Koulutukset

Plan järjestää kasvatusalan ammattilaisille koulutusta globaalikasvatuksen näkökulmista ja menetelmistä. Koulutukset toteutetaan ovat maksuttomia osallistujille ja ne soveltuvat veso-koulutuksiksi.

Nyt suunnittelemme vuoden 2019-20 koulutuskalenteria, eli ota pikaisesti yhteyttä, mikäli haluat globaalikasvatuskoulutusta paikkakunnallesi. Lisätietoja ja tiedustelut osoitteesta kotimaa @ plan.fi.

20.11.2018

OPH täydennyskoulutushanke

Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys kouluissa – täydennyskoulutusta lukion ja yläkoulun opettajille

Alkuvuodesta 2019 Planin Globaalikoulu ja Tampereen yliopiston Comet-tutkimuskeskus järjestävät yläkoulu- ja lukio-opettajille  suunnatun koulutuskokonaisuuden “Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys kouluissa”. Koulutuksen neljän lähipäivän aikana käsitellään teemoja kuten yhdenvertaisuus ja vihapuhe, kestävän kehityksen tavoitteet ja aktiivinen kansalaisuus. Vihapuhe-osiossa käsitellään moninaisuutta arvostavan koulukulttuurin kehittämistä sekä keinoja ehkäistä vihapuhetta koulussa, erityisesti mediakasvatuksen näkökulmasta. Koulutus antaa konkreettisia työkaluja kestävän kehityksen tavoitteiden käsittelyyn opetuksessa, globaalien ongelmien juurisyiden pohdintaan ja oman toiminnan globaalien vaikutusten ymmärtämiseen. Koulutuksessa tutustutaan syksyllä 2018 pilotoituun konkreettiseen toimintamalliin aktiivisen kansalaisuuden toteuttamiseksi kouluissa, erityisesti monikulttuurisissa oppilasryhmissä. 

Koulutuskokonaisuuksia järjestetään sekä Tampereella että Helsingissä helmi-huhtikuun aikana. Koulutus on vesokelpoinen, 1,5op laajuinen ja koostuu neljästä iltapäivän mittaisesta lähiopetusjaksosta sekä välitehtävistä.

Tampereen lähiopetuspäivät: 20.2., 6.3., 20.3. ja 3.4. klo 12-16

Helsingin lähiopetuspäivät: 13.2., 28.2., 14.3. ja 27.3. klo 12-16

Koulutuskokonaisuus on osallistujille maksuton ja se toteutetaan Opetushallituksen tuella.

Ilmoittaudu 1.2.2019 mennessä, koulutukseen otetaan 16 osallistujaa.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Globaalikasvatuksen suunnittelija Anna-Kaisa Hiedanniemi, anna-kaisa.hiedanniemi@plan.fi

20.07.2018

Globaalikoulun koulutukset varhaiskasvattajille

Globaalikasvatusta varhaiskasvattajille

Plan Suomi tarjoaa varhaiskasvattajalle soveltuvia koulutuksia, joissa käsitellään lapsen oikeuksia ja muita globaalikasvatuksen teemoja alle kouluikäisille sopivilla pedagogisilla menetelmillä. Globaalikasvatuksessa vaikutetaan asenteisiin, taitoihin ja tietoihin, joiden kautta maailman erilaiset todellisuudet avautuvat.

Koulutus antaa käytännön toimintavinkkejä varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa tärkeiksi määriteltyjen teemojen, esimerkiksi yhdenvertaisuuden, moninaisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja osallisuuden käsittelyyn varhaiskasvatuksessa.

Koulutuksen jälkeen

  • tiedät, mitä ovat lapsen oikeudet
  • tiedät, mitä on globaalikasvatus ja miten sitä voi toteuttaa varhaiskasvatuksessa
  • osaat erilaisia toiminnallisia harjoitteita, pelejä ja leikkejä, joiden avulla voit käsitellä globaalikasvatuksen teemoja lasten kanssa

Koulutukset ovat maksuttomia tilaajalle. Koulutuksen kesto on 2,5 tuntia.

Keväällä koulutamme varhaiskasvattajia seuraavilla paikkakunnilla

Joensuu OKL 8.2.2019

Turku OKL 4.4.2019

Joensuu 16.4.2019

Lappeenranta 14.5.2019

Lisätietoja koulutuksista: anna-kaisa.hiedanniemi at plan.fi

 

06.06.2018

Itseopiskelukurssi Vihapuheesta dialogiin

Vihapuheesta dialogiin -koulutus nyt myös verkkokurssina!

Planin suosittuun Vihapuheesta dialogiin -täydennyskoulutukseen pohjautuva verkkokurssi opastaa sinut vihapuheilmiön lähteille ja tarjoaa konkreettisia ja osallistavia esimerkkejä vihapuheen käsittelyn pedagogiikan soveltamiseen. Kurssi on maksuton ja soveltuu veso-koulutukseksi (1 veso). Kurssi on suunnattu pääasiassa kasvatusalan ammattilaisille, kuten opettajille. Kurssin voi kuitenkin käydä kuka tahansa ja sen antama tietotaito vihapuheesta ilmiönä on hyödyllistä jokaiselle kansalaiselle.

Kurssi suoritetaan itsenäisesti Eliademy-alustalla. Sen suorittamiseen tarvitset noin kuusi tuntia aikaa.

Kurssin jälkeen

  • ymmärrät, mitä eroa on vihaisella puheella ja vihapuheella
  • tiedät vihapuheen suhteesta lakiin, sananvapauteen ja kiusaamiseen
  • tiedät, mitä ovat normit ja etuoikeudet ja miten ne vaikuttavat vihapuheilmiöön
  • ymmärrät millaisilla keinoilla vihapuhetta voidaan ennaltaehkäistä koulumaailmassa
  • tunnet konkreettisia menetelmiä vihapuheen käsittelyyn oppitunneilla

Tästä pääset kirjautumaan verkkokurssille.