Barnets rättigheter x 10

”Fantastiskt väl förverkligad helhet, och eleverna var nöjda. Metoderna var engagerande och mångsidiga.”

”Jag har använt [boken Barnets rättigheter x 10] hela hösten. Jag har varit väldigt nöjd. Materialet har fungerat bra också för att där funnits tillräckligt med idéer för en dubbellektion, och det har varit lätt att anpassa enligt åldersgruppen. Materialet som hör till har varit speciellt bra.”

Barnets rättigheter x 10 är en undervisningshelhet bestående av tio dubbellektioner, genom vilken man tillsammans med eleverna kan prata om barnets rättigheter och hållbar utveckling på ett mångsidigt och aktivitetsbaserat sätt. Undervisningshelheten riktar sig till årskurserna 4–6 på lågstadiet. Undervisningshelhetens innehåll och arbetsmetoder är planerade med hänsyn till läroplanerna för den grundläggande utbildningen. I egenskap av en helhet som integrerar olika läroämnen lämpar sig Barnets rättigheter x 10 utmärkt som ämnesövergripande undervisningshelhet.

Barnets rättigheter x 10 förnyades helt år 2020, och i början av 2021 kom en svensk översättning av den nya boken. Den nya boken är ännu starkare förankrad i den nuvarande läroplanen för grundskolan och i målen för hållbar utveckling. Den ledande tanken i den nya Barnets rättigheter x 10-boken är att studera globala frågor ur barnens eget perspektiv och utifrån deras upplevelsevärld, samt att stöda ett ansvarsfullt världsmedborgarskap bland dem. Syftet är att uppmuntra eleverna att vara aktiva och hjälpa dem att förstå sambanden mellan det lokala och det globala.

Med bokens hjälp kan du enkelt leda undervisningshelheten i din egen klass. Vi önskar er givande stunder med Barnets rättigheter x 10!

Ladda ner boken
 • Lektion 1 – FN:s konvention om barnets rättigheter

  Under den första lektionen inom Barnets rättigheter x 10 förbinder man sig till principerna för trygga rum, så att barnets rättigheter tillgodoses så väl som möjligt även för barnen som lär sig om barnets rättigheter. Man introducerar diskussionen om rättigheter genom att fundera på vad barn behöver och på skillnaden mellan behov och önskemål. Därefter bekantar man sig med barnkonventionen. Till slut bekantar sig eleverna parvis närmare med en artikel i konventionen med hjälp av en tankekarta, och berättar om rättigheten för de övriga.

  Lataa tunti

  Materiaalit:

  Anvisningarna för trygga rum
  Rättighetskort
  Hjälpfrågor
 • Lektion 5 – Rätt till utbildning

  Under sen sjätte lektionen funderar man på utbildningens betydelse både för egen del och globalt. Man börjar med att titta på några bilder som introducerar ämnet. Sedan kartlägger man vilka kunskaper och färdigheter eleverna har och hur de har utvecklats. Eleverna funderar över utbildningens betydelse för uppnåendet av deras egna drömyrken och letar efter orsaker till att alla barn i världen inte får gå i skola. Till slut undersöker man genom en tvärt emot-övning hur en bra skola ser ut.

  Lataa tunti

  Materiaalit:

  Fotografi
  Hjälpfrågor
 • Lektion 9 – Barnets rättigheter och klimatkrisen

  Den nionde lektionen handlar om klimatförändringens effekter på barnets rättigheter. I början av lektionen bekantar man sig med hjälp av en fantasilek med förändringar i livsmiljön på grund av klimatkrisen och med klimatflyktingskap. Därefter tar man upp klimatförändringens orsaker och följder samt funderar på hur individens val påverkar klimatet. Genom diamantövningen reflekterar man över hur man själv som aktiv medborgare kan påverka barnens rättigheter och klimatet. Som avslutning på lektionen behandlar man de känslor som klimatkrisen väcker med hjälp av en åsiktslinje.

  Lataa tunti

  Materiaalit:

  Diaserie om klimatkrisen
  Diamankort