Työssämme tapahtuu

04.06.2018

Plan hakee uusia lähettiläitä lapsen oikeuksia käsitteleville oppitunneille

Etsitkö keikkatyötä globaalikasvatuksen teemojen parissa? Plan International Suomi hakee lapsen oikeuksien lähettiläitä lukuvuodelle 2018-2019 pääkaupunkiseudulle, Tampereelle, Turkuun, Jyväskylään, Ouluun ja Rovaniemelle.

Lähettiläs vierailee kouluissa, päiväkodeissa ja esimerkiksi nuorisotaloilla ohjaamassa toiminnallisia oppitunteja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta ja kestävän kehityksen teemoista. Lähettiläät koulutetaan tehtävään ja heille maksetaan työkorvausta.

Lue lisää ja hae 31.7. mennessä täällä.

 

17.04.2018

Vihapuheesta dialogiin -verkkokoulutus 9.5. ja 16.5.

Planin Vihapuheesta dialogiin -verkkokoulutuksessa opit konkreettisia, toiminnallisia menetelmiä, joita on helppo soveltaa omassa työssä nuorten parissa.

Menetelmien avulla voit käsitellä vihapuhe-teemaa yhdessä lasten ja nuorten kanssa, ja etsiä ratkaisuja vihapuhetilanteisiin.

Ajankohta ja kesto

1. osa ke 9.5. klo 16-17.30
2. osa ke 16.5. klo 16-17.30

Kenelle

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti yläkoulun ja lukion/toisen asteen opettajille, mutta soveltuu myös muille kasvatusalan ammattilaisille.

Koulutuksessa opit

 • Tunnistamaan vihapuhetta
 • Suomen lainsäädännöstä ja sananvapauden ja vihapuheen suhteesta
 • Empatiakasvatuksen roolista vihapuheen ehkäisyssä
 • Ratkaisujen kehittämisestä vihapuheeseen yhdessä nuorten kanssa

Toivomme aktiivista osallistumista ryhmätehtäviin video- ja ääniyhteyden kautta.

Koulutukseen kuuluu yksi ennakkotehtävä ja yksi välitehtävä, joiden suorittamiseen menee noin 20 min/tehtävä.

Koulutukseen osallistumiseen tarvitset

 • Tietokoneen, jossa on toimiva nettiyhteysäänentoistomikki ja kamera.

Halutessasi saat koulutuksesta todistuksen esimerkiksi vesoa varten (3h).

Ilmoittaudu koulutukseen täällä.

15.03.2018

Maailman ympäri – peli

Planin Globaalikoulun Maailman ympäri -peliin tehdään vielä viimeisiä viilauksia ja päivityksiä. Julkaisemme pelin globaalikoulu.net -sivuillamme tuota pikaa – pahoittelut viivästyksestä!

17.08.2017

Plan International Suomi etsii tutkijaa/konsulttia toteuttamaan loppuevaluaation globaalikasvatuskokonaisuudesta

Plan International Suomi etsii tutkijaa/konsulttia toteuttamaan loppuevaluaation globaalikasvatuskokonaisuudesta, joka on toteutettu osana Ulkoministeriön tukemaa ohjelmaa vuosina 2015-2017.

Työn kesto ja aikataulu

Työ alkaa viimeistään 3.10.2017 ja selvityksen tulee olla valmis 30.11.2017. Työn arvioidaan vaativan 20-30 työpäivää.

 Evaluaation suoritustapa

Evaluaatio toteutetaan pääosin tutustumalla kirjalliseen aineistoon (strategioihin, raportteihin jne.) sekä tekemällä haastatteluja. Evaluaation kohteena olevia toimintoja toteutetaan eri puolilla Suomea. Tutkimusmenetelmistä riippuen haastattelut voivat toteutua Helsingissä tai toimintapaikkakunnilla.

Raportointi

Alkukartoitus ja tutkimussuunnitelma toimitetaan tilaajalle 17.10.2107 mennessä. Selvitysraportin luonnos tulee toimittaa tilaajalle 8.11.2017 mennessä. Lopullisen raportin tulee olla valmis viimeistään 30.11.2017.

