Koulutukset

Plan järjestää kasvatusalan ammattilaisille koulutusta globaalikasvatuksen näkökulmista ja menetelmistä. Koulutukset toteutetaan ovat maksuttomia osallistujille ja ne soveltuvat veso-koulutuksiksi.

Nyt suunnittelemme vuoden 2018 koulutuskalenteria, eli ota pikaisesti yhteyttä, mikäli haluat globaalikasvatuskoulutusta paikkakunnallesi. Lisätietoja ja tiedustelut osoitteesta kotimaa @ plan.fi.

20.06.2017

Globaalikoulun koulutukset varhaiskasvattajille

Plan Suomi tarjoaa varhaiskasvattajalle soveltuvia koulutuksia, joissa käsitellään lapsen oikeuksia ja muita globaalikasvatuksen teemoja alle kouluikäisille sopivilla pedagogisilla menetelmillä. Globaalikasvatuksessa vaikutetaan asenteisiin, taitoihin ja tietoihin, joiden kautta maailman erilaiset todellisuudet avautuvat.

Koulutus antaa käytännön toimintavinkkejä varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa tärkeiksi määriteltyjen teemojen, esimerkiksi yhdenvertaisuuden, moninaisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja osallisuuden käsittelyyn varhaiskasvatuksessa.

Koulutuksen jälkeen

  • tiedät, mitä ovat lapsen oikeudet
  • tiedät, mitä on globaalikasvatus ja miten sitä voi toteuttaa varhaiskasvatuksessa
  • osaat erilaisia toiminnallisia harjoitteita, pelejä ja leikkejä, joiden avulla voit käsitellä globaalikasvatuksen teemoja lasten kanssa

Koulutukset ovat maksuttomia tilaajalle. Koulutuksen kesto on 2,5 tuntia.

 

31.05.2017

Vihapuheesta dialogiin – opettajien täydennyskoulutukset

Vihapuheesta on tullut voimistuva ilmiö, johon lapset ja nuoret törmäävät arjessaan. Miten vihapuhetta voi käsitellä nuorten ja lasten kanssa tavoilla, jotka lisäävät erilaisten maailmankuvien ymmärtämistä, empatiaa ja dialogia erilaisissa todellisuuksissa elävien ihmisten välillä?

Planin täydennyskoulutukset opettajille tarjoavat tietoa vihapuheesta ja konkreettisia, osallistavia menetelmiä vihapuheen käsittelyyn nuorten kanssa. Koulutukset soveltuvat parhaiten yläkoulun, toisen asteen ja lukion opettajille.

Koulutuksen jälkeen

  • ymmärrät, mitä eroa on vihaisella puheella ja vihapuheella
  • tiedät, miksi vihapuhe ei kuulu sananvapauden piiriin
  • tiedät, mitä ovat normit ja yhteiskunnalliset etuoikeudet ja miten ne vaikuttavat ihmisten elämään
  • ymmärrät perusteet vihapuhetta ja viharikoksia koskevasta lainsäädännöstä
  • Osaat osallistavia menetelmiä, joiden avulla voit yhdessä nuorten kanssa kehittää keinoja vihapuheen kohtaamiseen ja jotka lisäävät erilaisten todellisuuksien ymmärtämistä

Täydennyskoulutukset ovat vesokelpoisia, maksuttomia tilaajalle ja tilattavissa minne tahansa Suomessa. Koulutuksen kesto on 3 tai 6 tuntia.

Utbildningen kan också beställas på svenska!

Koulutusten järjestämistä tukee Koneen säätiö.

16.09.2016

Maksutonta globaalikasvatuskoulutusta opettajille

Plan International Suomi on muiden globaalikasvatusta toteuttavien järjestöjen kanssa mukana Koulu maailmaa muuttamaan -täydennyskoulutushankkeessa, joka tarjoaa opettajille, kouluille ja kuntien opetustoimille maksutonta tukea uuden opetussuunnitelman mukaiseen globaalikasvatukseen.

Kansalaisjärjestöjen globaalikasvatusasiantuntijoiden toteuttamissa koulutuksissa teemoina ovat rauha, kriisit ja konfliktit, kestävä kehitys, maailmankansalaisen taidot ja globaalivastuu, ihmisoikeudet ja lapsen oikeudet, moninaisuus ja yhdenvertaisuus sekä koulun globaalikasvatuskulttuurin vahvistaminen.

Lisää tietoa hankkeesta: globaalikasvatus.fi/koulu-maailmaa-muuttamaan