Materiaalit

Svenskspråkigt material

Vad gör världen mer jämlik?

Det här materialet innehåller 16 övningar som syftar till att ge unga ökad kunskap och förståelse kring jämställdhet och utveckling genom kreativa övningar som tar världen in i klassrummet. Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet. Materialet har skapats av Plan International Sverige.

Ladda ner materialet

Minneskoj – Memoryspel om barnets rättigheter

Minneskoj är ett memoryspel för 6-10 åringar. Genom att spela lär sig spelarna om grundfrågorna i barnets rättigheter – rätt till hälsa, utbildning, namn, lek, bra levnadstandard – på ett levande sått genom bilder och dikter.
I spelet försöker man precis samma sätt som i vanliga memoryspel få par, men paren kompletterar varandra på ett skojigt sätt: bilderna är lite annorlunda coh rimmen fortsätter från ett kort tlll ett annat. Kortleken innehåller två olika spelregler: de första är framför allt för barn som just kommit upp i skolålder, och de andra för lite äldre. Spelet passar även för barn i förskoleåldern. Minneskoj-spelet går att beställas helt gratis från kotimaa @ plan.fi

Ett brev från Barsha

I ett livfullt brev tar Barsha med dig till sitt hem och visar hur barn bäst förbereder sig för katastrofer. Barshas brev är en film i 360-grader, där du kan titta runt i bilden med hjälp av musen eller fingret. Genom filmen och tillhörande pedagogiska övningar synliggörs barns utsatthet vid katastrofer men också hur barn är med och bidrar till en stärkt motståndskraft mot kommande katastrofer. För dig som vill undervisa kring barnets rättigheter och de globala målen för hållbar utveckling passar Ett brev från Barsha, med flera pedagogiska övningar direkt från verkligheten. Målgrupp: Årskurs 9 och gymnasiet. Materialet har skapats av Plan International Sverige.


Ladda ner pedagogiska övningar som hör ihop med filmen (pdf)

Barnets rättigheter 10x

Barnets rättigheter x 10 består av 10 dubbellektioner med teman om global fostran, vilka är starkt sammankopplade med läroplanerna. Med hjälp av boken kan du tillsammans med eleverna behandla globala frågor som rör barnets rättigheter på ett praktiskt och varierande sätt.

Ladda ner materialet

Verkstad: Världen – klubbledarens handbok om barnets rättigheter

Verkstad: Världen – klubbledarens handbok om barnets rättigheter riktar sig till ledare och lärare för klubbverksamhet i årskurserna 5–6. Metodhandboken koncentrerar sig på social klubbverksamhet. Bokens centrala teman är barnets rättigheter, att påverka gemensamma saker samt att bekanta sig med frågor som rör den globala världen. Handboken kan anpassas och användas i barngrupper med blandade åldrar.

Ladda ner handboken

Från hatretorik till dialog – undervisningsmaterial för lektioner som handlar hatretorik

Undervisningsmaterialet Från hatretorik till dialog är riktat till pedagoger som arbetar med unga, särskilt på högre stadiet och i gymnasium eller på andra stadiets läroinrättningar. Materialet innehåller metoder som lämpar sig till att diskutera och arbeta med hatretoriktemat med de unga.

Ladda ner materialet

Ta din rätt – ett kortspel för att lära känna FN:s Barnkonvention

Ta din rätt är ett kortspel för barn och vuxna. Med spelet lär man sig om FN:s Barnkonvention. Spelet är en vanlig kortlek på 52 kort och 2 jokrar, för att Barnkonventionen har 54 artiklar. Det finns ett kort för varje Barnkonventionens artikel, med information om artikeln. Kortlek kan användas för vilken vanlig kortspel som helst, men med leket kommer också instruktioner till Ta din rätt -spelet, som kan användas att lära mer om Barnkonventionen. Korlek går att beställas gratis från Plan, genom att skicka mejl till kotimaa @ plan.fi.