Työssämme tapahtuu

20.11.2018

Hyvää lapsen oikeuksien päivää!

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa järjestettävän lapsen oikeuksien viikon teema on lasten osallisuus. Mitä osallisuus tarkoittaa teidän päiväkodissa, koulussa tai vaikkapa nuorisotalolla? Materiaaleja Lapsen oikeuksien viikolle löydät täältä globaalikoulun nettisivuilta sekä Lapsen oikeuksien viikon verkkosivuilta.

OPH täydennyskoulutushanke

Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys kouluissa – täydennyskoulutusta lukion ja yläkoulun opettajille

Alkuvuodesta 2019 Planin Globaalikoulu ja Tampereen yliopiston Comet-tutkimuskeskus järjestävät yläkoulu- ja lukio-opettajille  suunnatun koulutuskokonaisuuden “Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys kouluissa”. Koulutuksen neljän lähipäivän aikana käsitellään teemoja kuten yhdenvertaisuus ja vihapuhe, kestävän kehityksen tavoitteet ja aktiivinen kansalaisuus. Vihapuhe-osiossa käsitellään moninaisuutta arvostavan koulukulttuurin kehittämistä sekä keinoja ehkäistä vihapuhetta koulussa, erityisesti mediakasvatuksen näkökulmasta. Koulutus antaa konkreettisia työkaluja kestävän kehityksen tavoitteiden käsittelyyn opetuksessa, globaalien ongelmien juurisyiden pohdintaan ja oman toiminnan globaalien vaikutusten ymmärtämiseen. Koulutuksessa tutustutaan syksyllä 2018 pilotoituun konkreettiseen toimintamalliin aktiivisen kansalaisuuden toteuttamiseksi kouluissa, erityisesti monikulttuurisissa oppilasryhmissä. 

Koulutuskokonaisuuksia järjestetään sekä Tampereella että Helsingissä helmi-huhtikuun aikana. Koulutus on vesokelpoinen, 1,5op laajuinen ja koostuu neljästä iltapäivän mittaisesta lähiopetusjaksosta sekä välitehtävistä.

Tampereen lähiopetuspäivät: 20.2., 6.3., 20.3. ja 3.4. klo 12-16

Helsingin lähiopetuspäivät: 13.2., 28.2., 14.3. ja 27.3. klo 12-16

Koulutuskokonaisuus on osallistujille maksuton ja se toteutetaan Opetushallituksen tuella.

Ilmoittaudu 1.2.2019 mennessä, koulutukseen otetaan 16 osallistujaa.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Globaalikasvatuksen suunnittelija Anna-Kaisa Hiedanniemi, anna-kaisa.hiedanniemi@plan.fi

20.09.2018

Maailman ympäri – peli

Planin globaalikoulu on tehnyt uuden version alakoululaisille suunnatusta
Maailman ympäri -verkkopelistä. Suosittu peli käsittelee lasten oikeuksia ja globaaleja
kehityskysymyksiä sekä lasten arkea eri puolilla maailmaa.
Peli toteuttaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita tekemällä YK:n
lapsen oikeuksien sopimusta tunnetuksi sekä haastamalla pelaajat pohtimaan
globaaleja syy-seuraussuhteita.

Peliin voi tutustua osoitteessa: http://www.globaalikoulu.net/maailman-ympari/

Globaalikoulun julkaisema kirja Lasten oikeuksien kymppi tarjoaa hyviä jatkoideoita
siihen, miten Maailman ympäri -pelin teemoja voi käsitellä luokan kanssa.

03.09.2018

Sheboard-oppitunnit tilattavissa syksyn 2018 aikana

Rohkea poika ja kaunis tyttö – miten puhumme lapsille?

