Uutiset, 15.2.2022

Kipinää kestävän kehityksen kasvatukseen! 

Kuvassa sanoja, joilla osallistujat kuvasivat laadukasta kestävän kehityksen kasvatusta, kuten esimerkiksi osallistava, tunteita herättävä ja ajatuksia herättävä.

Kevään ensimmäinen “Ratkaisijat – Kestävän kehityksen kasvatuksella aktiivista toimijuutta” -koulutus alkoi helmikuun alussa. Tunnelma ensimmäisen koulutuspäivän aamuna oli innostunut, rento ja avoin. Opettajia ja kasvattajia liittyi mukaan usealta kouluasteelta ja erilaisista opinto- ja työtaustoista. Opetushallituksen rahoittama koulutus on monelle mahdollisuus vertaisoppimiseen, ja toiveena oli saada käytännön vinkkejä kestävän kehityksen kasvatukseen.

Päivän aikana heräsi keskustelua kestävän kehityksen kasvatukseen liittyvistä dilemmoista – esimerkiksi miten toteuttaa kasvatusta ikätasoisesti, kun oppilaiden taustat, aiempi tieto ja kiinnostus vaihtelevat, tai miten tasapainoilla karujen ja vakavien faktojen ja toisaalta toivon ja ratkaisukeskeisyyden välillä. Eräs ryhmä toi myös esiin opettajan poliittisen varovaisuuden. Vaikka kestävä kehitys on selkeä osa opetussuunnitelman perusteita, kestävyysteemat koetaan arvolatautuneiksi ja voidaan nähdä myös poliittisina, etenkin kun tarkoituksena on vaikuttaa ihmisten elämäntapoihin. Opettajat kokivat tärkeäksi luoda turvallisen keskustelutilan ja tuoda esiin monia erilaisia vaikuttamistapoja.

Kriittisyys sävytti keskusteluja, joissa osallistujat arvioivat oman koulunsa toimintakulttuuria kestävän kehityksen näkökulmasta. Osa osallistujista kuvaili, miten kestävän kehityksen kasvatuksessa on monelta osin jämähdetty jätteenkierrätykseen. Vaikka kestävän kehityksen tavoitteita asetetaan tunnollisesti ja esihenkilöt ja työyhteisö näyttävät vihreää valoa, keke-tiimien työ on välillä “kuin kivirekeä vetäisi”.

Huumori ja iloinen meno on kuitenkin tuntunut luontevalta tavalta lähestyä kestävän kehityksen toimintaa työyhteisössä. Sinnikästä työtä ja innostavia projekteja (esim. ulkoluokkatoimintaa) on jo monessa koulussa toteutettu, ja resursseja koettiin olevan saatavilla halukkaille. Osallistujan sanoin: “Oikeilla poluilla ollaan oltu jo tähän asti”. Yhdessä pohdittiin sitä, miten saadaan hajautettua kestävän kehityksen edistämistoiminta keke-tiimin ulkopuolelle: muille opettajille ja luokille sekä koko koulun toimintakulttuuriin.

Koulutuspäivän lopulla osallistujat pääsivät ideoimaan omaa pedagogista kokeiluaan, jonka jokainen toteuttaa koulutuksen aikana. Ajatukset jäivät muhimaan – mielenkiintoista nähdä, millaista kestävän kehityksen toimintaa niistä syntyy!

Palautteen perusteella ensimmäinen päivä oli “ammattitaitoisesti ja kauniisti toteutettu”. Se tarjosi kasvattajille kipinää, kannustusta ja uusia näkökulmia jo tuttuihinkin teemoihin. Osallistujat kokivat, että verkossa toteutetussa koulutuksessa oli tilaa kokemusten jakamiselle ja ajatusten rikastamiselle samanhenkisten ihmisten kanssa. Yhden osallistujan sanoin: ”Päällimmäisenä jäi mieleen kannustava, rohkaiseva, toiveikas ja innostunut olo näihin teemoihin.”

Kirjoittanut: Sanni Palomäki

Kuvassa osallistujien ajatuksia siitä, millaista on laadukas kestävän kehityksen kasvatus

Tapahtumat, 9.2.2024

Nuorten timantti -tapahtuman teemana yhdenvertaisuus ja antirasismi

Tarjoamme koululaisryhmille mahdollisuuden osallistua 13–18-vuotiaille nuorille suunnattuun ilmaiseen Nuorten timantti -vaikuttamistapahtumaan 17.4.2024 klo 13–14.
Uutiset, 10.1.2024

Olemme mukana Educa-messuilla 26. – 27.1.

Educa-messut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 26.–27.1.2024, ja meidät löytää jälleen näytteilleasettajien joukosta.
Erilaisia naisia kaupunkiympäristössä.
Koulutukset, 15.12.2023

Yhdenvertaisen koulun rakentajat -koulutuksesta tukea yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön

Uusi Opetushallituksen rahoittama hankkeemme tarjoaa keväällä ja syksyllä 2024 Yhdenvertaisen koulun rakentajat -koulutuksia. Opettaja, tule…