihin liittyvistä materiaaleista. Poimi talteen materiaalia opettajan työn tueksi: Resurssikirjasto.

Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys kouluissa -koulutukset toteutettiin Opetushallituksen rahoituksella. Ne olivat osa varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstökoulutusta.

Minna Viiniemi, Reija Pentti-Tuomisto ja Heidi Viljamaa osallistuivat Turun koulutukseen syksyllä 2019.

“Monessa suhteessa innostavaa, niin paljon mahdollisuuksia!”

Opettajien palautetta koulutuksesta

“Monipuolinen ja ajatuksia herättävä combo”

Opettajien palautetta koulutuksesta

“Hyvä koulutus, loistava kouluttaja. Rento ja turvallinen ryhmä, kiitos!”

Opettajien palautetta koulutuksesta

“Asiantuntemus 6/5”

Opettajien palautetta koulutuksesta