Lapsille opetetaan syntymästä lähtien sukupuoleen perustuvia asenteita, normeja ja odotuksia, jotka koskevat heidän käyttäytymistään, arvojaan ja rooliaan. Nämä rajoittavat kaikkia sukupuolia, mutta todisteiden valossa sukupuolinormit vaikuttavat erityisen paljon tyttöjen toimintaan, tuleviin mahdollisuuksiin ja siihen, mitä he odottavat tulevaisuudelta.

Planin kehittämä Sheboard -näppäimistösovellus ja sitä hyödyntävä Sanoista tehty -opetusmateriaali purkavat haitallisia stereotypioita kyseenalaistamalla tapojamme puhua tytöistä ja tytöille.

Syksyn 2018 aikana Planin lapsen oikeuksien lähettiläiltä voi tilata Sanoista tehty -opetusmateriaaliin pohjaavia toiminnallisia oppitunteja, joilla puretaan haitallisia sukupuolistereotypioita, käsitellään tasa-arvoa yhteiskunnassa ja digitaalisuuden vaikutuksia naisten ja tyttöjen elämään eri puolella maailmaa. Tunnit toteutetaan käyttäen Planin lanseeraamaa Sheboard-näppäimistösovellusta käyttäen. Sovelluksen voi ladata joko oppilaiden tai koulun omille laitteille, tai lähettiläät voivat tuoda lainaan tabletteja, joille Sheboard on asennettu valmiiksi. Tunnit on suunnattu yläkouluun ja lukioon.

Lisätietoa Sheboardista ja opetusmateriaalista.

 

 

09.08.2018

Uutta materiaalia vihapuheen ehkäisyyn Planilta

Plan International Suomi on tuottanut viime vuoden aikana erilaisia vihapuheen ehkäisyyn liittyviä materiaaleja opettajille ja muille kasvatusalan ammattilaisille.

Materiaalien avulla voit rakentaa vihapuhetta ehkäiseviä toiminnallisia oppitunteja tai työpajoja, joissa käsitellään vihapuheen tunnistamista, normikriittistä ajattelua, empatiataitoja ja ratkaisujen löytämistä vihapuheeseen yhteiskunnassa ja omassa elämässä. Materiaaleja voi soveltaa esimerkiksi äidinkielen, yhteiskuntaopin, terveystiedon tai historian tunneilla tai nuorisotoiminnassa.

Kaikki materiaalit ovat vapaasti käytettävissä ja tilattavat materiaalit ovat maksuttomia. Materiaalit on suurimmaksi osaksi suunnattu yläkouluun ja lukioon/ toiselle asteelle.

Osa materiaaleista on olemassa myös ruotsiksi.

Kaikki vihapuheen ehkäisyyn tuotetut materiaalit löytyvät kootusti alta.

Haluatko itse opiskella vihapuhetta ehkäisevää pedagogiikkaa?

Osallistu Vihapuheesta dialogiin -verkkokurssille, joka opiskellaan itsenäisesti oman aikataulun mukaisesti. Koulutus antaa perustiedot vihapuheen ehkäisystä, normeista ja empatiakasvatuksesta ja ideoita vihapuhetta ehkäisevään kasvatukseen. Kurssi on ensisijaisesti suunnattu kasvatusalan ammattilaisille.

Kurssista saa todistuksen esimerkiksi vesoa varten, ja sen suorittamiseen menee noin kuusi tuntia. Kurssille pääset tästä.

Haluatko tietoa vihapuheesta ja ainekset vihapuhetta käsittelevään tuntisuunnitelmaan yläkouluun, lukioon tai toiselle asteelle?

Vihapuheesta dialogiin -opas antaa perustietoa vihapuheesta ja toiminnallisia menetelmiä vihapuheen käsittelyyn nuorten kanssa. Tutustu PDF-muotoiseen oppaaseen tai tilaa painettu versio maksutta Planin Globaalikoululta.

Materialet finns också på svenska som PDF!

 

Haluatko käsitellä vihapuhetta nuorten kanssa huumorin voimalla?

Tutustu Blokess-instakollektiivin kanssa tuotettuun Kuollut meemi -videoon. 

