Materiaalit

Alakoulu

Luontoliikunta yhdistää – vinkkejä luontokotoutumiseen

Luontoliikunta yhdistää -opas esittelee konkreettisia luontolähtöisiä menetelmiä, jotka sopivat niin monikulttuurisille ryhmille kuin ihan kaikille muillekin. Retket ja harjoitteet vastaavat opetussuunnitelmien tavoitteisiin ja tuovat uutta muun muassa biologian, suomen kielen, ympäristöopin ja liikunnan tunneille. Osa harjoitteista on tarkoitettu alakouluikäisille, osa yläkouluikäisille nuorille tai aikuisille.

Opas on julkaistu osana Opetushallituksen rahoittamaa Luontoliikunta yhdistää -hanketta. Hanke on innostanut maahanmuuttajataustaisia lapsia, nuoria sekä heidän perheitään liikkumaan ja toimimaan luonnossa yhdessä.

Luontoliikunta yhdistää -opas (pdf)

Maailman ympäri -peli

Suosittu Maailman ympäri -verkkopeli käsittelee lapsen oikeuksia ja globaaleja kehityskysymyksiä sekä lasten arkea eri puolilla maailmaa. Peli tutustuttaa YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja haastaa pohtimaan globaaleja syy-seuraussuhteita ja toteuttaa näin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Verkkopeli sopii alakouluun.

Lapsen oikeuksien kymppi -opetusmateriaali tarjoaa hyviä vinkkejä siihen, miten Maailman ympäri -pelin teemojen käsittelyä voi jatkaa luokan kanssa.

Maailman ympäri -peli
Lapsen oikeuksien kymppi -kirja (pdf)

Lapsen oikeuksien kymppi -opetuskokonaisuus

Lapsen oikeuksien kymppi on kymmenen kaksoistunnin mittainen opetuskokonaisuus, jonka avulla voi käsitellä oppilaiden kanssa lapsen oikeuksia ja kestävää kehitystä monipuolisesti ja toiminnallisesti. Opetuskokonaisuus on suunnattu alakoulun 4.–6.-luokkalaisille. Opetuskokonaisuuden sisällöt ja työtavat on suunniteltu perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet huomioiden. Eri oppiaineita integroivana kokonaisuutena Lapsen oikeuksien kymppi soveltuu erinomaisesti monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi. Lapsen oikeuksien kymppi on uudistettu täysin vuonna 2020.

Tutustu opetuskokonaisuuteen
Lapsen oikeuksien kymppi -kirja (pdf)

Tytöt ja ilmasto -materiaali

Tytöt ja ilmasto -opetusmateriaalipaketin avulla voi käsitellä monipuolisesti tyttöjen oikeuksia ja ilmastonmuutosta. Materiaaliin kuuluu taustatietoa aiheesta, lukuvinkkejä ja oppimispeli. Tavoitteena on syventää ymmärrystä lapsen oikeuksista, tasa-arvosta ja ilmastonmuutoksesta sekä hahmottaa tyttöjen oikeuksien ja ilmastonmuutoksen välisiä yhteyksiä. Materiaali sopii erityisesti maantiedon, uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin ja terveystiedon opetukseen.

Lukuvinkit on jaoteltu ikätason mukaisesti: vinkkejä on alakoulun 1.–3. luokille ja 4.–6. luokille, yläkouluun ja toiselle asteelle. Taustatieto ja oppimispeli on tarkoitettu yläkouluun ja toiselle asteelle. Oppimispelin avulla voit testata tietosi. Peli antaa välitöntä palautetta osaamistasostasi ja mahdollisuuden ratkaista tehtäviä erilaisten vihjeiden avulla.

Tytöt ja ilmasto -oppimispeli
Taustatietoa: Ilmastonmuutos heikentää tyttöjen oikeuksia (pdf)
Lukuvinkkejä tytöt ja ilmasto -teemasta

Nyt kuuntele mua!

Nyt kuuntele mua! on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaistu kappale. Kappaleen on säveltänyt Kengurumeningistä tuttu Klaus Tuominen ja tanssikoreografian on tehnyt Marko Keränen. Hyvän mielen musiikkivideolla tanssitaan, lauletaan ja juhlitaan sitä, että lapsen oikeudet kuuluvat kaikille lapsille. Sopii varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen.

Nyt kuuntele mua! -nuotit (pdf)

Tuntisuunnitelmat tyttöjen oikeuksista

Opetusmateriaali sisältää valmiit 75–90 min tuntisuunnitelmat tyttöjen oikeuksista alakouluun ja yläkouluun/toiselle asteelle. Tavoitteena on tutustua lapsen oikeuksien sopimukseen erityisesti tyttöjen oikeuksien näkökulmasta ja pohtia tasa-arvokysymyksiä Suomessa ja maailmalla. Kummallekin ikäryhmälle on 10 harjoitusta, joista voi rakentaa haluamansa kokonaisuuden. Materiaalia voi käyttää esimerkiksi kansainvälisen tyttöjen päivän (11.10.) alla, mutta teema on ajankohtainen milloin tahansa ja linkittyy vahvasti opetussuunnitelmien tavoitteisiin.

Tuntisuunnitelmat (pdf)

Kuvien tarinat – artikkeleita ja tehtäviä lapsen oikeuksien näkökulmasta

Kirja sisältää media-, taide- ja museoalan asiantuntijoiden artikkeleita lasten oikeuksista ja visuaalisesta kuvanlukutaidosta, media- ja taidekuvia sekä 16 kuviin liittyvää tehtävää. Tavoitteena on lisätä lasten kriittistä kuvanlukutaitoa, tietoisuutta lapsen oikeuksista ja ymmärrystä maailmasta kuvien kautta. Kirja on suunnattu erityisesti alakoulujen opettajille ja museopedagogeille.

