Ratkaisijat

Koulutus: Ratkaisijat – kestävän kehityksen kasvatuksella aktiivista toimijuutta

Kestävä kehitys ja ilmastonmuutos ovat aikamme suuria haasteita, joihin myös koulun on vastattava. Yhä useammat lapset ja nuoret ovat huolissaan tulevaisuudestaan ja haluavat vaikuttaa ja toimia sen eteen. Opettajina voimme vahvistaa nuorten osallisuutta ja heidän vaikuttamisen taitojaan tukemalla esimerkiksi heidän ilmastomyönteistä toimintaansa.

Ratkaisijat-koulutus antaa välineitä, vertaistukea ja uutta intoa kestävän kehityksen kasvatukseen ja oppilaiden osallisuuden tukemiseen. Koulutus vahvistaa sisällöllistä ja pedagogista osaamistasi kestävän kehityksen teemoista. Kouluttajina toimivat Planin Globaalikoulun, Kehittämiskeskus Opinkirjon sekä Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry:n asiantuntijat. Koulutus järjestetään keväällä 2022 yhteistyössä Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) kanssa.

Ratkaisijat-koulutus on toteutettu yhteensä neljä kertaa Opetushallituksen rahoituksella.

Koulutuksen sisältö:

 • Koulun rooli kestävän kehityksen edistämisessä
 • Osallisuus koulussa ja nuorten aktiivinen kansalaisuus
 • Tunnetaidot kestävän kehityksen kasvatuksessa
 • Ratkaisukeskeinen ilmastokasvatus

Mitä? Täydennyskoulutus sisältää kolme koulutuspäivää, verkkovalmennusta ja itsenäisiä välitehtäviä. Koulutukseen kuuluu myös omassa koulussa toteutettava pienimuotoinen pedagoginen kokeilu. Koulutus vastaa laajuudeltaan 5 opintopistettä.

Kenelle? Täydennyskoulutus on suunnattu peruskoulun ja toisen asteen opetushenkilöstölle ja johdolle.

Missä ja milloin? Keväällä 2022 järjestämme kaksi Ratkaisijat-koulutusta, joista toinen on kokonaan verkossa ja toinen monimuotokoulutuksena Vantaalla.

Monimuotokoulutus Vantaalla:

 • 1. koulutuspäivä maanantaina 7.2.2022 klo 9–15.
 • 2. koulutuspäivä keskiviikkona 16.3.2022 klo 9–15 Heurekassa (Tiedepuisto 1, Vantaa)
 • 3. koulutuspäivä maanantaina 4.4.2022 klo 9–15 Heurekassa

Verkkokoulutus:

 • 1. koulutuspäivä torstaina 17.2.2022 klo 9–14 Teamsissa
 • 2. koulutuspäivä tiistaina 22.3.2022 klo 9–14 Teamsissa
 • 3. koulutuspäivä maanantaina 11.4.2022 klo 9–14 Teamsissa

Kouluttajat:

 • Erityisasiantuntija Tiina Karhuvirta, Kehittämiskeskus Opinkirjo
 • Ympäristökasvatuksen asiantuntija Pinja Sipari, BMOL ry
 • Globaalikasvatuksen asiantuntija Leena Honkasalo, Plan International Suomi

Koulutuksen jälkeen

 • ymmärrät, mikä on koulun rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa,
 • tunnet kestävän kehityksen tavoitteet ja miten käsittelet niitä oman oppiaineesi opetuksessa,
 • tiedät, mitä on ratkaisukeskeinen ilmastokasvatus ja miten ilmastomyönteistä toimintaa ja arvoja voidaan tukea koulussa,
 • tiedostat tunnekasvatuksen merkityksen osana kestävän kehityksen kasvatusta,
 • pystyt vahvistamaan oppilaiden osallisuutta koulussa.

Ilmoittautuminen on jo päättynyt.

Kysy lisää: Leena Honkasalo, leena.honkasalo@plan.fi, 050 562 8470.

Ratkaisijat-koulutukseen kuuluvat pedagogiset kokeilut ovat antaneet alkusysäyksen monenlaiselle kestävää kehitystä edistävälle toiminnalle kouluissa.

Musiikinopettaja Anu Tikka-Blomqvist kertoo videolla, miten porvoolaisella Linnankosken lukiolla on perustettu kestävän kehityksen tiimi ja ryhdytty laatimaan ilmasto-ohjelmaa.

Piikkiön yhtenäiskoulun opettaja Teija Laukkanen esittelee videolla suunnittelemaansa koko alakoulun mittaista kestävän kehityksen oppimispolkua, jonka painopisteenä on kestävä kehitys. Aihetta käsitellään toiminnallisten harjoitteiden ja draaman avulla, tunne- ja tietoisuustaidot huomioiden.

”Hyviä, monipuolisia, osallistavia luentoja. Mahtavat kouluttajat ja myös osallistujat. Kivaa tuntea olevansa ”omien” joukossa.”

”Olen tyytyväinen, että lähdin mukaan. Olen saanut tästä todella paljon uutta tietoa ja uusia pohdittavia asioita. Mielenkiinnolla odotan, että pääsen käyttämään näitä asioita omassa työssäni.”

“Pidin erittäin paljon. Palaan materiaaleihin varmasti vielä moneen kertaan.”

– Ratkaisijat-koulutukseen osallistuneet opettajat