Mitä tapahtuu, kun Sepolla on uudet kengät?

Haluatko näyttää tunnilla koskettavia videoita, joissa ihmiset kertovat omista vihapuhekokemuksistaan?

Tutustu vihapuhetarinoihin, joissa viisi erilaista ihmistä kertoo omista vihapuhekokemuksistaan. Tarinoihin liittyy myös reflektiokysymykset, joita voi pohtia ryhmän kanssa.

Vihapuhetarinat Youtubessa

Reflektiokysymykset

Haluatko jakaa nuorten ryhmälle tietoa vihapuheesta esitteen muodossa?

Plan on painattanut THL:n tuottamaa Emme vaikene -esitettä vihapuheesta. Esitteessä on tietoa vihapuheesta ja sen vaikutuksista sukupuolinäkökulmasta, ja vinkkejä, mistä voi saada apua, jos joutuu vihapuheen kohteeksi. Esite on suunnattu 13−­­18 -vuotiaille.

Esitettä voi tilata Globaalikoululta maksutta. Materialet finns också på svenska som PDF!

 

 

20.07.2018

Globaalikoulun koulutukset varhaiskasvattajille

Globaalikasvatusta varhaiskasvattajille

Plan Suomi tarjoaa varhaiskasvattajalle soveltuvia koulutuksia, joissa käsitellään lapsen oikeuksia ja muita globaalikasvatuksen teemoja alle kouluikäisille sopivilla pedagogisilla menetelmillä. Globaalikasvatuksessa vaikutetaan asenteisiin, taitoihin ja tietoihin, joiden kautta maailman erilaiset todellisuudet avautuvat.

Koulutus antaa käytännön toimintavinkkejä varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa tärkeiksi määriteltyjen teemojen, esimerkiksi yhdenvertaisuuden, moninaisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja osallisuuden käsittelyyn varhaiskasvatuksessa.

Koulutuksen jälkeen

  • tiedät, mitä ovat lapsen oikeudet
  • tiedät, mitä on globaalikasvatus ja miten sitä voi toteuttaa varhaiskasvatuksessa
  • osaat erilaisia toiminnallisia harjoitteita, pelejä ja leikkejä, joiden avulla voit käsitellä globaalikasvatuksen teemoja lasten kanssa

Koulutukset ovat maksuttomia tilaajalle. Koulutuksen kesto on 2,5 tuntia.

Keväällä koulutamme varhaiskasvattajia seuraavilla paikkakunnilla

Joensuu OKL 8.2.2019

Turku OKL 4.4.2019

Joensuu 16.4.2019

Lappeenranta 14.5.2019

Lisätietoja koulutuksista: anna-kaisa.hiedanniemi at plan.fi

 

04.06.2018

Plan hakee uusia lähettiläitä lapsen oikeuksia käsitteleville oppitunneille

Etsitkö keikkatyötä globaalikasvatuksen teemojen parissa? Plan International Suomi hakee lapsen oikeuksien lähettiläitä lukuvuodelle 2018-2019 pääkaupunkiseudulle, Tampereelle, Turkuun, Jyväskylään, Ouluun ja Rovaniemelle.

Lähettiläs vierailee kouluissa, päiväkodeissa ja esimerkiksi nuorisotaloilla ohjaamassa toiminnallisia oppitunteja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta ja kestävän kehityksen teemoista. Lähettiläät koulutetaan tehtävään ja heille maksetaan työkorvausta.

Lue lisää ja hae 31.7. mennessä täällä.

 

17.04.2018

Vihapuheesta dialogiin -verkkokoulutus 9.5. ja 16.5.

Planin Vihapuheesta dialogiin -verkkokoulutuksessa opit konkreettisia, toiminnallisia menetelmiä, joita on helppo soveltaa omassa työssä nuorten parissa.

Menetelmien avulla voit käsitellä vihapuhe-teemaa yhdessä lasten ja nuorten kanssa, ja etsiä ratkaisuja vihapuhetilanteisiin.