Tarkempi kuvaus toimeksiannosta löytyy liitteestä sekä osoitteesta: https://goo.gl/fDtGBA

Kiinnostuksen osoitukset alustavan työsuunnitelman, hinta-arvion ja ansioluettelon kera viimeistään 24.9.2017 osoitteeseen: eeva.ervamaa@plan.fi

Jatkoon valittujen tutkijoiden/konsulttien kanssa sovitaan selvityksen teon ehdoista tarkemmin.

Lisätietoja: Eeva Ervamaa, ohjelmatyön päällikkö, Plan International Suomi

puh. 040 450 9621  tai sähköpostitse eeva.ervamaa@plan.fi.

20.06.2017

Globaalikoulun koulutukset varhaiskasvattajille

Plan Suomi tarjoaa varhaiskasvattajalle soveltuvia koulutuksia, joissa käsitellään lapsen oikeuksia ja muita globaalikasvatuksen teemoja alle kouluikäisille sopivilla pedagogisilla menetelmillä. Globaalikasvatuksessa vaikutetaan asenteisiin, taitoihin ja tietoihin, joiden kautta maailman erilaiset todellisuudet avautuvat.

Koulutus antaa käytännön toimintavinkkejä varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa tärkeiksi määriteltyjen teemojen, esimerkiksi yhdenvertaisuuden, moninaisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja osallisuuden käsittelyyn varhaiskasvatuksessa.

Koulutuksen jälkeen

 • tiedät, mitä ovat lapsen oikeudet
 • tiedät, mitä on globaalikasvatus ja miten sitä voi toteuttaa varhaiskasvatuksessa
 • osaat erilaisia toiminnallisia harjoitteita, pelejä ja leikkejä, joiden avulla voit käsitellä globaalikasvatuksen teemoja lasten kanssa

Koulutukset ovat maksuttomia tilaajalle. Koulutuksen kesto on 2,5 tuntia.

 

31.05.2017

Vihapuheesta dialogiin – opettajien täydennyskoulutukset

Vihapuheesta on tullut voimistuva ilmiö, johon lapset ja nuoret törmäävät arjessaan. Miten vihapuhetta voi käsitellä nuorten ja lasten kanssa tavoilla, jotka lisäävät erilaisten maailmankuvien ymmärtämistä, empatiaa ja dialogia erilaisissa todellisuuksissa elävien ihmisten välillä?

Planin täydennyskoulutukset opettajille tarjoavat tietoa vihapuheesta ja konkreettisia, osallistavia menetelmiä vihapuheen käsittelyyn nuorten kanssa. Koulutukset soveltuvat parhaiten yläkoulun, toisen asteen ja lukion opettajille.

Koulutuksen jälkeen

 • ymmärrät, mitä eroa on vihaisella puheella ja vihapuheella
 • tiedät, miksi vihapuhe ei kuulu sananvapauden piiriin
 • tiedät, mitä ovat normit ja yhteiskunnalliset etuoikeudet ja miten ne vaikuttavat ihmisten elämään
 • ymmärrät perusteet vihapuhetta ja viharikoksia koskevasta lainsäädännöstä
 • Osaat osallistavia menetelmiä, joiden avulla voit yhdessä nuorten kanssa kehittää keinoja vihapuheen kohtaamiseen ja jotka lisäävät erilaisten todellisuuksien ymmärtämistä

Täydennyskoulutukset ovat vesokelpoisia, maksuttomia tilaajalle ja tilattavissa minne tahansa Suomessa. Koulutuksen kesto on 3 tai 6 tuntia.

Utbildningen kan också beställas på svenska!

Koulutusten järjestämistä tukee Koneen säätiö.

03.02.2017

Plan esitteli uutta VR-dokumenttia Educa-messuilla

Educa-messuilla 27.-28.1.2017 tutustuttiin Planin pisteellä VR-lasien kautta Uusi kotini -dokumenttiin, joka on 360°-teknologialla toteutettu tarina pakolaislapsen matkasta Tansaniassa sijaitsevalle Nyarugusun pakolaisleirille. Uusi kotini -sivusto löytyy Globaalikoulun nettisivuilta ja dokumenttiin liittyviin opetusmateriaalieihin pääsee tutustumaan täällä: (http://www.globaalikoulu.net/uusi-kotini/)

 

07.11.2016

Vihapuheesta dialogiin -oppitunnit yläkouluun ja toiselle asteelle

Vihapuhe on akuutti ilmiö, joka koskettaa enenevässä määrin myös nuoria.  Planin lähettiläiltä voi tilata myös vihapuheaiheisia tuntikokonaisuuksia.