Kuvien tarinat -julkaisu (pdf)

Osallistava koulu, aktiivinen maailmankansalaisuus

Artikkelikokoelma etsii vastauksia osallisuuden ja maailmankansalaisuuden kysymyksiin sekä teoreettisesta että käytännönläheisestä näkökulmasta. Mitä oppilaiden osallisuus koulutyössä merkitsee? Miten osallisuutta opitaan? Miten kehittyy maailmankansalaisuuteen liittyvä globaalin osallisuuden tunne? Tavoitteena on syventää opettajien ja opettajaksi opiskelevien ymmärrystä osallisuudesta lapsen oikeutena, globaalikasvatuksesta ja osallisuuden globaalista ulottuvuudesta.

Tutustu julkaisuun (pdf)

Minneskoj – Memoryspel om barnets rättigheter

Minneskoj är ett memoryspel för 6-10 åringar. Genom att spela lär sig spelarna om grundfrågorna i barnets rättigheter – rätt till hälsa, utbildning, namn, lek, bra levnadstandard – på ett levande sått genom bilder och dikter.
I spelet försöker man precis samma sätt som i vanliga memoryspel få par, men paren kompletterar varandra på ett skojigt sätt: bilderna är lite annorlunda coh rimmen fortsätter från ett kort tlll ett annat. Kortleken innehåller två olika spelregler: de första är framför allt för barn som just kommit upp i skolålder, och de andra för lite äldre. Spelet passar även för barn i förskoleåldern. Minneskoj-spelet går att beställas helt gratis från kotimaa @ plan.fi

Ta din rätt – ett kortspel för att lära känna FN:s Barnkonvention

Ta din rätt är ett kortspel för barn och vuxna. Med spelet lär man sig om FN:s Barnkonvention. Spelet är en vanlig kortlek på 52 kort och 2 jokrar, för att Barnkonventionen har 54 artiklar. Det finns ett kort för varje Barnkonventionens artikel, med information om artikeln. Kortlek kan användas för vilken vanlig kortspel som helst, men med leket kommer också instruktioner till Ta din rätt -spelet, som kan användas att lära mer om Barnkonventionen. Korlek går att beställas gratis från Plan, genom att skicka mejl till kotimaa @ plan.fi.

Uusi kotini -dokumentti

Uusi kotini -dokumentti on vuorovaikutteinen tarina, jossa pääsee vierailemaan maailman suurimpiin kuuluvassa Nyarugusun pakolaisleirissä Tansaniassa. Tarinan toteutuksessa on käytetty virtuaalitodellisuustekniikkaa, 360 asteen videokuvaa ja kuvia. Niiden avulla oppilaat voivat navigoida leirissä käyttämällä oman koulunsa tietotekniikkalaitteita ja asettua leirissä asuvan lapsen asemaan. Oppilaat voivat tutustua leirin jokapäiväiseen elämään ja paikkoihin selostuksen avulla. Kertomus on autenttinen: se koostuu todellisista pakolaislasten kertomuksista. Dokumentti soveltuu yläkouluun ja opettajan harkinnan mukaan alakoulun ylimmille luokille.

Uusi kotini -dokumentti
Taustatietoa opettajalle (pdf)

Maailmanpaja – Kerhonohjaajan opas lapsen oikeuksista

Maailmanpaja-opas on suunnattu alakoulujen (5.–6.-luokkalaisten) kerhotoiminnan ohjaajille ja opettajille. Menetelmäopas keskittyy yhteiskunnalliseen kerhotoimintaan. Keskeisiä teemoja ovat lapsen oikeudet, yhteisiin asioihin vaikuttaminen ja globaalin maailman kysymyksiin tutustuminen. Oppaassa on kolme eri mittaista kerhokokonaisuutta (4, 6 tai 8 kerhokertaa), joissa lapsen oikeuksiin liittyviä teemoja käsitellään erityisesti mediakasvatuksen keinoin. Toteutettu yhteistyössä Kehittämiskeskus Opinkirjon kanssa.

Maailmanpaja-opas (pdf)

Muistiepeli

Muistiepeli on 6–10-vuotiaille suunnattu muistipeli, jossa lapsen oikeuksien peruskysymykset tulevat elävästi esille kuvien ja lorujen kautta. Lasten piirrokset kuvittavat lapsen oikeuksien sopimuksen artikloita. Ladattavassa tiedostossa kortit ovat A5-kokoa, ja tulostamisen helpottamiseksi kaksi korttia on sijoitettu A4-kokoiselle paperiarkille.

Muistiepeli (pdf)

Kaiken maailman leikit -ideapakka

Globaalien pihaleikkien ideapakasta löytyy monenlaisia leikkejä eri puolilta maailmaa. Ideapakka avaa uusia näkökulmia muihin maihin ja kulttuureihin hauskan tekemisen kautta. Se sopii varhaiskasvatukseen ja alakouluun ja on oivallinen esimerkiksi välituntileikkeihin. Ideapakka on rekisteröity tavaramerkki.

Lataa ideapakka

Lapsella on oikeus

Tämä video on helppo tapa kertoa tai kerrata, mistä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa on kyse. Voit antaa oppilaille tehtäväksi kirjoittaa videon katsomisen aikana muistiin ne lapsen oikeudet, jotka videolla mainitaan. Voitte myös keskustella videon jälkeen siitä, mihin lapsen oikeuksien sopimusta tarvitaan. Video sopii ala- ja yläkouluun.