Ratkaisijat

Koulutus: Ratkaisijat – kestävän kehityksen kasvatuksella aktiivista toimijuutta

Kestävä kehitys ja ilmastonmuutos ovat aikamme suuria haasteita, joihin myös koulun on vastattava. Yhä useammat lapset ja nuoret ovat huolissaan tulevaisuudestaan ja haluavat vaikuttaa ja toimia sen eteen. Opettajina voimme vahvistaa nuorten osallisuutta ja heidän vaikuttamisen taitojaan tukemalla esimerkiksi heidän ilmastomyönteistä toimintaansa.

Ratkaisijat-koulutus antaa välineitä, vertaistukea ja uutta intoa kestävän kehityksen kasvatukseen ja oppilaiden osallisuuden tukemiseen. Koulutus vahvistaa sisällöllistä ja pedagogista osaamistasi kestävän kehityksen teemoista. Kouluttajina toimivat Planin Globaalikoulun, Kehittämiskeskus Opinkirjon, Lapin yliopiston sekä Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry:n asiantuntijat. Koulutus järjestetään yhteistyössä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) kanssa.

Koulutuksen sisältö:

 • Koulun rooli kestävässä kehityksessä
 • Osallisuus koulussa ja nuorten aktiivinen kansalaisuus
 • Ratkaisukeskeinen, tunteet huomioiva ilmastokasvatus

Mitä? Syksyn 2021 täydennyskoulutus sisältää kolme verkossa toteutettavaa koulutuspäivää, verkkovalmennusta ja itsenäisiä välitehtäviä. Koulutukseen kuuluu myös omassa koulussa toteutettava pienimuotoinen pedagoginen kokeilu. Verkkokoulutus on vuorovaikutteinen ja osallistava. Se vastaa laajuudeltaan 5 opintopistettä.

Kenelle? Täydennyskoulutus on suunnattu peruskoulun ja toisen asteen opetushenkilöstölle ja johdolle. Voit osallistua verkkokoulutukseen mistä päin Suomea vain.

Missä? Koulutus järjestetään verkossa. Koulutuspäivät pidetään Microsoft Teamsissa.

Milloin? Kolme koulutuspäivää syksyllä 2021:

 • 1. koulutuspäivä: ti 21.9. klo 9–14
 • 2. koulutuspäivä ti 12.10. klo 9–14
 • 3. koulutuspäivä ma 8.11. klo 9–14

Koulutuskokonaisuus toteutetaan jälleen keväällä 2022. Kysy lisää: Leena Honkasalo, leena.honkasalo@plan.fi, 050 562 8470.

Kouluttajat:

 • Erityisasiantuntija Tiina Karhuvirta, Kehittämiskeskus Opinkirjo
 • Apulaisprofessori Ilkka Ratinen, Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta
 • Ympäristökasvatuksen asiantuntija Pinja Sipari, BMOL ry
 • Globaalikasvatuksen asiantuntija Leena Honkasalo, Plan International Suomi
 • Globaalikasvatuksen suunnittelija Linda Massa, Plan International Suomi

Koulutuksen jälkeen

 • ymmärrät, mikä on koulun rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa,
 • tunnet kestävän kehityksen tavoitteet ja miten käsittelet niitä oman oppiaineesi opetuksessa,
 • tiedät, mitä on ratkaisukeskeinen ilmastokasvatus ja miten ilmastomyönteistä toimintaa ja arvoja voidaan tukea koulussa,
 • tiedostat tunnekasvatuksen merkityksen osana kestävän kehityksen kasvatusta,
 • pystyt vahvistamaan oppilaiden osallisuutta koulussa.

Koulutus järjestetään Opetushallituksen tuella, ja se on siksi osallistujille maksuton. Saat osallistumisestasi todistuksen.

”Hyviä, monipuolisia, osallistavia luentoja. Mahtavat kouluttajat ja myös osallistujat. Kivaa tuntea olevansa ”omien” joukossa.”

”Olen tyytyväinen, että lähdin mukaan. Olen saanut tästä todella paljon uutta tietoa ja uusia pohdittavia asioita. Mielenkiinnolla odotan, että pääsen käyttämään näitä asioita omassa työssäni.”

– Keväällä 2021 Ratkaisijat-koulutukseen osallistuneet opettajat