Vihapuheaiheisen tunnin aikana käsitellään esimerkiksi vihapuheen tunnistamista, vihapuheen ja sananvapauden suhdetta, vihapuhetta ilmiönä, omia empatia- ja keskustelutaitoja ja ratkaisujen löytämistä vihapuheeseen omassa elämässä ja yhteiskunnassa. Käytetyt menetelmät ovat osallistavia ja toiminnallisia ja hyödyntävät mediakasvatuksellista näkökulmaa.

Vihapuheesta dialogiin -oppituntiin tarvitaan kaksoistunnin verran aikaa, ja ovat ensisijaisesti suunnattu yläkouluihin sekä lukioon ja toiselle asteelle.

Tunnit ovat tilaajalle maksuttomia.

Voit tilata lähettiläsvierailun tilauslomakkeella tai osoitteesta kotimaa @ plan.fi

16.09.2016

Maksutonta globaalikasvatuskoulutusta opettajille

Plan International Suomi on muiden globaalikasvatusta toteuttavien järjestöjen kanssa mukana Koulu maailmaa muuttamaan -täydennyskoulutushankkeessa, joka tarjoaa opettajille, kouluille ja kuntien opetustoimille maksutonta tukea uuden opetussuunnitelman mukaiseen globaalikasvatukseen.

Kansalaisjärjestöjen globaalikasvatusasiantuntijoiden toteuttamissa koulutuksissa teemoina ovat rauha, kriisit ja konfliktit, kestävä kehitys, maailmankansalaisen taidot ja globaalivastuu, ihmisoikeudet ja lapsen oikeudet, moninaisuus ja yhdenvertaisuus sekä koulun globaalikasvatuskulttuurin vahvistaminen.

Lisää tietoa hankkeesta: globaalikasvatus.fi/koulu-maailmaa-muuttamaan

20.07.2016

Plan simuloi maanjäristyksen partiolaisten Roihu-leirillä

Toimintapisteillä pohditaan lasten oikeuksien toteutumista kriisitilanteissa.

Hämeenlinnan Evolla tänään käynnistyvä partiolaisten suurleiri, Roihu, on ajankohtaisen aiheen äärellä. Perinteisten partiotaitojen ohella leiriläiset viettävät aikaa ohjelmalaaksoissa, joista yhdessä he samastuvat pakolaisen asemaan ja pohtivat lasten oikeuksia kriisitilanteissa.

Kyseessä on globaalikasvatushanke, jonka Suomen Partiolaiset toteuttaa yhteistyössä Planin kanssa suurleirinsä yhteydessä. Kohteena ovat 12–18-vuotiaat nuoret.

– Ideana on lisätä tietoisuutta lasten oikeuksista kriisitilanteissa ja siitä, kuinka nuoret ja kansalaisjärjestöt voivat aktiivisesti toimia kriiseissä. Pakolaisen aseman ymmärtäminen on myös keskeinen tavoite, kertoo Planin globaalikasvatuksen suunnittelija Santeri Suvanto.

Lapsen oikeuksiin keskittyvässä ohjelmalaaksossa tulee päivittäin vierailemaan 1000 partiolaista, mikä tekee kaikkiaan 6000 henkeä noin viikon kestävän leirin aikana. Kiinnostusta herättää varmasti esimerkiksi maanjäristyssimulaattori, jossa ääni- ja kuvamaailmalla sekä savu- ja tuulikoneilla luodaan vaikutelma maanjäristyksen jälkitilanteesta. Katastrofipisteellä partiolaisten ryhmät tutustuvat myös valokuvanäyttelyyn ja pysähtyvät miettimään, mitä on tapahtunut, mitkä lasten oikeudet ovat ensimmäisenä uhattuina ja mihin tarvitaan ensimmäisenä apua.

Toimintapisteiden lisäksi leirin aikana järjestetään teemaa syventävä seminaari sekä eri kansalaisjärjestöjen toimintaa kokoava Global Development Village -kylä. Leirillä on mukana myös Planin nuorten Mitä-verkosto, joka haastaa pohtimaan ilmastonmuutosta ja lasten oikeuksia.