Uutiset, 15.2.2022

Kipinää kestävän kehityksen kasvatukseen! 

Kuvassa sanoja, joilla osallistujat kuvasivat laadukasta kestävän kehityksen kasvatusta, kuten esimerkiksi osallistava, tunteita herättävä ja ajatuksia herättävä.

Kevään ensimmäinen “Ratkaisijat – Kestävän kehityksen kasvatuksella aktiivista toimijuutta” -koulutus alkoi helmikuun alussa. Tunnelma ensimmäisen koulutuspäivän aamuna oli innostunut, rento ja avoin. Opettajia ja kasvattajia liittyi mukaan usealta kouluasteelta ja erilaisista opinto- ja työtaustoista. Opetushallituksen rahoittama koulutus on monelle mahdollisuus vertaisoppimiseen, ja toiveena oli saada käytännön vinkkejä kestävän kehityksen kasvatukseen.

Päivän aikana heräsi keskustelua kestävän kehityksen kasvatukseen liittyvistä dilemmoista – esimerkiksi miten toteuttaa kasvatusta ikätasoisesti, kun oppilaiden taustat, aiempi tieto ja kiinnostus vaihtelevat, tai miten tasapainoilla karujen ja vakavien faktojen ja toisaalta toivon ja ratkaisukeskeisyyden välillä. Eräs ryhmä toi myös esiin opettajan poliittisen varovaisuuden. Vaikka kestävä kehitys on selkeä osa opetussuunnitelman perusteita, kestävyysteemat koetaan arvolatautuneiksi ja voidaan nähdä myös poliittisina, etenkin kun tarkoituksena on vaikuttaa ihmisten elämäntapoihin. Opettajat kokivat tärkeäksi luoda turvallisen keskustelutilan ja tuoda esiin monia erilaisia vaikuttamistapoja.

Kriittisyys sävytti keskusteluja, joissa osallistujat arvioivat oman koulunsa toimintakulttuuria kestävän kehityksen näkökulmasta. Osa osallistujista kuvaili, miten kestävän kehityksen kasvatuksessa on monelta osin jämähdetty jätteenkierrätykseen. Vaikka kestävän kehityksen tavoitteita asetetaan tunnollisesti ja esihenkilöt ja työyhteisö näyttävät vihreää valoa, keke-tiimien työ on välillä “kuin kivirekeä vetäisi”.

Huumori ja iloinen meno on kuitenkin tuntunut luontevalta tavalta lähestyä kestävän kehityksen toimintaa työyhteisössä. Sinnikästä työtä ja innostavia projekteja (esim. ulkoluokkatoimintaa) on jo monessa koulussa toteutettu, ja resursseja koettiin olevan saatavilla halukkaille. Osallistujan sanoin: “Oikeilla poluilla ollaan oltu jo tähän asti”. Yhdessä pohdittiin sitä, miten saadaan hajautettua kestävän kehityksen edistämistoiminta keke-tiimin ulkopuolelle: muille opettajille ja luokille sekä koko koulun toimintakulttuuriin.

Koulutuspäivän lopulla osallistujat pääsivät ideoimaan omaa pedagogista kokeiluaan, jonka jokainen toteuttaa koulutuksen aikana. Ajatukset jäivät muhimaan – mielenkiintoista nähdä, millaista kestävän kehityksen toimintaa niistä syntyy!

Palautteen perusteella ensimmäinen päivä oli “ammattitaitoisesti ja kauniisti toteutettu”. Se tarjosi kasvattajille kipinää, kannustusta ja uusia näkökulmia jo tuttuihinkin teemoihin. Osallistujat kokivat, että verkossa toteutetussa koulutuksessa oli tilaa kokemusten jakamiselle ja ajatusten rikastamiselle samanhenkisten ihmisten kanssa. Yhden osallistujan sanoin: ”Päällimmäisenä jäi mieleen kannustava, rohkaiseva, toiveikas ja innostunut olo näihin teemoihin.”

Kirjoittanut: Sanni Palomäki

Kuvassa osallistujien ajatuksia siitä, millaista on laadukas kestävän kehityksen kasvatus

Tilaa Tyttöjen päivän materiaali alakouluille!

Tyttöjen päivää vietetään 11.10. Tänä vuonna tyttöjen päivänä nostetaan esiin urheilun vaikutus tyttöjen aseman ja oikeuksien edistäjänä. Ehdit vielä tilata meiltä hauskan Tyttöjen oikeuksien olympialaiset -pelin, joka sopii parhaiten alakoulun ylimmille luokille jumppasalissa tai pihalla järjestettäväksi.
kolme tuoretta lapsen oikeuksien lähettilästä syksyn peruskoulutuksessa vierailun suunnittelutehtävää tekemässä

Uudet lapsen oikeuksien lähettiläät valmiina vierailuille

Elokuun lopulla koulutimme jälleen uusia lapsen oikeuksien lähettiläitä. Koulutus antoi runsaasti eväitä osallistujien reppuihin –…
Planin lapsen oikeuksien lähettiläs koulun käytävällä, taustalla koulun oppilaita.
Rekry, 28.8.2023

Etsitään lapsen oikeuksien lähettiläitä Ouluun

Kiinnostaisiko sinua osa-aikatyö lapsen oikeuksien, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon parissa? Plan International Suomi rekrytoi lapsen oikeuksien…