Materiaalit

Svenskspråkigt material

Ett brev från Barsha

I ett livfullt brev tar Barsha med dig till sitt hem och visar hur barn bäst förbereder sig för katastrofer. Barshas brev är en film i 360-grader, där du kan titta runt i bilden med hjälp av musen eller fingret. Kliv in och upplev vardagen i skuggan av katastrofen.

Genom filmen Ett brev från Barsha och tillhörande pedagogiska övningar synliggörs barns utsatthet vid katastrofer men också hur barn är med och bidrar till en stärkt motståndskraft mot kommande katastrofer. För dig som vill undervisa kring barnets rättigheter och de globala målen för hållbar utveckling passar Ett brev från Barsha, med flera pedagogiska övningar direkt från verkligheten.

Målgrupp: Årskurs 9 och gymnasiet

Materialet har skapats av Plan International Sverige.


Ladda ner pedagogiska övningar som hör ihop med filmen

Barns rättigheter i ett förändrat klimat

Utbildningsmaterialet vänder sig till dig som tycker om att arbeta med elevaktiva metoder kring frågor om mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och klimat. Utbildningsmaterialet syftar till att öka förutsättningarna för att barn och unga ska få möjlighet att påverka världens framtid i en hållbar riktning. Målet är att öka kunskapen om samt reflektera över världens utveckling och mänskliga rättigheter i ett förändrat klimat. Utbildningsmaterialet består av 17 övningar och ett klimatrollspel. Materialets introduktionsövningar, värderingsövningar och mer omfattande analysövningar saknar inbördes ordning och kan användas separat eller som förberedelse för klimatrollspelen.

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet

Materialet har skapats av Plan International Sverige

Ladda ner utbildningsmaterialet
Ladda ner klimatrollspelet

Utbildningsmaterial om flickors rättigheter

Materialet är ett redskap för att ta upp frågor om flickors rättigheter med elever. I grupper om 10–30 personer kan det användas i klassrummet, i den ideella organisationen eller kanske på en temadag. Materialet innehåller övningar på tre teman: flickors rättigheter, barnäktenskap och rätten till utbildning.

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet

Materialet har skapats av Plan International Sverige.

Ladda ner materialet

Barnets rättigheter 10x

Barnets rättigheter x 10 består av 10 dubbellektioner med teman om global fostran, vilka är starkt sammankopplade med läroplanerna. Med hjälp av boken kan du tillsammans med eleverna behandla globala frågor som rör barnets rättigheter på ett praktiskt och varierande sätt.

Ladda ner materialet

Verkstad: världen – klubbledarens handbok om barnets rättigheter

Verkstad: Världen – klubbledarens handbok om barnets rättigheter riktar sig till ledare och lärare för klubbverksamhet i årskurserna 5–6. Metodhandboken koncentrerar sig på social klubbverksamhet. Bokens centrala teman är barnets rättigheter, att påverka gemensamma saker samt att bekanta sig med frågor som rör den globala världen. Handboken kan anpassas och användas i barngrupper med blandade åldrar.

Ladda ner materialet

Från hatretorik till dialog – undervisningsmaterial för lektioner som handlar hatretorik

Undervisningsmaterialet Från hatretorik till dialog är riktat till pedagoger som arbetar med unga, särskilt på högre stadiet och i gymnasium eller på andra stadiets läroinrättningar. Materialet innehåller metoder som lämpar sig till att diskutera och arbeta med hatretoriktemat med de unga.

Ladda ner materialet