Ajankohta ja kesto

1. osa ke 9.5. klo 16-17.30
2. osa ke 16.5. klo 16-17.30

Kenelle

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti yläkoulun ja lukion/toisen asteen opettajille, mutta soveltuu myös muille kasvatusalan ammattilaisille.

Koulutuksessa opit

  • Tunnistamaan vihapuhetta
  • Suomen lainsäädännöstä ja sananvapauden ja vihapuheen suhteesta
  • Empatiakasvatuksen roolista vihapuheen ehkäisyssä
  • Ratkaisujen kehittämisestä vihapuheeseen yhdessä nuorten kanssa

Toivomme aktiivista osallistumista ryhmätehtäviin video- ja ääniyhteyden kautta.

Koulutukseen kuuluu yksi ennakkotehtävä ja yksi välitehtävä, joiden suorittamiseen menee noin 20 min/tehtävä.

Koulutukseen osallistumiseen tarvitset

  • Tietokoneen, jossa on toimiva nettiyhteysäänentoistomikki ja kamera.

Halutessasi saat koulutuksesta todistuksen esimerkiksi vesoa varten (3h).

Ilmoittaudu koulutukseen täällä.

17.08.2017

Plan International Suomi etsii tutkijaa/konsulttia toteuttamaan loppuevaluaation globaalikasvatuskokonaisuudesta

Plan International Suomi etsii tutkijaa/konsulttia toteuttamaan loppuevaluaation globaalikasvatuskokonaisuudesta, joka on toteutettu osana Ulkoministeriön tukemaa ohjelmaa vuosina 2015-2017.

Työn kesto ja aikataulu

Työ alkaa viimeistään 3.10.2017 ja selvityksen tulee olla valmis 30.11.2017. Työn arvioidaan vaativan 20-30 työpäivää.

 Evaluaation suoritustapa

Evaluaatio toteutetaan pääosin tutustumalla kirjalliseen aineistoon (strategioihin, raportteihin jne.) sekä tekemällä haastatteluja. Evaluaation kohteena olevia toimintoja toteutetaan eri puolilla Suomea. Tutkimusmenetelmistä riippuen haastattelut voivat toteutua Helsingissä tai toimintapaikkakunnilla.

Raportointi

Alkukartoitus ja tutkimussuunnitelma toimitetaan tilaajalle 17.10.2107 mennessä. Selvitysraportin luonnos tulee toimittaa tilaajalle 8.11.2017 mennessä. Lopullisen raportin tulee olla valmis viimeistään 30.11.2017.

Tarkempi kuvaus toimeksiannosta löytyy liitteestä sekä osoitteesta: https://goo.gl/fDtGBA

Kiinnostuksen osoitukset alustavan työsuunnitelman, hinta-arvion ja ansioluettelon kera viimeistään 24.9.2017 osoitteeseen: eeva.ervamaa@plan.fi

Jatkoon valittujen tutkijoiden/konsulttien kanssa sovitaan selvityksen teon ehdoista tarkemmin.

Lisätietoja: Eeva Ervamaa, ohjelmatyön päällikkö, Plan International Suomi

puh. 040 450 9621  tai sähköpostitse eeva.ervamaa@plan.fi.

03.02.2017

Plan esitteli uutta VR-dokumenttia Educa-messuilla

Educa-messuilla 27.-28.1.2017 tutustuttiin Planin pisteellä VR-lasien kautta Uusi kotini -dokumenttiin, joka on 360°-teknologialla toteutettu tarina pakolaislapsen matkasta Tansaniassa sijaitsevalle Nyarugusun pakolaisleirille. Uusi kotini -sivusto löytyy Globaalikoulun nettisivuilta ja dokumenttiin liittyviin opetusmateriaalieihin pääsee tutustumaan täällä: (http://www.globaalikoulu.net/uusi-kotini/)